PowerPoint-presentatie

Report
WELKOM
Het land- en tuinbouw seminar voor Nederland en
Oost Europa
georganiseerd door de
Nederlandse Kamer van Koophandel in Slowakije
Professionele Sponsor
INTRODUCTIE E&E ACCOMMODATIONS
Dirko van Essen
Directeur
E&E Accommodations B.V.
Bosruiterweg 16
3897 LV Zeewolde
AGENDA
1. Kennismaking Dirko van Essen
2. Problematiek
3. Wat doet E&E…
• … voor de arbeidsmigrant
• … voor de overheid
• … voor de uitzendbureaus
4. Locaties
5. Toegevoegde waarde
DIRKO VAN ESSEN
1. Kennismaking Dirko van Essen
• Achtergrond in het onderwijs en ICT
• Ruim 9 jaar ervaring in de uitzendsector bij, onder
andere, de Covebo Uitzendgroep:
• Verantwoordelijk voor het opzetten van de Poolse
uitzendtak inclusief facilitaire en werving en selectie
• In 2010 en 2011 algemeen directeur van de totale
Covebo uitzendgroep
• Expertise binnen de internationale
arbeidsbemiddelingsmarkt en het operationeel en
commercieel managen van organisaties
• Sinds 2012 directeur eigenaar van E&E
Accommodations B.V.
PROBLEMATIEK
2. Problematiek huisvesting arbeidsmigranten
• Sterke huidige en toekomstige groei in het aantal
arbeidsmigranten in Nederland (MOE-landers)
• Arbeidsmigranten uitgebuit
• Huisvesting niet volgens bestemmingsplan
• Gevolg: arbeidsmigranten kunnen zich niet inschrijven in
de GBA
• Overheid wil dat AM eerst goede huisvesting heeft
• Huidige huisvesting vaak onveilig en veroorzaakt slechte
leefsituaties
• Hoge huisvestingskosten voor uitzendbureaus vanwege
inefficiënte huisvesting
• Trend is dat Uitzenders huisvesting out-sourse
DIENSTVERLENING E&E
3. Dienstverlening
• E&E verzorgt huisvesting voor arbeidsmigranten en overige
tijdelijk werkzoekenden
• E&E faciliteert arbeidsmigranten in de breedste zin van het
woord: Sport/Wifi/TV/Shops
• E&E ontzorgt uitzendbureaus Inclusief Transport!!!
• E&E stelt legale huisvestingslocaties beschikbaar in
samenspraak met de overheid
• E&E draagt zorg voor huisvesting van hoge kwaliteit en
conformeert zich aan de Stichting Normering Flexwonen
(SNF) norm
DIENSTVERLENING E&E: OVERHEID
3. Dienstverlening: overheid
• E&E biedt legale huisvesting conform bestemmingsplan
• E&E voorkomt misstanden en een slechte reputatie
• E&E faciliteert de arbeidsmigrant en voorkomt hierdoor
overlast
• E&E exploiteert locaties in samenwerking met Overheid en
Onroerend goed partijen.
• E&E stelt overheden in staat te handhaven op huisvesting
• Vanwege de landelijke dekking en de integrale wijze van
opereren biedt E&E tevens regionale oplossingen
• E&E investeert zelfstandig in locaties
DIENSTVERLENING E&E: UITZENDBUREAU
3. Dienstverlening: uitzendbureau
• E&E ontzorgt uitzendbureaus waardoor zij zich kunnen
richten op hun kerntaken
• E&E verzorgt woon-werkverkeer voor de arbeidsmigrant
• E&E realiseert efficiëntie voordelen en kan daardoor lage
prijzen bieden
• E&E biedt legale huisvestingsalternatieven
• E&E verzorgt toezicht en onderhoud op locatie
LOCATIES
4. Samenwerking UZB en huurbemiddelaars
• E&E werkt samen met: Diverse grote Uitzendbureaus
• E&E Werk samen met: Huursnel!!
TOEGEVOEGDE WAARDE
Huisvesting op legale locaties
Menswaardige leefomgeving voor arbeidsmigrant
Oplossing voor huidige en toekomstige problematiek
Volledige ontzorging uitzendbureaus
Landelijke spreiding op strategische locaties
DANK U VOOR UW AANDACHT
E&E Accommodations B.V.
Bosruiterweg 16
3897 LV Zeewolde
T. 0341 455 515
F. 0341 454 065
E. [email protected]

similar documents