Slide 1

Report
Informatieavond
groep 1-2
2 september 2014
Agenda





Informatie over het verloop van een
schooldag
Het huidige project
Het volgen van de ontwikkeling
Belangrijke data
Gelegenheid om vragen te stellen
Activiteiten









Kring
Kiezen
Buiten spelen
Gymmen
Werkjes op tafel
Zelfstandig werken
Eten en drinken
Werkjes voor de stickerkaart
Schooltelevisie
De bel
Dagritmekaarten
De kring










Catechese
Kanjertraining
Projectactiviteiten
Gesprekken
Voorlezen
Zingen
Naspelen
Taalactiviteiten
Rekenactiviteiten
Verjaardag
Catechese
Hemel en aarde project: Woord
Kanjertraining



Verhaal over Max en het dorpje waarin
konijntjes, aapjes, pestvogels en
kanjertijgers wonen.
Oefeningen.
Afspraken:





We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig
Projectactiviteiten in de kring






Gesprekken
Voorlezen, boekoriëntatie, verhaalbegrip
Zingen
Naspelen
Taalactiviteiten zoals rijmen,
woorden klappen, woordspin maken,
kennismaken met letters.
Rekenactiviteiten zoals tellen, meten,
bouwen.
Kleine kring
Verjaardag




Zingen en trakteren
Ouders mogen er bij zijn
Traktatie
-geen cadeautje
-1 ding
-is het meer? dan
gaat het mee naar huis
De klassen rond
Schooltelevisie


Koekeloere met Moffel en Piertje
Sinterklaasjournaal
Kiezen





Constructieve activiteiten
Spelactiviteiten
Fijne motoriek
Puzzelen
Computer
Constructieve activiteiten
Spelactiviteiten
Fijne motoriek
Puzzelen
Computer



Ambrasoft woordenstart
Schatkist taal
Schatkist rekenen
Eten en drinken
uit de rode bak




Bij voorkeur in een trommel en beker
Niet te veel
Geen snoep
Naam op de beker en trommel
Gym
Buiten spelen
Overblijven





Placemat van stof
Bij voorkeur in een
trommel en een beker
Geen snoep
Onder begeleiding van
de leerkracht
Naar buiten om
half één, ook bij regen
Werkjes op tafel


Een verplicht werkje
of een zelfgekozen
werkje
Zelfstandig of onder
begeleiding van de
leerkracht
Werkjes voor de stickerkaart




1 keer per week
Verplichte werkjes
Na drie werkjes mogen de kinderen een
sticker op hun stickerkaart plakken
Voor groep 2 en
de oudste kinderen
van groep 1
Zelfstandig werken

Doel:




Kinderen leren zelfstandig werken en zelfstandig
een volgend werkje kiezen.
Kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht.
Kinderen leren zelf oplossingen vinden voor kleine
probleempjes.
De leerkracht krijgt gelegenheid om met een kind
of een groepje kinderen te werken zonder
gestoord te worden, bijvoorbeeld in de kleine
kring.
Organisatie van het zelfstandig
werken




Instructie
 De leerkracht legt uit wat iedereen gaat doen en
loopt een serviceronde door de klas om te kijken
of iedereen aan het werken of spelen is.
Stoplicht
 Het oranje licht betekent dat de leerkracht niet
gestoord mag worden en dat de kinderen mogen
fluisteren en elkaar om hulp mogen vragen.
De leerkracht werkt met een kind of met een groepje
kinderen.
Tijdsduur: 10 tot 15 minuten.
Speelgoedmiddag
Naar huis
Het huidige project:
dieren en dierentuin
Kringactiviteiten: gesprekken, liedjes

Liedje: Papegaaitje, leef je nog

Versje: Onder een smal bruggetje

Vleeseters/planteneters/gebit

De ark van Noach
Rekenactiviteiten: tellen, getalbegrip, meten,
meetkunde

Tralies meten: knippen/plakken

Tangram kameel, kangoeroe, giraf

Sorteren land-, lucht-, waterdieren

Plattegrond van Artis
Spelactiviteiten

Vos, vos, vos, kom uit je hol

Bewegen als een dier: sluipen, kruipen,
stampen enz.
Taalactiviteiten: woordspin, boekoriëntatie,
verhaalbegrip, taalbewustzijn

Prentenboeken

Rijmboekjes

Informatieboeken

Woordspin dierentuin

Lettergrepen: aap, kameel, krokodil

Verhaalbegrip: wie, wat, waar
Constructieve activiteiten: 2/3 dimensionaal

Dieren knutselen

Hokken met dieren en tralies

Kralenplank met voorbeeld

Hokken maken van lego, blokken enz.
Echt, uitstapjes

Naar Artis
De ontwikkeling volgen door







observatie in de kring en bij het werken
OJK en OOK
registratielijst fijne en grove motoriek
CITO taal voor kleuters E1, M2, E2:
woordenschat, kritisch luisteren, klank en
rijm, auditieve synthese, schriftoriëntatie,
laatste en eerste woord
screening door de logopediste
CITO rekenen E1, M2, E2: tellen en getallen,
meten, meetkunde
oudergesprekken
Remedial teaching





De ontwikkeling extra ondersteunen door
extra aandacht
In de klas of buiten de klas
Door de eigen leerkracht of een andere
leerkracht
Handelingsplan: Wat weet het kind nu?
Wat is het doel? Hoe gaan we het doen?
Hoe gaan we evalueren?
De ouders worden op de hoogte gebracht
Belangrijke data








Schoolreisje: 5 september
Knutselcircuits: 18 november (sint) en
9 december (kerst)
Kerstdiner: 18 december
Bezoek bibliotheek: januari
Bijwonen kanjerlessen: januari en februari
Palmpaasstokken maken: 26 maart
Schoonmaakavond: 25 juni
Op luizen controleren: ongeveer 10 keer per
jaar op maandagochtend. Er zijn nog enkele
ouders nodig die dit willen doen.
Zijn er nog vragen?

similar documents