Powerpoint bij Hoofdstuk 1

Report
Informatieverwerkende
systemen
Enigma hoofdstuk 1
Wat is informatica?

“De leer van informatieverwerkende
systemen”
– Invoer
– Verwerking (+evt geheugen)
– Uitvoer
ICT -> computer gebruik
 Informatica -> werking van computer

Gegevens vs. informatie
Gegevens zijn feiten / berichten
 Informatie = Gegevens + betekenis


Bv: Een spoorwegovergang
– Gegeven: het rode licht knippert
– Informatie: er komt een trein aan

Bv: Bibliotheek
– Gegevens: Lijst met aanwezige boeken
– Informatie: Hebben ze het boek dat ik zoek?
Communicatie

Het overbrengen van informatie tussen 2
systemen.
– Zender
– Bericht
– Ontvanger
– (Ruis)
Bits en bytes

Een bit is de basiseenheid voor digitale
informatie
– Een bit heeft de waarde 1 of 0

Een byte is gelijk aan 8 bits
– 28 = 256 verschillende waarden

Bits en bytes hebben geen vaste betekenis:
–
–
–
–
–
Getallen
Tekst
Afbeeldingen
Geluid
Video
Getallen (1)

Mens: 10 tallig stelsel (decimaal)
2803 = 2000 + 800 + 00 + 3
2 * 1000 8 * 100
0 * 10
3*1
2 * 103
0 * 101
3 * 100
8 * 102
Getallen (2)

Computer: 2 tallig stelsel (binair)
10110 = 10000 + 0000 + 100 + 10 + 0
1 * 24
0 * 23
1 * 22
1 * 21 0 * 2 0
1 * 16
0*8
1*4
1*2 0*1
Dus: 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22
Tekst

ASCII tabel
– V1: 7 bits (128 waarden): Standaard tekens: e, E, 3
– V2: 8 bits (256 waarden): + speciale tekens: ë, &, $

Unicode tabel
– V1: 16 bits (65.536): o.a. Cyrilisch en Grieks: ∆, Ω, я
– V2: 32 bits (1 mln+): chinees, arabisch, wiskunde, …
Afbeeldingen (1)

RGB kleuren (Rood Groen Blauw)
– Componenten rood, groen en blauw mengen
– 1 byte per component -> 256 waardes
– 256 x 256 x 256 = 16.777.216 kleuren mogelijk
255 rood, 0 groen, 0 blauw
255 rood, 128 groen, 0 blauw
0 rood, 255 groen, 255 blauw
Afbeeldingen (2)

Bitmap afbeelding
–
–
–
–

Kleur van elke pixel opslaan
Geschikt voor complexe afbeeldingen zoals foto’s
Grote bestanden
Slecht schaalbaar
Vector afbeelding
– Wiskundige representatie van vorm
– Alleen mogelijk voor relatief simpele figuren (zoals
letters en eenvoudige tekeningen
– Kleinere bestanden (bij geschikte bron)
– Goed schaalbaar
Geluid

Kwaliteit (en bestandsgrootte) wordt bepaald
door
– Aantal samples per seconde (hoe vaak per seconde
meten we de positie van de golf?)
– Aantal bits per sample
(hoe nauwkeurig wordt de positie steeds beschreven?)

CD kwaliteit
– 44,1 kHz (44100 samples per seconde)
– 16 bits per sample (65.536 waarden)
Video
Een serie plaatjes + geluid
 Plaatjes (bitmaps) kosten relatief veel
ruimte, dus video is zeker erg groot


Oplossing: compressie:
Compressie

Lossless compressie
– Geen dataverlies: het origineel is te herstellen
– Bv. Zip en rar
– Inpakken -> opslaan/versturen -> uitpakken,

Lossy compressie
– Wel dataverlies: Het origineel is niet te herstellen
– Jpg, mp3, mpeg
– Kleiner maken, maar acceptabele kwaliteit
houden
Compressie (2)

Tekst/tekens
– Reeksen gelijke tekens tegelijk opslaan
– Veel voorkomende tekens korter coderen

Afbeeldingen (bv Jpeg):
– Opeenvolgende pixels met dezelfde kleur
tegelijk opslaan.
Compressie (3)

Geluid (bv MP3):
– Dingen die je niet hoort weglaten
– Overeenkomsten stereo maar 1 keer opslaan
– “Bezuinigen” op hoge en lage frequenties

Video
– Hetzelfde als bij plaatjes en geluid
– Overeenkomsten tussen 2 opeenvolgende
plaatjes uitbuiten. (alleen veranderingen
opslaan)

similar documents