woonbond LHR Hattem 20 november 2014

Report
Actualiteiten in de Volkshuisvesting en
betaalbaarheid vanuit huurdersperspectief
Simone Bovenhorst
Consulent Nederlandse Woonbond
Zwolle, 20 november 2014
Actualiteiten
•
•
•
•
Wijziging Woningwaarderingsstelsel
Huurbeleid 2015
Parlementaire Enquête
Huisvestingswet
Wijziging WWS
• WOZ-waarde wordt onderdeel
Woningwaarderingsstelsel
• Punten voor woonvorm, woonomgeving en
schaarste wordt omgezet in WOZ-punten
• 25% van maximale huurprijs op basis van WOZ
• Ingangsdatum 1 juli 2015
Gevolgen wijziging WWS
• Nog hogere huren in veel schaarstegebieden
• Maximum huren in Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag stijgen
• Lagere maximum huren in krimpgebieden
• Huurder wordt belanghebbende bij WOZ-waarde
en kan dus bezwaar maken
Reactie Woonbond op WWS
•
•
•
•
Donnerpunten onterecht meegenomen
Leidt tot onbetaalbare huren
Geen oog voor betaalbaarheid
Wel gunstige regelingen voor verhuurders
– Vrije sector nieuwbouw
blijft geliberaliseerd
– Aangepaste
‘serviceflatregeling’
– Ondergrens WOZ-waarde van €40.000
Huurbeleid 2015
• Huursombenadering pas in 2016
• Dus in 2015 nogmaals inkomensafhankelijke
huurverhoging
• Steeds meer financiële problemen bij huurders
Huurstijging 2013 en 2014
• Totale stijging gemiddeld 9,2%, bij gemiddelde
inkomensontwikkeling < 2,5% (CPB).
Forse stijging huurquote.
• Opvallend: Stijging bij corporaties bijna 10%, bij
particuliere verhuurders minder dan 8%!
• Opvallend: Inflatie in Nederland is volledig te
verklaren uit huurstijgingen!
Parlementaire Enquête Woningcorporaties
• Onderzoek naar misstanden bij corporaties
–
–
–
–
–
Stoomschip van een kwart miljard
Maserati als dienstwagen
Kolossale grondposities zonder bouwbestemming
Adoptie van een aap
Lenen aan een uitvaartcentrum in het kader van de
leefbaarheid
Woningcorporaties raakten ver van huis
Ver van huis
• Presentatie rapport Enquêtecommissie 30 oktober
• Kijk op http://woningcorporaties.tweedekamer.nl
• Aanbevelingen:
–
–
–
–
Gedrag: cultuur veranderen
Governance: tegenkrachten versterken
Geld: risico’s eerlijker verdelen
Grenzen: terug naar de kerntaak
Versterking positie huurders
• Enquêtecommissie heeft oog voor huurders
• Meer advies,-en instemmingsrecht (bijvoorbeeld fusie,
aangaan van verbindingen, grote investeringen en benoeming
bestuurder)
• Gekwalificeerd adviesrecht bij prestatieafspraken
• (Financiële) middelen om zich goed en
professioneel te organiseren
• De reikwijdte en zwaarte moet nader worden
bepaald
Huisvestingswet
Huisvestingswet
• Nieuwe regels voor woonruimteverdeling
• Gemeenten krijgen mogelijkheden om regels op
te stellen voor de verdeling en toewijzing van
betaalbare huurwoningen
• Huurdersorganisaties krijgen er een nieuwe
bevoegdheid bij
Huisvestingswet (vervolg)
• In schaarstegebieden kan gemeente bepalen hoe
woonruimte aan specifieke doelgroepen
toegewezen wordt
• Huisvestingsverordening
• Urgentieregeling
• Nieuwe rol huurdersorganisaties
• Advisering

similar documents