Presentatie Symboliek IFA

Report
Symboliek
Alle kunst is zichtbare werkelijkheid
en symbool ineen.
Oscar Wilde
Kunst:
-sensueel
-esthetisch
-betoverend
-ontroerend
-choquerend
Je ziet maar een klein deel van het kunstwerk:
grondige bestudering
de diepere lagen
betekenis
Memento mori
Van Philippe de Champaigne
1602-1674
Somber
Onheilspellend
Vermanend
Waarom?
Tulp….kortstondige schoonheid
Zandloper.…onverbiddelijk verstrijkende tijd
Schedel…onontkoombare einde
Kunstwerk kan je pas doorgronden als je de symbolische verwijzingen opmerkt.
Adriaan van de Venne, 1694, De Zielenvissers.
Eeuwenoude symboliek biedt zowel de maker als de toeschouwer de mogelijkheid om als het ware in de diepte te kijken.
Symbolische afbeeldingen:
-religieus
-identiteitssymbolen (denk aan symbolen die bij een bepaalde stam of groep horen)
-symboolsystemen (denk aan Egyptische hiërogliefen, picturale symbolen)
-kleuren
-bepaalde vogels en dieren
Sigmund Freud en Carl Gustaf Jung gingen ervan uit dat het menselijk brein
altijd al gecommuniceerd heeft d.m.v. symbolen en dat de taal der symbolen, en in het
bijzonder die van de archetypen, van alle tijden en culturen is.
Elke beschaving, religie en cultuur maakt zijn eigen ontwikkeling door en krijgt een
eigen symboliek om de denkbeelden door/vorm te geven.
De mens heeft natuurlijke neiging om vormen en objecten tot symbool te maken.
Denk aan rotstekeningen:
vertrouwde vormen als handafdrukken en dieren, latere culturen
snappen de symbolische waarde ervan.
Symbolen in de kunst:
Vallen niet altijd meteen op, maar geven wel inzicht in de betekenis of boodschap
van een kunstwerk.
Denk hierbij aan:
Aantallen (bv in de vorm van herhaalde figuren)
Fantasiewezens (bv Airavata/Erawan, de
beroemde witte olifant in het hindoeïsme,
afgebeeld met 3 of 33 hoofden, bereden
door Indra, de god van de hemel.)
Licht-donker: symboliek van zwart-wit
wit (in Europa) positief als dag, verlichting,
goedheid, leven, zuiverheid
zwart als nacht, vergetelheid, kwaad, dood,
verval
Kleuren
rood
hartstocht, liefde, activiteiten, dynamiek, inspiratief, motiverend en stimulerend
signaalfunctie: denk aan remlichten, verkeersborden
kan verwijzen naar bloed en dus naar leven of juist bloedvergieten/angst
in China gelukskleur, verbonden met voorspoed, lang leven
geel
kleur van haat, verraad en bedrog
als goudkleurig dan voor zon, goddelijk, vrolijk, goud of geluk, nieuw leven, vreugde
Geel kan dus in uitersten zitten. Uiterst negatief en uiterst positief.
groen
kleur van de natuur, rust, vrede, jeugdigheid, jong zijn, onervaren.
kan ook met liefde geassocieerd zijn, voor jezelf en anderen, spirituele liefde.
