Nils Blom, Jurriëns BV

Report
Aannemingsbedrijf
H.J. Jurriёns B.V. te Utrecht.
Nils Blom
• OPGERICHT IN 1894 TE UTRECHT
• ZELFSTANDIG FAMILIEBEDRIJF
• Circa 250 MEDEWERKERS, ERKEND LEERBEDRIJF
• JAAROMZET CIRCA € 65 MILJOEN
• ISO 9001, VCA **, ERB, FSC en ISO 14001
“WERKEN AAN DE BESTAANDE GEBOUWENVOORRAAD
IN NEDERLAND”
• RESTAURATIE \HERBESTEMMEN
• ONDERHOUD \ RENOVATIE
• NIEUWBOUW







Rijksgebouwendienst
Diverse kerkgenootschappen
Diverse musea
Diverse ziekenhuizen
Particuliere investeerders
Particulieren
Zakelijke investeerders






Oude gebouwen zijn beeldbepalend op zichzelf maar ook in
hun omgeving
Ze hebben karakter en geschiedenis
“Restaureren is het conserverend herstellen en waar nodig
ontstoren van schade”.
“Herbestemmen is met respect het gebouw voorzien van een
nieuwe toekomst via een nieuwe functie”
Dit vereist een professionele en vakbekwame aanpak met
respect voor het verleden en visie voor de toekomst.
Belangrijk in het gehele proces is een goed team!
Bouwen doe je samen!
Traditionele weg van uitvoering van projecten.








Idee word het uitgewerkt tot een ontwerp
Technische uitwerking van het ontwerp
Aanbesteding
Voorbereiding (technisch plan controleren en correctie
doorvoeren)
Uitvoering met steeds tussentijdse bijsturing
Oplevering
Bovenstaande proces zit vol van controleren,
registreren, evalueren, wachten enz.
“Kortom: heel veel dubbelingen\verspilling”



Anders denken; samen doen
De belangrijkste pijlers onder Lean Bouwen volgens Jurriens
zijn optimale samenwerking met vaste partners en het in
gezamenlijk overleg creëren van klantwaarde.
De Lean filosofie is een manier om tegen een bedrijfsproces
aan te kijken en continue te blijven verbeteren. Vragen
omtrent waarde en verspilling spelen een grote rol.
Dit resulteert in een Continue verbetering van het proces en
Respect voor mensen en leuker samenwerken






Kortere realisatietijd
Minder opleverpunten dus hogere kwaliteit
Minder klachten
Meer klanttevredenheid
Meer werkplezier (lerend effect is groot)
Minder ongevallen







Opdrachtgever centraal;
Respect voor het gebouw en haar omgeving
Bouwen aan de bestaande gebouwenvoorraad is onze
kernactiviteit; We hebben kennis van oude gebouwen en willen
dat graag inbrengen.
Gewend te werken in een binnenstedelijke context;
Gewend om proactief te zijn in het engineeringstraject;
Duurzaam, innovatief en altijd bereid bij te leren!
Concrete meerwaarde:
◦ Strakke budget bewaking
◦ Transparant
◦ Uitvoeringstechnische adviezen en alternatieven (incl. installaties) praten
over de 92% inhoud heeft meer waarde dan praten over opslagpercentage
aannemer.
◦ Opstellen en bewaken diverse tijdschema’s (gebruik makend van Leanmethodiek)
◦ Vakmanschap op diverse gebieden (projectleiding, werkvoorbereiding,
uitvoering ,veel eigen timmerlieden
◦ Groot organiserend vermogen
Vragen?
www.jurriens.nl

similar documents