ZDE

Report
Pozitivní lékové seznamy
Ano?
Ne?
Jsou opravdu nutné?
MUDr. Zorjan Jojko
Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s.
Jak nepřekročit limity?
Princip regulací:
Průměr na r.č.- limit dle ref. obd. - stropy pro max. možnou srážku.
Léky (regulace v celkově vydaných financích – vliv změny ceny, DPH,…):
- Pravidelné kontroly v PC (zde max. úhrady, ne reálné),
- Hlídání počtu balení (konec roku),
- Modlitba, že ZP vyjde její ZPP,
- Vyjednávání.
Pokud by existoval objektivní klíč dopředu známý klíč, jak postupovat bez
rizika regulačních srážek, jistě by to všechna ZZ vítala.
Indukovaná péče (RTG, laboratoř)
- Nelze uhlídat
Máme „chtít“ pozitivní seznamy?
Jak vznikají?
Kdo je za ně odpovědný?
Spolupracuje s odbornými společnostmi?
Počítají i s omezeními indikačními, resp. preskripčními?
Hlídání nákladů ne na ZZ, ale na pacienta (u všech ZZ ).
Zohlednění přesuny nákladů mezi ZP (7 ZP = jen 7 potencionálních pokut).
Bonifikace jen dle ušetřených peněz na lécích (bez analýzy potřeb pacientů)?
Je opravdu naším cílem být levný nebo spíše pacientům prospěšný s
přiměřenými náklady?
Proč nemá stejná účinná při stejné dávce a cestě podání stejnou úhradu?
Jak vnímat dva pozitivní seznamy (VZP v. SZP)?
Žádný software nepočítá se dvěma seznamy.
Právní aspekt:
- Rámcová smlouva hovoří jen o číselnících VZP,
- Úhradové dodatky pro rok 2013 – ZPŠ, RBP.
- Referenčním obdobím roku 2013 je rok 2011 (vznik
seznamu SZP až 1.7.2011) a jediné rozdíly jsou v tom, že
SZP má t.č. některé ceny nižší.
- Co bude v roce 2014?
Dá se v ambulancích řídit pozitivními seznamy?
Snižuje se tím nebo zvyšuje počet předepsaných léků?
Máte-li program společnosti CompuGroup (cca 75% ZZ), pak
omezeně ano, ale jen jedním (VZP) .
Akutní jednorázové onemocnění (angina) v. chronický pacient
- Častější kontroly – i k ověření efektu medikace,
- Dostupnost na trhu
Závaznost seznamů v budoucnu?
- Požadavek 100% dodržení, resp. nic jiného nebude na trhu?
- Požadavek 30 nebo 50% dodržení, jak bylo předpokládáno?
Jsou opravdu léky vzájemně zaměnitelné (1)?
Vlastní zkušenost – nejsou.
- Amlodipin v indikaci na anginu pectoris:
Zorem (Norvasc) v. Orcal.
Agen, Afiten, Alozur, Amesos, Amilostad, Amlodigamma, Amlodipin
HBF, Amlopp, Amloratio, Amlozek, Apo-amlo, Caduet, Cardilopin,
Normodipine, Recotens, Tensigal, Zufalm.
Prestance (v kombinaci s Perindoprilem)
- Simvastatin co do počtu jiných složek tablety:
Zocor v. Simgal.
Simvacard, Apo-simva, Coralip, Corsim, Egilip, Gensi, Inegy, Sim,
Simbela, Simirex, Simvastatin (Galex, Merck, Mylan, Ratiopharm),
Simvax, Simvor, Vasilip,.
Jsou opravdu léky vzájemně zaměnitelné (2)?
- Molekula není stejná,
- Různý počet jiných příměsí,
- Každý člověk je geneticky originální.
- Účinnost 80 až 120%.
- Různé projevy z jiné kombinace léků.
- Časté změny (v lékárně v rámci generické substituce) vynucují
častější kontroly.
- Při časté změně názvu léku ztrácí pacient i lékař přehled o medikaci.
- Lékař je ten, kdo je odpovědný za léčbu (ne lékárník, ne ZP).
Jsou opravdu léky vzájemně zaměnitelné (3)?
Betaloc ZOK
Je opravdu zaměnitelný s
Vasocardinem, Apo-metoprololem, Emzokem, Egilokem, Apometoprolem, Egilokem succ.?
V Medicusu je vše uvedeno jako vzájemně zaměnitelné.
Pravda: s některými je, s jinými ne – jde o složení - přípona ZOK.
Příklady 1 (Fluvastatin - hypolipidemikum)
Název
Balení
Úhrada
Doplatek
Ekvivalent
+ Fluvastatin
Mylan
30x80 mg
196,76
0
V Medicusu
uvedeno 1,64 ,
Pravda: 6,56
Fluvastatin
Teva
28x80 mg
183,61
124,22
6,56
Lescol XL
28x80 mg
183,61
547,36
6,56
+ znamená
„pozitivní“
Ostatní tedy
stejná úhrada.
Nejsou + kvůli
doplatku?
