HDD BEAUFORT - Beaufort Huis

Report
WELKOM
Certificaathoudersvergadering
17-5-2014
Programma
1. Stand van zaken en exploitatie.
2. Concept jaarcijfers 2013 Beaufort Monumenten BV
3. Liquiditeit/ aflossing schulden
4. Pauze
5. Presentatie nieuwe aanwas + ouders
6. Varen naar Beauforthuis, aansluitend Borrel.
Stand van
zaken en
exploitatie
Oude situatie
Huidige
situatie
Situatie per 1
oktober
Studenten
10
13
15
Kantoor
3
1
--
Website
DOORVERKOOP AANDEELCERTIFICATEN
BEAUFORT MONUMENTEN BV
9 aandeelcertificaten
5 aandeelcertificaten
3 aandeelcertificaten
1 aandeelcertificaat
Om de doorwissel van certificaathouders te bevorderen zijn de volgende stappen
gemaakt:
- Alle actieve leden wordt de mogelijkheid geboden een certificaat te verwerven
middels een ‘spaarplan’
- Spaarplan:
- Over de 5 actieve jaren van een lid wordt gespaard voor een aandeel
- Kosten: 20 euro per maand, na 5 jaar eigenaar van een aandeel
- Omgekeerde piramide systeem met factor ‘jaren’
- ‘Punten systeem’
- Degene met de meeste punten komen als eerste in aanmerking om door te
verkopen
- Punten als volgt berekend:
- Aantal certificaten * aantal jaren in bezit = ‘punten’
- Resultaat: eerlijkere rangorde in uitkoop certificaathouders
Voorbeeld:
- Aandeelhouder X heeft in 2009 een pakket van 4 aandelen aangeschaft
- Anno 2014 heeft hij 4 (aantal aandelen) * 5 (aantal jaren in bezit) = 20 punten
- Aandeelhouder Y heeft in 2012 een pakket van 5 aandelen aangeschaft
- Anno 2014 heeft hij 5 (aantal aandelen) * 2 (aantal jaren bezig) = 10 punten
- Aandeelhouder Y is daarom, ondanks het feit dat hij minder aandelen heeft,
eerder aan de beurt om zijn of haar aandelen door te verkopen
CONCEPT JAARCIJFERS BEAUFORT MONUMENTEN BV
Winst & Verlies rekening
€
2013
2012
2011
Inkomsten
71.186
65.084
64.788
Kostprijs omzet
20.563
13.432
17.271
Bruto bedrijfsresultaat
50.623
51.652
47.517
Overige bedrijfskosten
13.481
2.718
3.666
Netto bedrijfsresultaat
37.142
48.934
43.851
Financiële lasten
25.791
23.064
24.393
Winst voor belastingen
11.351
25.870
19.458
VPB
2.278
5.179
3.901
Netto winst
9.073
20.691
15.557
CONCEPT JAARCIJFERS BEAUFORT MONUMENTEN BV
Balans
€
2013
2012
2011
1.350.000
1.350.000
1.375.000
Vorderingen
7.728
5.605
663
Liquide middelen
7.945
14.566
12.296
1.365.673
1.370.171
1.387.959
448.202
452.639
456.948
0
0
0
Schuld Mohr Beheer BV
100.000
200.000
200.000
Hypothecaire schuld
661.250
676.250
691.250
Overige schulden
146.221
41.282
39.761
1.365.673
1.370.171
1.387.959
Activa
Pand
Passiva
Totaal eigen vermogen
VPB latentie
Aflossing Mohr Beheer BV
Oorspronkelijke opzet:
01-10-2014 – 100.000 euro
42.000 gespaard – 50.000 extra lenen
Reactie banken op extra lening
Opties:
SDB verkoop haar aandelen (28.000)
Investeerders
Emissie
Noodzaak: verkoop certificaten!
PAUZE
WELKOM
Dispuut(huis)dag
17-5-2014
Beaufort
Reunistenbestuur
Dispuutbestuur
Huisbestuur
Wie zijn wij?
Fundraise 1, 2 oktober 2008.
