Social return in crisistijd

Report
Social return in crisistijd
Bert van Boggelen, De
Normaalste Zaak
José Dohle, Bouwend Nederland
Programma
• Aanleiding en introductie
• Kennisuitwisseling
• Uitreiking handleiding social return
voor opdrachtnemers in de bouw en infra
Social return; wat, hoe en waarom
WAT
Maken van afspraken over een bijdrage
aan (werk)ervaring voor mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt
HOE
Verschillende vormen (b.v. percentage van de loonsom)
Verschillende doelgroepen (b.v. wajongers)
Verschillende contractvormen (b.v. detachering)
WAAROM WILLEN OPDRACHTGEVERS SOCIAL RETURN
Ter ondersteuning van het beleid
Financiële redenen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wat zijn ervaringen?
• Wie werkt al met social return?
Stelling
• Alle overheden praten elkaar na als het om
het social return percentage gaat
• Voorbeeld: 2% bij GWW-klussen in
Amsterdam
Stelling
• Invulling met een praktijkplaats voor een
leer-werk traject is de beste optie in
crisistijd voor de bouw en infra
• Voorbeeld: convenant Rutte Groep
Bouwend Nederland pleit voor:
• Win-win-win, voor opdrachtgever, opdrachtnemer én
social return kandidaat (d.m.v. dialoog)
• Duurzame social return, dus o.a. mét opleiden
• SMART afspraken opdrachtgever – opdrachtnemer
• Ook op bedrijfsniveau social return bijdrage beoordelen,
niet alleen op projectniveau
• Geen verdringing
• Hoe kunnen we er een succes van maken?
Aanleiding voor de handleiding
Veel vragen
uit de sector
over social
return
Opdracht
van sociale
partners
aan TNO
Brede
beoordeling
van het
concept
Definitieve
handleiding
Waar kunt u de handleiding vinden
• De handleiding kunt u vinden op:
http://www.bouwendnederland.nl/web/advies/contractenen
aanbesteden/socialreturn/Pages/default.aspx
• Als u de digitale versie gebruikt, kunt u binnen het
document snel doorklikken, ook naar veel andere
documenten die genoemd zijn in de bijlage.
• De handleiding is openbaar en wordt gratis ter beschikking
gesteld door de bedrijfstak.

similar documents