Presentatie

Report
Documentcreatie en Output Software
Efficiënt en uniform werken met:
CRMconnectors Solutions BV
CRMconnectors
Vlaardingenlaan 1
1071 GL Amsterdam
CRMconnectors
Solutions
020 – 820 19 70
CRMconnectors
Sales
[email protected]
Consultancy
Visie
1. Innovatieve oplossingen voor een aantrekkelijke prijs
2. Eén oplossing voor alle correspondentieprocessen
3. Klanten en partners kunnen alles zelf
R&D
Helpdesk
Partner Sales
Direct Sales
Gespecialiseerd in het stroomlijnen en digitaliseren van documentprocessen
Waar Microsoft ophoudt gaat CRMconnectors verder
Prettig en efficiënt (samen)werken
Inzicht in de bedrijfsvoering
Efficiënt en uniform corresponderen
Digitale dossier
Eén oplossing voor alle correspondentieprocessen
Software geschikt voor het (automatisch) verwerken van ieder type document in uw huisstijl
Uniformiteit
Bulk
Ingewikkeld
Flexibiliteit
Modern/ digitaal
Foutloos in de huisstijl
Veel van het zelfde
tabellen, variabelen en calculaties
Documenten op maat
Papierloos
Aktes
Verslagen
Bevestigingen
Mailingen
Offertes
Rapporten
Handleidingen
Inschrijvingen
Uitnodigingen
Facturen
Correspondentie
Algemene brieven
Arbeidscontracten
Herinneringen
E-mails
Begeleidend schrijven
Documentcreatie & Output software
De processen worden centraal ingericht waardoor alle handelingen automatisch
plaatsvinden en de uniformiteit wordt bewaakt. Werk verdampt en er wordt snel en zonder fouten gewerkt.
Automatisch (voorwaarden)
 Data in Microsoft
 Vestiging
 Afdeling
 Medewerker
 Documenttype
Handmatig (rechten)
 Selecties
 Vrij
CRMconnectors Solutions BV
Vlaardingenlaan 1
Postbus 75822
1070 AV Amsterdam
Nederland
T
F
M
W
+3120 - 820 19 70
+3184 - 883 31 00
[email protected]
www.crmconnectors.com
KvK 34362151
Acera Accountants & Raadgevers
T.a.v. de heer G. Boonstra
K.R. Poststraat 121
8440 AN Heerenveen
Ons kenmerk
KBE-120211-001
Onderwerp
Doorlopende machtiging
Amsterdam, 10 Maart 2013
Behandeld door
De heer K. Breure
Geachte heer Boonstra,
Huisstijl
De Belastingdienst biedt ons de mogelijkheid om namens onze cliënten de aangifte omzetbelasting
en/of de loonaangifte elektronisch in te dienen.
Voor het elektronisch indienen van deze aangifte(n) heeft u een doorlopende machtiging ondertekend.
Door ondertekening van deze volmacht bent u akkoord gegaan met het namens u elektronisch indienen
van de aangifte omzetbelasting en/of de loonaangifte die wij voor u samenstellen.
U heeft ons tot wederopzegging gemachtigd en wij zullen ook in Vul jaar in de aangiften weer voor u
indienen met gebruikmaking van deze machtiging. Zoals ook is opgenomen in de doorlopende
machtiging worden de aangifte(n) samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens en
informatie. De verantwoordelijkheid voor het indienen van een juiste aangifte ligt daarom bij u. Indien u
de volmacht wilt intrekken dan dient u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Tekstblokken
Afsluitende groet,
Kees Breure
Gekwalificeerde
digitale handtekening
CRMconnectors Solutions BV
Vlaardingenlaan 1
Postbus 75822
1070 AV Amsterdam
Nederland
T
F
M
W
+3120 - 820 19 70
+3184 - 883 31 00
[email protected]
www.crmconnectors.com
KvK 34362151
•Emailserver
•Evt. Bijlagen
Workflow
Archiveren
Publiceren
Versturen
•Printserver
Acera Accountants & Raadgevers
T.a.v. de heer G. Boonstra
K.R. Poststraat 121
8440 AN Heerenveen
Ons kenmerk
KBE-120211-001
Onderwerp
Doorlopende machtiging
Amsterdam, 10 Maart 2013
Behandeld door
De heer K. Breure
•Intranet
Geachte heer Boonstra,
De Belastingdienst biedt ons de mogelijkheid om namens onze cliënten de aangifte omzetbelasting
en/of de loonaangifte elektronisch in te dienen.