Příklady 2 (Sumatriptan - antimigrenikum)
Název
Balení
Úhrada
Doplatek
+ Rosemig
2x100 mg
42,08
347,20
Rosemig
Sprintab
2x100 mg
46,30
342,98
+ znamená
„pozitivní“
Úhrada
prakticky stejná
a doplatek
vlastně taky.
Proč je jeden +
a druhý ne?
Příklady 3 (vasodilatans, léčba Menierova sy)
Název
Balení
Úhrada
Doplatek
Zenostig
60x16 mg
137,60
0
+ Betahistin
Actavis
60x16mg
137,60
67,25
+ Avertin
60x24 mg
172,17
34,22
Betahistin
Actavis
60x24mg
162,78
0
+ znamená
„pozitivní“
Pro pacienta
dražší +.
Proč?
Pro ZP i
pacienta dražší
+.
Proč?
Příklady 4 (Clopidogrel, Ticagrelol)
Název
Balení
Úhrada
Doplatek
Ekv
+ Zyllt
28x75 mg
387,20
521,73
13,83
+ Clopidogrel
Mylan
30x75 mg
414,85
0
13,83
+ Clopidgrel
Actavis
28 x 75mg
387,20
0
13,83
Trombex
30x75 mg
497,53
0
Plavix
(1/9 měsíců)
-------------------+ Brilique
(12 měsíců)
+ znamená
„pozitivní“
Již není na trhu
-------------------387,19
-------------------1754,59
16,58
Proč Zyllt +,
když s velkým
doplatkem?
------------------6,91
Proč úhrada 12
měsíců?
Proč +, když tak
velký doplatek?
------------------56x90 mg
Všichni závidíme alergologům.
(ale jen u antihistaminik)
Cetirizinová řada
Zyrtec, Alerid, Cerex, Zodac, Analergin, Letizen, Cetirizin-Ratipharm.
(doplatek od 0,- do 317,77 Kč)
Loratadinová řada
Claritine, Lorastidin-Ratipharm, Flonidan
(doplatek 25,- až 241,- Kč)
!!!!!!! všechny „+“ !!!!!!!
Pacient (nikoli pracovník ZP) je ten, kdo se rozhoduje (i podle
vlastní dlouhodobé zkušenosti s daným lékem), zda bude či
nebude doplácet.
Nebo u některých léků pneumologům
Formoterol (antiastmatikum) 60x12 mikrogr.
- Foradil, Formano, Formoterol-Ratiopharm, Formovent.
- Úhrada 504,35, doplatek od cca 0,- do 610,- Kč
- Všechny +.
- Atimos ve dvou typech balení od stejného výrobce
- Úhrada u obou 840,58, doplatek jednou 0,-, jednou 401,- Kč.
- Oba také +.
Ale nezávidíme ortopedům(1)
Skoro žádné pozitivní léky.
Těžko pochopitelná pravidla úhrady:
Condrosulf 800 mg s úhradou ze z.p. (193,30 Kč)
Condrosulf 400 mg bez úhrady
Chemicky je to ale totéž
Ale nezávidíme ortopedům(2)
Meloxicam (antirevmatickum, antiflogistikum)
Název
Balení
Úhrada
Doplatek
Pozn.
+ Noflamen
20x15 mg
55,05
(2,75 na tbt)
65,22
(3,26 na tbt)
Neznámý
Meloxicam
Mylan
20x15 mg
128,84
0
Melocox
60x15 mg
165,80
(2,76 na tbt)
14,59
(0,24 na tbt)
„+“
znamená
pozitivní
Proč není +?
Jsou pozitivní seznamy všude stejné?
Gabapentin (antiepileptikum)
Medicus:
Všechny +
PC Doctor:
+ jen Gabapentin – Aurobindo (kdo zná tuto firmu?)
Tulip 30 x 20 mg (hypolipidemikum)
Medicus:
Všechny +
PC Doctor: při stejných všech parametrech + jen někdy
Opravdu jsou pozitivní seznamy spolehlivé?
Snad jsem Vás přesvědčil, že (až tak docela nebo aspoň zatím) ne.
Přičemž nejde ale o novinku. Práce na nich (na VZP) probíhají jistě
minimálně 5 let.
Při vysoké míře korupce v ČR máme fakt věřit, že zdánlivě nelogické
chyby jsou jen nevinnými omyly a my (lékaři i pacienti) nejsme jen
loutkami v nějaké velké hře o peníze?
A i kdyby tyto pochybnosti byly dnes neoprávněné, bude tom platit
vždy v budoucnu?
Co je pro zástupce farmaceutických firem levnější a jednodušší?
Obcházet stovky lékařů nebo zajít na (7) ZP?
Opravdu jsou pozitivní seznamy nutné?
Qui bono?
Myslím způsob cenotvorby, ne samotné seznamy.
Proč nejsou všude stejné podmínky jako např. u antihistaminik, tj. není
u stejné účinné látky při stejné formě podání (tbt,gtt,supp,…) stejná
úhrada od ZP a není rozdíl jen v doplatku pacienta?
Proč jsme nuceni se škrábat levou rukou na
pravém zátylku, když máme ruce obě?
Děkuji za pozornost, ale sám odpověď neznám.

similar documents