Innovatie versnellen met Bootcamps

Report
Innovatie versnellen met Bootcamps
1
Even voorstellen: Christiaan Holland
2
 Politicologie en Communicatiewetenschap (Nijmegen)
 25 jaar ervaring in Innovatiedomein:
- Ministerie van Economische Zaken
- TNO
- Dialogic (co-founder)
Nu:
 Projectleider GLD valoriseert (0,4) – ondergebracht bij
Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO)
 Transitieteam, aanjagen ruimtelijke innovatie
 eigen bedrijf: Hub Holland BV
Gelderland valoriseert
3
 Versnellen van innovaties en stimuleren van starters;
 Ontgrenzen onderzoek en business development:
samenwerking bedrijven en kennisinstellingen;
 Bestendige infrastructuur voor valorisatie in regio;
 Werkpakket van de HAN: duurzame energie.
Aanpak/werkwijze
 Botsingskans vergroten tussen de goede ideeën, de juiste
mensen en de juiste omstandigheden:




Uitgebreide structuur voor screenen en scouten van
ideeën;
Bootcamps als (co-creatie) methode om innovatief idee in
korte tijd op te waarderen tot kansrijke en uitvoerbare
propositie;
Innovatielabs voor het genereren en doorontwikkelen van
innovatieve ideeën met studententeams;
Mogelijkheid financiering via pre-seed en proof of concept
fonds.
Functie Bootcamp
5
 Algemeen: werkvorm/pressure cooker methode om
innovatief idee in korte tijd stap verder te brengen;
 Kennis combineren (gezamenlijk een puzzle leggen)
 Bij elkaar brengen mogelijke samenwerkingspartners
 Mogelijke opstap naar Innovatielabproject (inzet
studenten), financiering, e.d.
Open Innovatie als vertrekpunt
6
Onderwerpen (selectie)
7












Verduurzamen scholen (slim opgewekt)*
Fruithuis van de toekomst
Roof Garden: koeling met zonne-energie
Haalbaarheid Portal Energy Next
Rijn Ijssel Energie Cooperatie: “service in een doos”
Verduurzamen van (Arnhemse) festivals*
Haalbaarheid Innovatielab duurzaam bouwen
Sita: creatieve toepassingen van restmateriaal
Schermenproject: interactieve etalages in de stad
Wearable solar: stroom opwekken met je kleding*
Nieuwe diensten en verdienmodellen in de muziek (ArtEZ)
Nieuwe voorziening op Arnhems Buiten: Powerlab
Werkvormen/hulpmiddelen
8
 Brainstorm in subgroepen, plenair terugkoppelen
 Business Model Canvas
 10 types of Innovation
 Diensteninnovatiemodel
 SWOT analyse
 Elektronisch Vergadersysteem
 Visualisatie/Rapid Prototyping
 Workshop op locatie: b.v. stadslab
 Werkvorm is afhankelijk van vraagstelling, beschikbare
tijd, soort deelnemers etc.
Business Model Canvas
9
10 types of Innovation
Ervaringen
11
 Vraag van werkveld/ondernemer = vertrekpunt;
 Vraagstelling moet ruimte laten voor meerdere (soorten)
oplossingen;
 Inspirerende omgeving (b.v. fablounge/fablab) helpt;
 Goede deelnemers = halve werk (belang van goed
netwerk)


Mix intern en extern
Mix ervaring en studenten
 Verslaglegging, afspraken en follow-up vastleggen;
 Start van een proces/samenwerkingsproject:
- studenten/innovatielab/haalbaarheidsonderzoek
- financiering via GV
- nieuwe samenwerking tussen deelnemers
Voorbeeld: Slim Opgewekt
12
 Scholen verduurzamen: zonnepanelen op het dak,
LED verlichting, integreren in lessen, etc.
 Van Bootcamp naar financieringsronde
 Contacten met HAN: Pabo en Engineering
 Grote happening met Minister Kamp na oplevering
eerst 7 scholen
 Werken inmiddels 10 mensen
13
Voorbeeld: duurzame festivals
14
 Begonnen met 1 festivalorganisatie in Arnhem;
 Mei 2014 demonstratieproject op Hoogte80 festival in





Arnhem (SOPRA systeem: accus met zonne energie);
Twee lopende projecten met HAN studenten (o.a. solar
parasol);
Samenwerking met Green Events Nederland;
In ontwikkeling: menukaart met duurzame oplossingen;
Verduurzaming festivals is onderdeel nieuwe minor
Green S Team (die in september van start gaat);
Inmiddels contact met Lowlands voor editie 2015.
15
Voorbeeld: wearable solar
16
 Samenwerking 3 partijen met doel om via kleding
stroom op te wekken (en mobiel op te laden)
 Bootcamp tijdens Mode Biennale 2013;
 Geselecteerd als Nederlandse inzending voor zgn.
Accelerator programma van South by Southwest
Festival (Austin Texas) en daar finaleronde gehaald;
 Veel media aandacht: o.a. De wereld draait door,
Discovery Channel, Japanse TV, Wired magazine etc.
 Inmiddels eerste serie in voorbereiding in opdracht
van Waddenvereniging.
Prototypes wearable solar
18
Vragen, opmerkingen, suggesties?
[email protected]

similar documents