Wonen en zorg in de maatschappelijke contex

Report
Wonen en zorg in de
maatschappelijke context
Binnenlands Bestuur
25 september 2014
Hans Vos
Gebiedsdirecteur Wijchen en Maas en Waal
Programmadirecteur Innovatie Wonen en Zorg
Lid kenniskring lectoraat duurzame zorg HAN
• Maatschappelijke opgaven ZZG wonen en
zorg
• Praktijkvoorbeelden
• Conclusies
• Vragen
Transitie en
transformaties
Waarden
•
Mensgericht
•
Maatschappelijk
ingebed
•
Economisch
volhoudbaar
wenkende perspectieven
nieuwe visie/principes organiseren
waarde(n)creatie Exploiteren en exploreren
Als je doet wat je deed
krijg je minder dan je had
Context gericht
werken en
co-creëren
Gebied van dilemma's
en paradoxen
Moet Moed
Omslag
Tijd
Maatschappelijke opgaven ZZG wonen en zorg (1)
• Innovatie concepten wonen en zorg (waarden MME)
– Stakeholderengagement en arrangementen
– Vastgoedconcepten
– Organisatieconcepten
– Diversiteit concepten
• leefbaarheid
• Leefstijl
• Inkomen
• Gezondheidsvraagstukken
Maatschappelijke opgaven ZZG wonen en zorg (2)
• Innovatie sociale infrastructuur
– Wijk/dorp
• Innovatie gezondheidsinfrastructuur
– 0 lijn, 1e lijn, 1.5 lijn en 2e lijns zorg
Praktijkvoorbeeld (1)
De Hagert
•
•
•
•
Burgerinitiatief samen met ZZG en Dichterbij (2001)
Collectieve ambities
Maatschappelijk ondernemerschap
Ondernemend werknemerschap
www.dehagert.nl
Innovatie sociale infrastructuur,
ondernemerschap en functie wijziging
Innovatie sociale infrastructuur,
ondernemerschap en functie wijziging
Praktijkvoorbeeld 2: Meander
en De Oogst
Functiewijziging en maatschappelijke impact
Tra
nsf
or
mat
ie
Co-creatie proces:
Maatschappelijke impact
* ZZG
* Woningbouwcorporatie
Nieuwe
* Gemeente
Scheiden
voorzieningen :
wonen en zorg -------------------------- wonen,
ontmoeten.
Leefstijlcentrum
Eerstelijnscentrum
Diagnostisch
Extramuralisering
--------------------------- centrum
Kantoorruimtes
Uitleen
hulpmiddelen
Buitenruimte
nieuw organisatie
ontwerp en nieuwe
netwerken
Co-creatie proces:
•cliënt(systeem)
•Woningbouwcorporatie
•Welzijnsorganisatie
•ZZG
•Huisartsen
•Paramedici
•Scholen
•Vrijwilligers/buurt
•Verenigingen
•Ziekenhuis
Conclusies
• Als je doet wat je deed krijg je minder dan dat je had
• Nieuwe maatschappelijke opgaven zijn op inhoud,
beleid en besturing domein overstijgend en vragen
om gedeelde nieuwe wenkende perspectieven
• Nieuwe maatschappelijke opgaven in het sociale en
verzekerde domein vragen ook om nieuwe
invullingen van vastgoed(concepten)
Impact tot stand brengen vraagt om partnerschap
(Wenkend)
perspectief
operationeel
perspectief
Veranderkundige
principes/
opvattingen/aanpak
waarde(n)creatie
*burgers / professionals
*organisatie(s )
*maatschappij
Deel zijnde van …(bv
ZZG)
Deel hebbend aan
(bv gezondste dorp,
wijkgericht werken)
…
Deel nemend als (bv
professional )
Vragen?
Mail en volg ons via:
e-mail: [email protected]
online community: zzgiwz.ning.com
twitter: zzgiwz
app: iwz
Hans Vos
De architect 13 oktober 2010

similar documents