EPC publieke gebouwen

Report
Het EPC voor publieke gebouwen
Ineke De Schoenmaeker
Vlaams Energieagentschap
28/04/2014
Inhoud
1. Algemeen
2. Stand van zaken - cijfers
3. Uitdagingen voor de toekomst
1. Algemeen
•
Wetgevend kader
•
Aan de basis:
•
•
Herziening Richtlijn (2010/31/EU):
•
•
Europese Richtlijn 16 december 2002 betreffende
energieprestaties van gebouwen - Art 7 § 3  EPC voor
publieke gebouwen groter dan 1000m²
Uitbreiding oppervlakte in twee stappen : eerst naar
500m² en dan naar 250m²
Omzetting in Vlaamse regelgeving
•
•
Energiedecreet 8 mei 2009
Energiebesluit 19 november 2010
1. Algemeen
•
Timing invoering EPC in het Vlaamse Gewest:
•
•
•
•
•
•
•
Januari 2006: nieuwbouw (EPB)(woningen,
kantoren, scholen)
November 2008: verkoop residentiële gebouwen
Januari 2009: verhuur residentiële gebouwen
Januari 2009: publieke gebouwen vanaf 1.000m²
Januari 2013: publieke gebouwen vanaf 500m²
Januari 2015: publieke gebouwen vanaf 250m²
EPC voor niet-residentiële gebouwen in opmaak
1. Algemeen
EPC nodig voor publieke gebouwen:
•
Gelegen in het Vlaamse Gewest
•
Gebouwen van federale overheid,
incl. parastatalen
•
Gebouwen van Vlaamse overheid,
incl. verzelfstandigde
agentschappen
•
Gebouwen van provinciale
overheden
•
Gebouwen van gemeentes, incl.
OCMW’s, bibliotheken, …
•
Onderwijs
•
Welzijnsvoorzieningen en
gezondheidsvoorzieningen:
ziekenhuizen, rusthuizen,
verzorgingstehuizen, …
•
Overheidsbedrijven: post, stations,
…
•
Ook beschermde gebouwen die
onder toepassingsgebied vallen
Geen EPC voor publieke gebouwen:
•
Gebouwen die geen energie
verbruiken ten behoeve van
mensen (bv. opslagplaatsen,
loodsen)
•
Gebouwen van vzw’s die geen
onderwijs, welzijns- of
gezondheidsvoorzieningen
aanbieden (bv. culturele vzw,
scoutslokaal, voetbalkantine, .. )
•
Privé-organisaties, hotels, private
banken, private kantoren, …
•
Religieuze gebouwen
•
Serviceflats, conciërcewoningen:
EPC residentieel
1. Algemeen
Werkwijze:
•
De publieke gebruiker moet een EPC (laten) opmaken
•
•
•
Opmaak door een erkende energiedeskundige type C of
door een interne energiedeskundige
•
•
•
De gebruiker is niet per definitie de eigenaar
Nieuwe gebruiker of nieuwbouw: binnen 15 maanden na datum
ingebruikname
Opleiding + centraal examen tot energiedeskundige type C
Interne energiedeskundige: 2 jaar ervaring in huidige functie
met energiezorg
Jaarverbruiken nodig (gemeten verbruik)
•
Dus voor gebouwen > 250m²: start metingen vóór 1 januari 2014
1. Algemeen
•
Energiedeskundige is verantwoordelijk voor de
correctheid van de gegevens die hij gebruikt
•
•
•
•
•
Aandacht bij gebruik gegevens energieboekhouding
Webapplicatie (www.energieprestatiedatabank.be)
berekent kengetal op basis van gemeten
energieverbruik en bruikbare vloeroppervlakte
Auditlijsten voor het genereren van automatische
adviezen op het EPC
Op te hangen op een voor het publiek duidelijk
zichtbare plaats
10 jaar geldig, bij verbouwing aan te raden om een
nieuw EPC op te maken
2. Cijfers
• Bijna 8000 EPC’s opgemaakt
• Het grootste aantal EPC’s opgemaakt in 2009
• Vanaf 2012 : terug stijgend aantal EPC’s
(oppervlaktegrens naar 500m²)
• Provincie Antwerpen: meeste EPC’s
• Onderwijs: grootste aandeel (45%)
• Welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
(15%), administratie (14%) en cultuur (13%).
2. Cijfers
Aantal EPC’s per jaar
2. Cijfers
Aandeel categorieën
2. Cijfers
Aantal EPC’s per jaar per categorie
2. Cijfers
Aantal EPC’s per provincie
2. Cijfers
• Eind 2013: 1285 energiedeskundige type C en
878 interne energiedeskundigen
•
•
•
•
Groot verschil in activiteitsgraad tussen de
deskundigen
Bij 633 deskundigen : het laatste opgemaakte
EPC vóór 2011
731 deskundigen: maximum vijf EPC’s
opgemaakt,
61 deskundigen : 30 EPC’s of meer opgemaakt
waarvan 6 deskundigen meer dan 100.
3. Uitdagingen voor de toekomst
•
•
•
•
•
Streven naar energiebesparing in gebouwen
Verhogen van impact van het EPC
Verhogen sensibilisering/bewustwording
Verhogen van activering/doen
Enquête december 2013-februari 2014
•
207 respondenten namen deel aan het onderzoek :
•
•
•
82 energiedeskundigen type C
64 interne energiedeskundigen
61 vertegenwoordigers of medewerkers van publieke
organisaties
3.Uitdagingen voor de toekomst
3. Uitdagingen voor de toekomst
3.Uitdagingen voor de toekomst
3.Uitdagingen voor de toekomst
3. Uitdagingen voor de toekomst
• Evaluatie van de energieprestatiecertificatenregelgeving
•
•
•
Ontwerpevaluatie vanaf 31 mei beschikbaar
Feedback mogelijk
Actieplan/bijsturingen volgen
•
•
Bijsturen EPC als beleidsinstrument?
Sensibilisering via communicatieacties?
Meer info
•
Website Vlaams Energieagentschap
•
•
•
www.energiesparen.be/epcpubliek
Brochure (via rubriek publicaties)
Vragen
•
•
•
•
•
Vlaamse Infolijn: gratis telefoonnummer 1700
Vlaams Energieagentschap
Contactpersoon: Ineke De Schoenmaeker
[email protected]
Contactformulier op website

similar documents