Frukostmöte - Energimyndigheten

Report
Luftkonditionering (Ekodesign, märkning)
Vattenpumpar (Ekodesign)
Fläktar (Ekodesign)
Cirkulationspumpar (Ekodesign)
Frukostseminarium, 20 November 2012
Carlos Lopes, Energimyndigheten
2012-11-20
1
Policy för att främja energieffektiva produkter
Märkning
# produkter
Ecodesign
2005: EuP
2009: ErP
Energi-relaterade
produkter
2012: ??
Husshåll ErP
Energi-relaterade
produkter
Ecolabel
GPP-Green Public Procurement
Top Ten
Teknikupphandling
F&U
Energieffektivitet
Resurseffektivitet: kemikalier, vatten, GWP, återvinningsbarhet
2012-11-20
2
Direktivet om Ekodesign av Energirelaterade
Produkter (ErP) 2009/125
• Ram för att systematiskt fastställa krav på alla
energirelaterade produkter
• Revidering från Energianvändande (EuP, 2005) till
energirelaterade produkter (ErP, 2009)
• Förbättra produkternas miljöprestanda under hela
livscykeln
• Transportmedel undantagna
• Genomförande åtgärder (t.ex. förordningar) per
produkt / funktion / komponent
2012-11-20
3
Direktivet om ”märkning och standardiserad
produktinformation som anger energirelaterade
produkters användning av energi och andra
resurser” 2010/30/EU
• Ram för harmoniseringen av märkning och
standardiserad produktinformation
•
Energi och andra väsentliga resurser under
användning
•
Revidering från energimärkningsdirektivet
1992/75/EG
•
Husshållsapparater  ErP
•
Transportmedel undantagna
•
Delegerade akter (i form av förordningar) per
produkt
2012-11-20
4
Ekodesign och Energimärkning (de blåa ska även energimärkas)
Processen i EU för varje produkt
Förstudie
Consultation
Forum
Kommitté
omröstning
Förordning
antas av
KOM
Fastbränslepannor
Reflektorlampor
Transformatorer
+ LED
Rumsvärmare
Professionell kyla
Torktumlare
Central ventilation Kommersiell kyla
Ljud&bild
Pannor (gas/olja/el)
Central kyla & värme
Varmvattenberedare
Prof. Disk&tvättmaskiner
Dammsugare
Köksprodukter: ugnar,
Furnaces industrial ovens
spisar, hällar,
Andra pumpar
kaffemaskiner,
Motorer + system
köksfläktar
Kompressorer
Datorer
mm
Network standby
TV (rev.) & bildskärmar
Tillsyn
Enkla digitalboxar
Stand-by
Kontorsbelysning
Hembelysning I
Nätaggregat
Elmotorer
Kyl&Frys
TV
Cirkulatorer
Fläktar
Tvättmaskiner
Diskmaskiner
Lufkonditionering
Pumpar
Revidering 10 förordningar
2012-11-20
5
Energimärkningsfamiljen har blivit större
Energimärknings
direktivet
EPBD
1994-2010
2006-?
2012-11-20
2010-
Däckmärknings
förordning
2010-
6
Besparing från Ekodesign och Energimärkning:
Produkter beslutade:
• 415 TWh/år > 3 x Sveriges elanvändning
Alla produkter:
• 〜5% av EUs energianvändning
71 TWh
2012-11-20
7
Innehåll
 Luftkonditionering inkl. luftluftvärmepumpar
 Märkning
 Ekodesign
 Vattenpumpar (Ekodesign)
 Fläktar (Ekodesign)
 Cirkulationspumpar (Ekodesign)
2012-11-20
8
EU förordning 641/2009
Cirkulationspumpar
• Amended: 622/2012
•
•
•
•
Revidering av beräkningsmetod
Täppa kryphåll för att omfatta även pumpar utan
pumphus
Se över definitioner och informationskrav
Sänka krav för pumpar för solsystem (primärkrets)
2012-11-20
9
Omfattning
•
•
•
Pump med impeller, utan axeltätning och
med inbyggd motor nedsänkt i det
pumpade mediet
Används mest i uppvärmningssystem,
även i kylsystem
Pumpar som omfattas av ekodesign:
•
•
•
Effekt: 1 W till 2500 W
”Stand alone” används i centralvärmeoch kylsystem
”Inbyggda” i värmepannor,
värmepumpar etc
2012-11-20
10
Källa Europump
http://europump.net/uploads/20111208_EuP_Lot_11_circulators_-_general_explanations_EEI_-_modified_versionV3_1__for_website.pdf
2012-11-20
11
Ekodesignkrav på cirkulationspumpar
Europumps frivilliga märkningssystem gav viss förbättring
Slut 2012-12-31
Källa: Preparatory study on Lot 11 Circulators in
2012-11-20
Buildings, 2007, AEA
12
Källa Europump
http://europump.net/uploads/20111208_EuP_Lot_11_circulators_-_general_explanations_EEI_-_modified_versionV3_1__for_website.pdf
2012-11-20
13
Ekodesignkrav på cirkulationspumpar
Kravnivå och tidsplan
•
Ekodesignkrav tuffare jämfört med märknings
klassning
Benchmark EEI=0,20
2015 EEI ≤ 0,23
2013 EEI ≤ 0,27
2012-11-20
14
Cut off of products on the market
as analysed in the prepstudy
2012-11-20
15
2012-11-20
16
Ekodesignkrav på cirkulationspumpar
Tester bekräftar besparingspotential
800
 Tester visar besparing i
småhus:


Upp till 600 kWh/a
vid ersättning
Upp till 280 kWh/a
mellan nya pumpar
Mycket lönsam
investering
600
500
kWh

700
400
300
200
100
0
Bäst - Ny
Sämst - Ny
Vanlig befintlig
 Cf test på:
www.energimyndigheten.se
2012-11-20
17
Cirkulationspumpar - länkar
•
Europump guideline on the application of
641/2009 and 622/2012
http://europump.net/publications/guides-and
•
Presentation från Europump
www.europump.net/uploads/20111208_EuP_Lot_11_circulators__general_explanations_EEI_-_modified_versionV3_1__for_website.pdf
•
Full text of the Regulation
http://www.energimyndigheten.se/Global/F%c3%b6retag/Ekodesign/Ekodesign/
Pumpar/ekodesign%20f%c3%b6r%20cirkulationspumpar.pdf
2012-11-20
18
Innehåll
 Luftkonditionering inkl.
