hier de presentatie van Filip Decosemaker

Report
www.machiels.com
Status Closing the Circle
Bezoek Arbeid & Milieu
30 november 2012
 STRUCTURE PER ACTIVITY
MACHIELS
INDUSTRIES
Waste & Materials
Biomass
Wind
Solar
Hybrid timber frame construction
Enhanced landfill mining
MACHIELS
REAL ESTATE
MACINVEST
Context Closing the Circle
Europese & mondiale
dimensie
Energie
schaarste
Grondstoffen
schaarste
CO2 Problematiek
Maximale valorisatie afval
als materialen en energie
Closing the Circle kerndoelstellingen
Energie
recuperatie
Materiaal
recuperatie
CO2
vermindering
Duurzaam
natuurgebied
Closing the Circle master plan
Kerngetallen
–
–
–
–
–
–
Totale opp.: 230 ha
135 ha stortplaats
16+ Mton afval opgeslagen
30 ha CtC installaties
23 ha serres
Duurtijd 20 jaar
Kernvragen rond CtC
• Wat zit er in de opslagplaats?
• Vermindert CtC de CO2 balans CtC?
• Wat is de impact van CtC op milieu en gezondheid?
• Wat is de impact op de natuur?
• Hoe kunnen opgegraven stromen gescheiden worden?
• Hoe kan je maximaal energie recupereren ?
Realisaties tot op heden
Karakterisatie
studie
Carbon
footprint
studie
Klankbord
groep
Biodiversiteits
ELFM
ELMIRE
studie
consortium consortium
Locals
werking
1ste multi
actor
workshop
Plan MER
1ste ELFM
congres
IWT O&O
Project
Preconceptstudie
Milieu &
gezondheid
Van concept tot implementatie
Closing the Circle,
een implementatie van
Enhanced LandFill Mining
Bijkomende
demoprojecten
ELMIRE
consortium en pilots
IWT O&O
CtC & ELFM
EFRO
CtC
Van concept tot implementatie via:






Communicatie
Validatie
Onderzoek en ontwikkeling
Demonstratie
Innovatie
Engineering en opschalen
IWT O&O CtC & ELFM

Onderzoeks- & Ontwikkelingsproject, budget 6 M €

Februari 2011 – Januari 2014

Gesubsidieerd door Vlaams Instituut voor Wetenschap en technologie
Beslissings
-tool
Scheiden
van afvalstromen
Plasma
verwerking
Maken van
bouwmaterialen
Circulaire materialeneconomie
Concentraten
Primaire ertsen
Metalen,
materialen en
legeringen
Residu’s &
Recyclaten
Producten
Residu’s/schroot
Enhanced Landfill
Mining
Stortplaatsen
Directe recyclage
Urban Mining
Producten einde gebruik
Don’t waste the waste !
Lansink 1.0
Lansink 2.0
Preventie Hergebruik
Preventie Hergebruik
Recuperatie
Recuperatie
Verbranding met Erecuperatie
Storten met/zonder E-recup
Tijdelijke opslagplaats
Cleantech
Energierecuperatie
Juiste keuze maken om materialen en energie
op meest efficiënte manier te recupereren
Tijdelijke opslag centraal
Nieuwe materialen
(vervanging primaire
grondstoffen)
Directe recyclage
Historische
stortplaatsen
Scheiding
Recyclage na verdere
behandeling
Transformatie
Plasma
steen
Tijdelijke
opslag
Gescheiden opslag
(toekomstige recuperatie)
Nieuw
aangevoerde
afvalstromen
Plasma
technologie
Groene
energie
CtC in fases
Tijdslijn
2014
2017
Huidige Vlaams onderzoeksproject
CtC & ELFM (2011-2014)
1. Tijdelijke opslag
inrichting,
uitbating &
onderzoek
2. In-situ uitbating &
onderzoek
3. Ex-situ onderzoek
Start CtC fase II
Start CtC fase I
Start CtC
1. Uitbating LFM
2. Geen nieuwe
afvalstromen
na 2017
Bijkomende onderzoeks-, ontwikkelings- en
demonstratieprojecten
Persbericht HBVL
Tijdelijke opslag in de praktijk
Transitie “van storten naar tijdelijke opslag”:
• In functie van latere valorisatie (technologie, rendabiliteit, schaalgrootte)
• Versnelde & gecontroleerde natuurlijke attenuatie (Deltares aanpak)
CtC fase 2
Stortplaats
Opgraving
Scheiding en sortering
Materiaal recuperatie
Energie
recuperatie
CtC fase 2
Core Gasplasma® Process
Refuse
Derived
Fuel
Crude
Syngas
Cracked
Syngas
100k
tpa
Clean
Syngas
Ash
Plasmarok®
Stage 1:
Fluid Bed Gasifier
Stage 2:
Plasma Convertor
Gas Cleaning
equipment
Power Island generating
renewable power and heat
CtC fase 2
Generating Efficiencies
Power Islands
Electrical Conversion
Efficiency (%)
(source: AEA Technology Report 2010)
Comments
Steam Turbine
18-25
Conventional approach but
inefficient
Gas Engine
37-41
Proven. High end efficiency
from Organic Rankine Cycle
Gas Turbine
42-50
Proven. High end efficiency
in combined cycle
Fuel Cell
50-80
Ultimate goal. Established
within next 5 years
CtC & SHE (Safety, Health & Environment)
Veiligheid, gezondheid en milieu
binnen en rond
Closing the Circle
=
topprioriteit Group Machiels !
Aanpak SHE CtC
CtC beoogt bijkomende
borging milieu en
gezondheid naast
standaard SHE
(veiligheid, gezondheid
en milieu) plan
Risicobeheersplan
milieu & gezondheid
SHE plan CtC
Uitwerking dient in nauw overleg met alle relevante stakeholders te gebeuren !
CtC fase 3
Duurzaam natuurgebied na uitvoering als laatste fase van het CtC project

similar documents