nieuw leven (knoppen), ontluiking, lente of zomer
roze
zachtheid, vriendelijkheid, romantiek, tederheid, liefde, jeugdigheid, genegenheid,
geboorte, zoet
zwart
in het Westen de kleur van de rouw, aarde, somberheid uitdrukken of versterken
geassocieerd met duisternis, duistere machten, het kwaad, donkere kant van jezelf
bruin
aarding en natuur
blauw
verstand, reinheid, vroomheid, hemel, bescherming tegen boze invloeden,
geeft ontspanning en koelte, wat afstandelijke kleur (dingen verder weg
hebben koelere kleuren)
communicatie, zich uiten, creativiteit en zelfexpressie (bij sollicitaties of officiële
gelegenheden blauw dragen), adellijke kleur (blauw bloed)
wit
reinheid, zuiverheid, puur zijn, volmaaktheid, verlossing en verlichting, de kleur
van het Goddelijke, de Bron. (In wit zit immers elke kleur)
in bruidskleding symboliseert het de maagdelijkheid, onbevlekt zijn, rein
in China kleur van de rouw
oranje
vuur, warmte, geborgenheid, vitaliteit, beweging, energie, vrolijkheid, kracht
signaalkleur om te waarschuwen/aandacht te trekken
paars
kleur van de gek, de dwaas, maar ook de kleur van spiritualiteit, bewustzijn, inzicht,
diepzinnigheid
In de kunst hebben vormen vaak een symbolische en allegorische betekenis.
Bv. Het vierkant: stabiliteit en betrouwbaarheid, kan symbool staan voor de aarde
en de materiële wereld.
De 4 hoeken: windrichtingen, elementen of seizoenen.
De cirkel: het universum, of het zelf.
De levensboom:
Universeel symbool voor het heelal en de
cirkel van leven en dood.
De boom: bladverliezend -levenscyclus
groenblijvend- onsterfelijkheid
steenbok
waterman
vissen
kreeft
leeuw
maagd
ram
weegschaal
stier
schorpioen
tweelingen
boogschutter
Symboliek in de artistieke fotografie.
Foto’s hebben vaak een doel dat verder gaat dan een leuke herinnering
of mooi plaatje.
Ze symboliseren dan ideeën, concepten, meningen of emoties.
Hier volgen wat inspirerende voorbeelden om op deze manier de foto’s
een symbolische betekenis mee te geven.
Verlatingsangst
Avontuur:
de zucht om
nieuwe,
spannende
dingen te
beleven, iets
te bereiken.
Dit symbool
kan op vele
manieren
verbeeld
worden:
lokkende
verten,
uitdagende
paden,
gevaarlijke
sporten.
Depressie
Drama:
Een verbond met de hemel? Of juist de hel? Een bizar tafereel of
een bijzondere gebeurtenis doet het altijd goed.
Humor: gevoel voor humor is heel persoonlijk, maar deze 2
boeken naast elkaar in onze boekenkast was zeker grappig.
Luxe:
"luxe" moet iets overdrevens, iets overbodigs
uitstralen.
Melancholie:
Denk aan regendruppels, somber weer, herfst, geknakte planten.
Het ongrijpbare
Nostalgie:
voorwerpen uit
lang vervlogen
tijden wekken
nostalgische
gevoelens op.
Plezier…
Snelheid: een vogel, een auto, een hardloper of een trein in volle vaart...
Stijl: aan dieren
worden vaak
menselijke
eigenschappen
toegeschreven,
bijvoorbeeld
om mensen een
spiegel voor te
houden.
Vanwege de
elegantie en
kleur is de
flamingo een
goed voorbeeld
van de
verbeelding van
"stijl".
Liefde
Ontspanning
Vrede: het bijbelse
symbool voor het
verbond tussen
hemel en aarde, na
de zondvloed.
Alternatieven zijn
allerlei vredige
tafereeltjes. Of
duiven natuurlijk.
Vriendschap: samen op weg, mensen die elkaar vasthouden of elkaar vriendelijk aankijken.
Vrijheid: Niet voor niets kennen we het gezegde "zo vrij als een vogel".
Wanhoop…uitzichtloos
Wijsheid:
een gebouw dat
cultuur ademt,
een grijsaard
(witte baard),
scherpzinnig
kijkend persoon,
kind bezig met
iets moeilijks, een
ingewikkeld
object….
Toewijding: ergens ijverig mee bezig zijn.
Eenzaamheid
D
Y
S
L
E
X
i
e
Opdracht voor volgende keer:
Maak 3 tot 5 foto’s die ideeën, concepten, meningen of emoties
symboliseren.

similar documents