Presentatie gemeente Maassluis

Report
K. Buurmeester
A. Westerholt-Meeder
K. IJsselstein-Van der Tuijn
Inhoud
 Introductie gemeente Maassluis
 Aanleiding aanmelding pilot
 Uitgangspunten nieuwe lokale regeling
 Pilot arbeidstijdmanagement AWVN
 Conclusies
Gemeente Maassluis
Gemeente Maassluis
 Regio Rotterdam Rijnmond
 Inwoneraantal ruim 30.000
 Ruim 300 fte
 Typering: compacte organisatie, korte lijnen, breed
aanbod van producten en diensten (en dus breed
takenpakket), rijke historie en traditie en daarmee
ook traditionele organisatie
 Ontwikkelingen: verregaande samenwerking
Maassluis Vlaardingen en Schiedam
Uitgangspunten nieuwe (lokale) regeling
- Zoveel mogelijk functies onder standaardregeling
- Flexibele werktijden waar mogelijk: moderniseren en
professionaliseren
- Minder regels, meer regelruimte: balans werk en privé
- Afspraken tussen leidinggevenden en medewerkers centraal
stellen: sturen op resultaten
- Betere match tussen vraag en aanbod
- Inkomensverlies medewerkers zo minimaal mogelijk
Aanleiding aanmelding pilot AWVN
 CAO-wijziging werktijdenregeling
 Noodzaak wijzigen lokale werktijdenregeling (2003)
 VNG bijeenkomst Regeling Flexibele Werktijden
 Specifieke onderzoeksvraag afdeling Stadsbeheer
Afdeling Stadsbeheer




Onderhoud openbare ruimte
Ruim 70 medewerkers
Voornamelijk schaal 4, 5 en 6
Werktijden huidig:
ma. t/m do. 07.45 tot 16.30
vrijdag van 07.45 tot 12.45
 Bedrijfstijd voor milieustraat en
begraafplaats in huidige situatie
ruimer dan reguliere werktijd
 Nu nog ADV (38-urige werkweek
i.p.v. 36)
Pilot AWVN, onderzoeksvraag
 In hoeverre sluiten in de huidige werkwijze vraag en
aanbod (optimale bedrijfsvoering) op elkaar aan en….
 In hoeverre kan en wil stadsbeheer werken met een
andersoortige vorm van (zelf)roostering, en…..
 Wat zijn de Quick Wins?
 Focus op structureel en incidenteel overwerk in relatie tot
arbeidstijdmanagement.
 Wanneer en door welke bedrijfsonderdelen wordt er
overgewerkt en welke trends zijn daarin te ontdekken?
Uitkomst analyse
 Overwerk Stadsbeheer ruim 4000 uur per jaar
 Vooral op vrijdagmiddag en op zaterdag
 Vooral bij de milieudienst, afval ophaaldienst,
dierenhoeken, begraafplaats, brug en
gladheidbestrijding
 Discrepantie werk- en bedrijfstijd in huidige situatie
tussen 11 en 36 uur per week, waarvan ruim 90% op
vrijdag en zaterdag
 Geen seizoenafhankelijkheid
 Voorspelbaar
Concrete veranderingen
Stap 1
Werkaanbod meer leidend maken door:
 Vrijdagmiddag reguliere werktijd te maken.
 Gevolg: meer flexibiliteit in de werk(rooster)tijden en reductie
overwerk
 ADV af te schaffen
Stap 2
 Nadere analyse werkaanbod in relatie tot bezetting
 Mogelijkheden verdere flexibilisering werkrooster
onderzoeken, waaronder ruimer dagvenster en vorm van
zelfroostering
 Vanwege ziekte van het afdelingshoofd zal dit concreet in 2015
verder vorm worden gegeven en mogelijk leiden tot
aanpassing van de lokale regeling flexibele werktijden
Hoe verder?
 Ingang lokale regeling per 01-01-2015
 Bezoldigingsregeling aanpassen, ingangsdatum 01-01-
2015
 Gesprek vervolgen over bloktijden  verder
doorvoeren flexibilisering
 Samenwerking MVS  verminderen kwetsbaarheid 
vergroten flexibiliteit
EINDE

similar documents