Toepassen van neerslag

Report
Klas 4
Verontreiniging aantonen
 Aantonen dat bepaalde verontreiniging (ionen) een
oplossing aanwezig zijn
 Toevoegen van een goed (!!) oplosbaar zout, waardoor een
slecht (s) of matig (m) oplosbaar zout met de
verontreiniging ontstaat.
 Bv: aantonen van kwik in water.
 Stof toevoegen die zelf goed oplost, maar waarvan het
negatieve ion slecht oplost met kwik, Bv NaBr
 Hg+ (aq)+ Br- (aq) HgBr (s)
 Wel neerslag  verontreinigd
 Geen neerslag  niet verontreinigd.
 Let ook op de kleuren! Zie Binas!
Ionen verwijderen
 Dmv neerslag bepaalde ionen verwijderen.
 Toevoegen van een goed (!!) oplosbaar zout, waardoor
een slecht oplosbaar zout ontstaat (Let op: moet slecht
zijn, kan niet met matig oplosbaar!)
 Bv: Het verwijderen van loodionen uit water.
 Stof toevoegen die zelf goed oplost, maar waarvan het
negatieve ion slecht oplost met lood, Bv NaI:
 Pb2+ (aq) + 2I- (aq)  PbI2 (s)
 Het vaste loodjodide is gemakkelijk te verwijderen door
filtratie
Nieuwe zouten maken
 Het maken van een nieuw zout uit twee bestaande
zouten.
 Bij elkaar voegen van twee goed oplosbare zouten,
waarbij het nieuwe, slecht oplosbare zout ontstaat, of
andersom (het nieuwe zout is goed oplosbaar en de
tribune-ionen niet)
 Bv: productie van Calciumcarbonaat (krijt)
 Twee stoffen zoeken, waarbij de ene Ca2+ bevat, en de
ander CO32-. Zelf moeten deze stoffen goed oplosbaar
zijn. Bv Na2CO3 en Ca(NO3)2
 Ca2+ (aq)+ CO32- (aq)  CaCO3 (s)
Oefenen
Beschrijf een experiment om:
 Cu2+ ionen uit een oplossing te verwijderen
 Vast kopersulfaat te maken.
 Aan te tonen of een witte vaste stof zilvernitraat,
bariumchloride of kopersulfaat is.
 Cu2+ ionen uit een oplossing te verwijderen
o natronloog toevoegen (sulfiet-,carbonaat- of fosfaatoplossing mag ook)
o Cu2+ (aq) + 2OH- (aq) → Cu(OH)2 (s)
o filtreren
 Vast kopersulfaat te maken.
o Magnesiumsulfaatoplossing en een koperfluorideoplossing mengen
o Mg2+ (aq) + 2F- (aq) → MgF2 (s)
o filtreren
o filtraat indampen
o Cu2+ (aq) + SO42- (aq) → CuSO4 (s)
 Aan te tonen of een witte vaste stof zilvernitraat, bariumchloride of
kopersulfaat is.
o Stof oplossen in water.
o AgNO3 (s) → Ag+ (aq) + NO3- (aq)
o BaCl2 (s) → Ba2+ (aq) + 2Cl- (aq)
o CuSO4 (s) → Cu2+ (aq) + SO42- (aq)
o Kleurt de oplossing blauw, was het kopersulfaat
o Als de oplossing kleurloos is voeg dan een natriumchlorideoplossing toe.
o Als er een neerslag ontstaat, was het zilvernitraat.
o Ag+ (aq) + Cl- (aq) → AgCl (s)
o Als er geen neerslag ontstaat, was het bariumchloride.

similar documents