vy_32_inovace_13_f7 - Základní škola Lanškroun

Report
Název školy:
Autor:
Datum:
Název:
Číslo projektu:
Téma:
Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
Mgr. Jiří Vávra
3. 5. 2013
VY_32_INOVACE_13_F7
CZ.1.07/1.4.00/21.3780
Zákon setrvačnosti
Anotace:
DUM; prezentace slouží k zavedení a zopakování
probraného učiva na téma první Newtonův zákon zákon setrvačnosti. Žáci si interaktivně, ústně i písemně
opakují učivo. V pracovním listě rekapitulují osvojené
informace. Hledají praktické příklady ze života.
Zákon setrvačnosti
Co pomáhá sportovcům v udržení pohybu?
Pomáhá jim síla svalů, malá třecí síla a setrvačná síla.
Zákon setrvačnosti
První Newtonův zákon setrvačnosti říká:
těleso, které se pohybuje, se bude
pohybovat dál, dokud ho nezastaví síla.
Setrvačnost vidíme například při otáčení Země,
nebo když hodíme kámen.
http://gify.jahho.cz/?menu=Z&kat=182&lang=cz
Zákon setrvačnosti
Proč se tělesa na Zemi zastavují?
Protože na tělesa působí gravitační síla
- vzniká třecí síla, která tělesa zabrzdí.
Zákon setrvačnosti
Třecí sílu můžeme zvyšovat: například v zimě
sypeme chodníky pískem, používáme měkčí
gumu u pneumatik automobilů, aby se kola na
ledu nesmekala.
Zákon setrvačnosti
Třecí sílu můžeme snižovat, například
mazáním třecích ploch olejem, použitím
kuličkových ložisek.
https://www.google.cz/search?q=foto+lo%C5%BEisko&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Wcu
EUfraE4S57Ab5v4H4Bw&ved=0CEEQsAQ&biw=1280&bih=652#imgrc=bJqzfTwwQHmpM%3A%3BGfgnwcE7yWg3aM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.delfi.cz%252Fdata%252Fes
hop_sym%252Fproduct%252F482%252Flozisko-r8zz.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.delfi.cz%252Fcz%252Feshop%252Freha%252Floziska%252Flozisk
o-r8-zz-482.html%3B360%3B360
Zákon setrvačnosti
• Když na těleso nepůsobí žádná síla, zůstává v klidu
nebo v rovnoměrném pohybu po přímce.
• Síla, která působí ve směru pohybu, zvětšuje rychlost.
• Síla, která působí proti směru pohybu, zmenšuje rychlost,
brzdí těleso.
• Síla, která působí kolmo na směr pohybu, mění
jeho směr.
Zákon setrvačnosti
Pracovní list
1. Jak se nazývá první Newtonův zákon?
1. Zákon setrvačnosti.
2. Proč se tělesa na Zemi zastavují?
2. Protože na ně působí třecí síla.
3. Co by se stalo s tělesem, které je uvedené v
pohybu, kdyby neexistovaly třecí síly?
3. Těleso by se nezastavilo a pokračovalo by
ve svém pohybu.
4. Jak síla ovlivňuje pohyb tělesa?
4. Síla může měnit směr, rychlost pohybu
těles.
Zákon setrvačnosti
Pracovní list
Je zima a potřebujeme koupit zimní obuv. Jaký typ
podrážky zvolíme?
Zvolíme hrubší vzorek a měkčí gumu na podrážce.
Jak snížíme tření na přepravu těžkého břemene po
zemi?
Použijeme dopravní prostředek na kolech, či pásech.
Můžeme použít i válečky nebo loď.
Je pravda, že síla působící proti pohybu tělesa těleso
brzdí?
Ano
Zákon setrvačnosti
Pracovní list
Rozhodni, zda je potřeba tření zvýšit, či snížit.
1. Zvýšit
2. Snížit
• Na chodníku to v zimě klouže, tření je potřeba:
• Na tůčku vrže kolo na hřídeli, tření je potřeba:
• Tupé brusle nejedou na ledě, tření je potřeba:
• Řetěz na jízdním kole je zatuhlý, tření je potřeba:
• Motocykl na závodní draze potřebuje pneumatiky
které nekloužou, tření je potřeba:
Použité zdroje
• RNDr. Martin Macháček, CSc., Fyzika pro 8. ročník základní školy
a víceletá gymnázia, nakladatelství Prometheus, 2006, ISBN 80-7196-220-1
• Kliparty galerie office
• Kliparty galerie SMART Notebook 11
• Vlastní zdroje - obrazový materiál
• Vlastní zdroje - texty
• NEZNÁMÉ, Neznámý. Delfi [online]. [cit. 4.5.2013]. Dostupný na WWW:
https://www.google.cz/search?q=foto+lo%C5%BEisko&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei
=WcuEUfraE4S57Ab5v4H4Bw&ved=0CEEQsAQ&biw=1280&bih=652#imgrc=bJqzfTwwQHmpM%3A%3BGfgnwcE7yWg3aM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.delfi.cz%252Fdata%2
52Feshop_sym%252Fproduct%252F482%252Flozisko-r8zz.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.delfi.cz%252Fcz%252Feshop%252Freha%252Floziska%252
Flozisko-r8-zz-482.html%3B360%3B360

similar documents