Omstart och Framtidsutsikter (2014

Report
Pär Karlsson, Saco
Prognoser, lön och
Omstart
Sammanfattning av resultaten
36 utbildningsinriktningar undersökta





12 olönsamma
2 går jämnt upp
9 har en avkastning på 1 – 5 %
8 har en avkastning på 6 – 10 %
5 har en avkastning som är större än 10 %
Genomsnittlig avkastning för akademiker
(exkl forskarutbildade) ligger på 7 %
Lönsamma studier?, Thomas Ljunglöf
3
Sammanfattning
Akademisk examen lönsam för de allra flesta
 Stora skillnader i lönsamhet mellan olika utbildningsinriktningar
 Vad man läst viktigare än hur länge man läst
Högskoleutbildning mer lönsamt för kvinnor än för
män
 Män kan få bra löner utan högskoleutbildning, men för kvinnor är
det nästan en förutsättning
Stor överensstämmelse med resultaten om
lönestrukturen
 De med liten lönespridning har dålig lönsamhet pga svag
löneutveckling
Vad är
livslönen?
5 |
Framtidsutsikter
Hur ser jobbchanserna
ut om fem år?
Sacoförbundens årliga
prognoser
Årets lansering
- 20 november
6 |
Invandring och utvandring
1,5 miljoner eller 15,9 % av Sveriges
befolkning föddes i ett annat land.
7 |
En femtedel av
alla akademiker i
Sverige är födda
utomlands
En djungeln av information…
8 |
Vad vill Saco förändra?
Mål: Som invandrad akademiker ska du
snabbare få ett kvalificerat jobb.
Hur? Förändra system och utbildning
så att det passar dig som individ.
Långsiktighet, flexibilitet, finansiering
oavsett skede, nationell vägledning osv.
9 |
Saco har börjat med…
www.saco.se/omstart
Omstart – perfekt för invandrade
akademiker
• Samlad information
• Yrken, tips, utbildning & inspiration
• Vad kan/måste du göra?
• Vad kan du få hjälp med?
10 |
Vilken service kan DU få av
ditt Sacoförbund?
• Utveckling av din kompetens
• Trygghet - facklig och juridisk hjälp
• Söka jobb, skriva cv,
• Coach-samtal, råd om lön
• A-kassa – www.aea.se
• Inkomstförsäkring
• Chefsstöd
• Egenföretagare
Du följer väl Saco?
www.saco.se/omstart
www.facebook.se/sverigesakademiker
http://twitter.com/akademikerna
www.saco.se/sacobloggen
12 |

similar documents