luftluftvärmepumpar
 Märkning
 Ekodesign
 Vattenpumpar (Ekodesign)
 Fläktar (Ekodesign)
 Cirkulationspumpar (Ekodesign)
2012-11-20
19
Water pumps (regulation 547/2012)
Scope and definitions
• Clean water pumps, including when
integrated in other products
•
•
•
•
•
End suction own bearing (ESOB);
End suction close coupled (ESCC);
End suction close coupled inline (ESCCi);
Vertical multistage (MS-V);
Submersible multistage (MSS);”
• Exemptions:
•
•
water pumps designed specifically for temp.
below -10°C or above 120°C
Displacement pumps etc
2012-11-20
20
Ecodesign requirements
• Energy efficiency:
Energy Efficiency
• Minimum efficiency at best efficiency point (BEP)
• minimum efficiency at part load (PL)
• minimum efficiency at over load (OL)
1 january 2013
MEI =0,1
1 january 2015
MEI =0,4
• Information requirements from 1 January
2013
2012-11-20
21
Measurements and calculations
2012-11-20
22
Information on benchmark and
indicative benchmark
In 2011 the indicative benchmark for the best available
technology is a minimum efficiency index (MEI) ≥ 0,70.
2012-11-20
23
Verification Procedure
• The authorities of the Member State shall
test one single unit.
•
•
if efficiency at BEP, PL and OL does not
vary more than 5%
If not, test three additional units. If the
mean does not vary more than 5% the
model complies
2012-11-20
24
Pumpar - länkar
•
Europump guideline on the application of
547/2012
•
•
http://europump.net/publications/guides-and-guidelines
Andra typ av pumpar och pumpsystem:
•
•
”Clean water pumps” http://lot29.ecopumps.eu/
”Waste water pumps” http://lot28.ecopumps.eu/
2012-11-20
25
Innehåll
 Luftkonditionering inkl.
luftluftvärmepumpar
 Märkning
 Ekodesign
 Vattenpumpar (Ekodesign)
 Fläktar (Ekodesign)
 Cirkulationspumpar (Ekodesign)
2012-11-20
26
Omfattning Lot 1, 2 och 10
Lot 1 Uppvärmningsutrustning
för central värme, även
tappvatten (kombi)
Lot 2 - ”Dedicated”
varmvattenberedare
Gas/flytande fossila bränslen
El
Gas- & oljepannor
Solvärme
Elpannor för centralvärme
Värmepump
Värmepumpar
Ackumulatortank
Micro-kraftvärme <50kWel
Heat rated output <400 kW
Kombination med Solvärme mm
(bara märkning)
2012-11-20
Lot 10 - Luftkonditionering
”room air conditioning appliances”,
”reversibla”, luft-luft värmepumpar
27
Värmepumpar i olika ekodesignlot
Air-to-water
Brine-to-water
Water based central heating
Sanitary hot water
Water based central heating
Sanitary hot water
Lot 1 : Boilers
Lot 2 : water heaters
Lot 1 : Boilers
Lot 2 : water heaters
Heating + Cooling < 12 kW Lot 10: Residential room conditioning appliances
Air-to-air
Cooling > 12 kW Lot 6: Airconditioning and ventilation systems
Heating > 12 kW Lot 21: Central air heating products
Air-to-water
Heating > 12 kW Lot 21: Central air heating products
Figure 1: Overview of which lots cover the various types of heat pumps
2012-11-20
28
Luftkonditionering
Omfattning
•
Splits
2012-11-20
29
Luftkonditionering
Definitions
• Single package: window and wall units,
double and single ducts
• Window and wall units
2012-11-20
30
Luftkonditionering
Definitions
• Single package: window and wall units,
double and single ducts
• Window and wall units
2012-11-20
31
Luftkonditionering
Definitions
• Double duct
• Single duct
2012-11-20
32
Definitions – Comfort fans
2012-11-20
33
Except single
duct and
double duct
Double duct
Single duct
Reversible
Reversible
Reversible
•
•
•
•
• A+++-D
• A+++-D
Cooling only
Cooling only
Cooling only
•
•
•
•
• A+++-D
• A+++-D
