Aanpassen of uitsterven

Report
AANPASSEN OF
UITSTERVEN
Het verhaal van menswording
Inleiding – Waar we zeker van zijn

Hulp inroepen van een wetenschap: BIOLOGIE
 Biologisch
gezien behoren wij tot dezelfde soort als de
apen.
 Kan
men aantonen met DNA-onderzoek.
 Gemeenschappelijke voorouder. Wie?
 Heel veel gemeen en toch heel verschillend.
Waar komen wij, mensen, vandaan?
P30-32
Opdracht 1, 2
O1: Twee visies over de oorsprong van
de mens,

Genesis: oorsprong, ontstaan, schepping.
 Eerste

boek: Van de Bijbel, O.T.
Creationisme:
 Dat
de mens eenmalig geschapen is, gecreëerd is door één
of meerdere goden.

Evolutieleer:
 De

mens stamt af van een primitievere, uitgestorven soort.
Schilderij van Michelangelo – de Schepping van Adam
 Creationisme
O1: Twee visies over de oorsprong van de
mens,

Iets als waarheid aannemen zonder bewijzen, vast
vertrouwen in het bestaan van een god.


Over iets of iemand oordelen naar eigen overtuiging.


Mening
Onderzoeken en bewijzen hoe dingen zijn of werken.


Geloof
Wetenschap
Een gebeurtenis waarvan je zeker bent, wat bewezen
is.

Feit.
Ontstaan van de evolutieleer.

Bekijk het filmfragment
en los de vragen op.
 Aartsbisschop
Ussher
was een creationist.
 Ussher berekende de
juiste scheppingsdatum
 Hij baseerde zich op
de Bijbel
Ontstaan van de evolutieleer

Welke bioloog
onderzocht de
oorsprong van de
mens?
 Charles

Darwin
Hoe noemt men zijn
leer?
 Evolutieleer.
Kort: Charles Darwin

1839: Reis met de
Beagle
 Galapagos-archipel



1859: De oorsprong
van de soorten.
1871: De afstamming
van de mens.
Overtuigde katholiek
Kort: Survival of the fittest
Enkel de soorten die zich
aanpassen aan de
veranderende natuur
kunnen overleven.
Kort: Spotprent


Darwin wordt
afgebeeld als aap.
Waarom?
BESLUIT
CREATIONISME




Geloof
Mening
Goden
Schepping
EVOLUTIELEER




Darwin
Feit
Kritisch
Wetenschap

similar documents