Actieve leden dispuut Beaufort; opbrengst € 71.000
Fundraise 2; 27 oktober 2008
Reunisten dispuut Beaufort; opbrengst € 128.000
Fundraise 3; 1 november 2008
Ouders / ooms / tantes dispuut Beaufort; opbrengst € 160.000 !!
DOORVERKOOP AANDEELCERTIFICATEN
BEAUFORT MONUMENTEN BV
9 aandeelcertificaten
5 aandeelcertificaten
3 aandeelcertificaten
1 aandeelcertificaat
Om de doorwissel van certificaathouders te bevorderen zijn de volgende stappen
gemaakt:
- Alle actieve leden wordt de mogelijkheid geboden een certificaat te verwerven
middels een ‘spaarplan’
- Spaarplan:
- Over de 5 actieve jaren van een lid wordt gespaard voor een aandeel
- Kosten: 20 euro per maand, na 5 jaar eigenaar van een aandeel
- Omgekeerde piramide systeem met factor ‘jaren’
- ‘Punten systeem’
- Degene met de meeste punten komen als eerste in aanmerking om door te
verkopen
- Punten als volgt berekend:
- Aantal certificaten * aantal jaren in bezit = ‘punten’
- Resultaat: eerlijkere rangorde in uitkoop certificaathouders
Voorbeeld:
- Aandeelhouder X heeft in 2009 een pakket van 4 aandelen aangeschaft
- Anno 2014 heeft hij 4 (aantal aandelen) * 5 (aantal jaren in bezit) = 20 punten
- Aandeelhouder Y heeft in 2012 een pakket van 5 aandelen aangeschaft
- Anno 2014 heeft hij 5 (aantal aandelen) * 2 (aantal jaren bezig) = 10 punten
- Aandeelhouder Y is daarom, ondanks het feit dat hij minder aandelen heeft,
eerder aan de beurt om zijn of haar aandelen door te verkopen
Eindscore fundraises:
€380.000 eigen geld
Hypotheek:
€740.000
Lening:
€200.000
15 september 2009, tekenen overeenkomst
Waar zijn we nu
PROGNOSE W & V REKENING BEAUFORT MONUMENTEN BV
Winst & Verlies Rekening
€
Prognose 2014
2013
2012
Inkomsten
72.638
71.186
65.084
Kostprijs omzet
20.000
20.563
13.432
Bruto bedrijfsresultaat
52.638
50.623
51.652
Overige bedrijfskosten
13.481
13.481
2.718
Netto bedrijfsresultaat
39.157
37.142
48.934
Financiële lasten
33,603
25.791
23.064
Winst voor belastingen
5.554
11.351
25.870
VPB
1.111
2.278
5.179
Netto winst
4.443
9.073
20.691
Juridische structuur; wat koop ik met
een certificaat ?
Investeerders
Certificaat
van aandeel
Aandeel +
zeggenschap
STAK
zeggenschap
Beaufort
Monumenten B.V.
1.
2.
3.
Ouders + reünisten
Actieve leden
Stichting
Bestuur STAK ( = bestuur BV)
1 ouder, 1 reünist, 1 buitenstaander,
voorzitter Stichting, reünist/ouderejaars
lid Beaufort
Stichting Dispuuthuis Beaufort
Bestuur: 5 Beaufort leden.
Functie: Beheer pand, huurinning.
(onder supervisie van bestuur BV)
Waardebepaling aandeel
2009
2010
2011
2012
2013
Eigen Vermogen per 31
december
€ 357,439.00
€ 458,451.00
€ 456,948.00
€ 452,639.00
€ 448,302.00
Aantal certificaten
180000
180000
180000
180000
180000
Waarde per certficaat
€ 1.99
€ 2.55
€ 2.54
€ 2.51
€ 2.49
1 aandeel (474
certificaten)
€ 941.26
€ 1,207.25
€ 1,203.30
€ 1,191.95
€ 1,180.53
Adviesprijs
€ 1000
€ 1050
€ 1100
€ 1150
€ 1150
Waarom nu certificaten kopen?
Rondvraag

similar documents