Heating only
Heating only
Heating only
•
•
•
•
• A+++-D
• A+++-D
A-G
A+-F
A++-E
A+++-D
A-G
A+-F
A++-E
A+++-D
A-G
A+-F
A++-E
A+++-D
2012-11-20
34
Except single duct and double duct
2015
2013
2012-11-20
2017
35
Except single duct and double
duct
Splits
2019
2012-11-20
36
Except single
duct and
double duct
Reversible
•
•
•
•
A-G
A+-F
A++-E
A+++-D
Cooling only
•
•
•
•
A-G
A+-F
A++-E
A+++-D
Heating only
•
•
•
•
A-G
A+-F
A++-E
A+++-D
2012-11-20
37
Single duct
Reversible
• A+++-D
Cooling only
• A+++-D
Heating only
• A+++-D
2012-11-20
38
Double duct
Reversible
• A+++-D
Cooling only
• A+++-D
Heating only
• A+++-D
2012-11-20
39
Ekodesignkrav - Energieffektivitet
Från 1 januari 2013:
Splits
2012-11-20
40
Ekodesignkrav - Energieffektivitet
Från 1 januari 2014:
2012-11-20
41
Energiklasser vs ekodesignkrav
BAT
2014
2013
2012-11-20
42
Luftkonditionering
Ekodesignkrav – buller
Från 1 januari 2013:
Table 3: Sound power level
Single ducts
and double
ducts
Room air-conditioners
Pdesignc/h ≤ 6 kW
dB(A)
6 < Pdesignc/h ≤12 kW
Indoor
Outdoor
Indoor
Outdoor
Indoor
60
65
65
70
65
2012-11-20
43
Innehåll
 Luftkonditionering inkl.
luftluftvärmepumpar
 Märkning
 Ekodesign
 Vattenpumpar (Ekodesign)
 Fläktar (Ekodesign)
 Cirkulationspumpar (Ekodesign)
2012-11-20
44
Fans - Regulation 327/2011
Scope
• Fans driven or designed to be driven by
motors with an electric input power of
between 125 W and 500 kW including
those integrated in other energy-related
products.
• Exemptions: fans integrated in:
•
•
Laundry and washer dryers 3kW
Kitchen hoods <280W
• Other exemptions e.g. temperature etc
2012-11-20
45
2012-11-20
46
2012-11-20
47
Ecodesign requirements (art. 3)
• Fan energy efficiency requirement
•
•
(a) from 1 January 2013
(b) from 1 January 2015
• Product information requirements
•
The information in points (1) to (14) shall
be visibly displayed on technical
documentation of fans and free access
websites of manufacturers
2012-11-20
48
from 1 January 2013
2012-11-20
49
from 1 January 2015
2012-11-20
50
Annex II Calculation: Efficiency of a Fan §3
Fan air power
3.3
No assembly
Final
Assembly
VSD
3.2
y
n
3.1a
3.1b
Calculation: Energy Efficiency Target §4
Type of
Fan
Cross flow
4.1
4.2
4.3
ηEff >ηTarget
Does not comply
No
2012-11-20
Complies!
51
Verification Procedure
• The authorities of the Member State shall
test one single unit.
•
•
if overall efficiency of the fan ( e) ≥ target
energy efficiency*0,9  the model
complies
If not, test three additional units. if average
overall efficiency of the fan ( e) ≥ target
energy efficiency*0,9  the model
complies
2012-11-20
52
Fläktar - länkar
• “ISO 12759: 2010 Fans - Efficiency
classification for fans” can be found at
•
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.ht
m?csnumber=51665
• Full text of the Regulation
•
•
http://energimyndigheten.se/Global/F%c3%b6retag/Ekodesign/Ekodesign/Ventil
ationsfl%c3%a4ktar/EkodesignF%c3%b6rordning_Fl%c3%a4ktar_110406.pdf
http://energimyndigheten.se/Global/F%c3%b6retag/Ekodesign/Ekodesign/Ventil
ationsfl%c3%a4ktar/EcodesignRegulation_Fans_110406.pdf
2012-11-20
53
Tack !
www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Ekodesign/
www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energimarkning/
[email protected]
[email protected] (enhetschef)
[email protected]
[email protected] (tillsyn)
[email protected]
[email protected] (tillsyn)
[email protected]
[email protected]
nils.ahlé[email protected] (tillsyn)
2012-11-20
54

similar documents