Voor het elektronisch indienen van deze aangifte(n) heeft u een doorlopende machtiging ondertekend.
Door ondertekening van deze volmacht bent u akkoord gegaan met het namens u elektronisch indienen
van de aangifte omzetbelasting en/of de loonaangifte die wij voor u samenstellen.
U heeft ons tot wederopzegging gemachtigd en wij zullen ook in Vul jaar in de aangiften weer voor u
indienen met gebruikmaking van deze machtiging. Zoals ook is opgenomen in de doorlopende
machtiging worden de aangifte(n) samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens en
informatie. De verantwoordelijkheid voor het indienen van een juiste aangifte ligt daarom bij u. Indien u
de volmacht wilt intrekken dan dient u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
•Portal
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan
kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Afsluitende groet,
•Dossier
•DMS
•Portal
Kees Breure
•Workflow
Enig idee hoeveel kosten en tijd u daarmee bespaart?!
67% van fouten in de correspondentie zijn te wijten aan gebruikersfouten. Hiermee zijn
gebruikers 30 keer gevaarlijker dan een virus.
Een medewerker is gemiddeld 20 - 30% van zijn kantoortijd bezig met creëren, versturen en
opslaan van correspondentie.
Tussen de 5 en 8% van de documenten raken zoek in een organisatie.
75% van de organisaties heeft geen zicht op de tijd en kosten die er aan het creëren, versturen,
kopiëren en opslaan van documenten wordt besteed.
(Bron: AIIM, Gartner, Forrester)
Mooie software voor een aantrekkelijke prijs
Efficiënt, foutloos, digitaal en uniform werken
DocumentConnect
DocumentExplorer
SaveConnect
Documentcreatie & Outputsoftware
Documentproces & Outputsoftware
Documentarchiverings software
USP’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huisstijlmanagement
Eenvoudig beheer (sjablonen in Word e.d.)
Automatisch creëren, versturen/ publiceren
portal en archiveren (SharePoint)
Vraag gestuurd proces + bouwstenen,
stappen en output koppelen Dynamics
gegevens
Documentproces 100% automatisch
Oneindig aantal bij mailingen
Gekwalificeerde digitale handtekening
Workflow integratie
Bijlagen handmatig + automatisch
Rechten & rollen
Knoppen in Dynamics, Word en SharePoint
•
•
•
•
•
•
Automatisch verzamelen unieke bijlagen
Automatisch verzamelen rapporten
Digitale bulk ondertekening (incl. bijlagen)
Workflow integratie
Automatisch versturen
Automatisch publiceren iedere portal
•
•
•
•
•
Alle merken scanners
Alle documenttypes (foto’s, films)
Direct vanuit Word, Exel, Outlook en
PowerPoint
Workflow integratie
Insite & Outsite, SharePoint integratie
Automatisch:
Handmatig:
Knop per proces
Mutatie trigger
Datum trigger
Workflow
Knop in Insite
Knop in Word
Automatisch unieke
processen
Tijd
Automatisch standaard
processen
Centraal opzetten
systeem
Pijnpunten
Functionaliteit
Eén systeem voor alle documentprocessen
• Eenvoudig beheer
Relatie kan 80 tot 90% zelf!
Huisstijlmanagement
Aanpassen van de sjablonen
Aanpassen van de dataconnector
• De functionele toevoegingen
Centraal Huisstijlmanagement
Kop en voetteksten
Organisatiegegevens
Logo’s en plaatjes
Tekstblokken (automatisch, selectie, handmatig)
Toepassing Digitale handtekening (gekwalificeerd)
1-n relaties (ook meerdere lagen diep)
Automatische verwerking (digitaal versturen/ printen en archiveren)
Rechten & rollen
Reductie aantal sjablonen
Automatisch toevoegen van Meta data en kenmerken
• Gebruikersgemak
Minimaliseren van aantal handelingen
Voorkomen van fouten
Starten vanuit Word en vanuit Dynamics
Dynamics Workflow integratie
+
=
Met minder mensen meer doen!

similar documents