§ 3 Rechtstaat in discussie

Report
Havo week 44/2010

Doel: Problemen van de rechtstaat verkennen.

Veranderende regels.
Grondwet.
Discussiepunten in rechtstaat
Actualiteit

Opdrachten.



◦ In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht
van de staat beschermd door wetten.
◦ Wat zijn de problemen van de Nederlandse
rechtsstaat?
 Samenleving veranderd constant en steeds sneller.
Technologie (bv. Ipads, Twitter etc.)
Samenstelling (bv. bevolking)
Economie (bv. crisis, werkgelegenheid/bezuinigingen)
Politiek (bv. Rutte I, Politieke verhoudingen)
Eisen van de burger (bv. milieu, immigratie, veiligheid,
sociaal beleid, etc.).
 Klimaat.






Als er veranderingen zijn moeten de regels
aangepast worden door:
◦ Wetgeving
(http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/van_wetsvoorstel_tot_wet/introductie/index.jsp)
Of
◦ Beleid (Regering, GS, B&W)
 Manier waarop men doelen wil bereiken:
 Hoe voeren we het rookverbod in?
 Voor wie geld het rookverbod?
 Specifieke uitwerking van wetten.


Grondrechten blijven als fundament v.d.
rechtsstaat.
Grondwet wel herzien worden!
 (procedure zie:

http://www.eerstekamer.nl/begrip/grondwetsherziening_procedure)
Gebonden aan Europees verdrag voor de
rechten van de mens (EVRM)
Boek
 Zwaardere straffen.
 Aanpakken van georganiseerde misdaad.
 Bestrijden terrorisme.
 Beschermen privacy.
 Weten jullie nog andere…?
Rechtszaak van Wilders laat botsing tussen
grondrechten zien:
◦ Vrijheid van meningsuiting
◦ Godsdienstvrijheid
◦ Gelijkheidsrechten (antidiscriminatiewet)

Welk discussiepunt zien jullie in dit filmpje?

Lees tekstboek p. 36-39
◦ Tip examen: Schrijf de woorden op die je niet snapt
en zoek deze woorden op thuis op.

Huiswerk/ oefeningen: Werkboek p. 36-38
◦ Opgaven: 10, 11, 12, 14, 15

similar documents