de presentatie van Toon Berckmoes

Report
STARTCONFERENTIE MANOEUVRES
TOEGANKELIJKHEID
en
BEZOEKERSMANAGEMENT
Toon Berckmoes
IDEA Consult
TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT
Mijn opdracht is jullie 1,5 u lang te interesseren over het
thema ‘toegankelijkheid en bezoekersmanagement’.
ik
jullie
Wat heb ik te bieden ?
Wie zijn jullie ? Expertise? Interesses? Invalshoek?
Wat verwachten jullie te horen ?
Hoe vermijden dat jullie afhaken ?
Zijn de randvoorwaarden optimaal ?
Enz…
TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT
RELATIEBEMIDDELING
PRODUCT-MARKTCOMBINATIES
product
product
aanbod
publiek
potentieel publiek (bezoekers/gebruikers)
doelpubliek - doelgroepen
de vraag - de markt
TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT
RELATIEBEMIDDELING
PRODUCT-MARKTCOMBINATIES
product
WIE/WAT BEN JE ?
WAT WIL JE BEREIKEN ?
publiek
WIE IS JE (POTENTIEEL) PUBLIEK ?
WELKE INTERESSES-BEHOEFTEN ?
WELK SOORT RELATIE WIL JE MET JE PUBLIEK?
stadswallen VEERE
stadswallen VEERE
Ontwikkelen van nieuwe toeristische dragers voor
kernproduct Veere (ikv toekomstvisie en
ontwikkelingsplan “Veere Anno”) :
- verbetering en ontsluiting stadswallen
- herstel delen van de wallen
- wandelpaden op/langs de wallen
- bewegwijzering, infopanelen, infobanken
- optie gps-infogids
vestingen DEN BOSCH
westelijke stadsentree DEN BOSCH
Kadert in ontwikkelingsplan ‘versterkt Den Bosch’ dat vanuit
een integrale benadering de vorm en betekenis van de
vestingwerken voor de stad wil versterken met oog op:
- behoud en ontsluiting historisch erfgoed
- benadrukking cultureel-historische waarde
- verbeteren kwaliteit publieke ruimte
- versterking natuur- en ecologische waarden
- maximaal verknopen bij andere stedelijke ontwikkelingen
- versterking toeristische infrastructuur + productontwikkeling
- ruimte scheppen voor vernieuwende architectuur
- stimuleren exploitatie en bedrijfsmatige ontwikkelingen
Westelijke stadsentree
- westelijke stadsentree opnieuw zichtbaar maken en
inzetten om entree binnenstad te versterken
- toeristisch infocentrum restauratie + relatie stad-omgeving
- audiovisuele presentatie
KASTEEL VAN HORST
KASTEEL VAN HORST
Gefaseerde restauratie en herbestemming van het
kasteel ifv deels publieke en deels commerciële
exploitatie.
- restauratie van linker kasteelvleugel
- openstelling en gebruik van nu gesloten ruimten
- heraanleg omgeving
- werving via educatieve pakketten, evenementen,
expo’s en verhuur ruimten
KASTEEL VAN VALKENBURG
KASTEEL VAN VALKENBURG
Vernieuwing van de toegankelijkheid en presentatie
van de kasteelruïne. Dit zal een impuls geven aan de
socio-economische ontwikkeling van stad en regio.
- opmaak strategisch beleids- en ontwikkelingsplan
- haalbaarheidsstudie ontsluiting
- aanpassing ingang (met o.a. lift/roltrap)
- attractieve ‘aanlichting’ kasteelruïne
FORT 4 MORTSEL
FORT 4 MORTSEL
Ontsluiten en toegankelijk maken van verdedigingswerken die totaal afgesloten waren of een andere
functie hadden > prominente plaats geven in de
stedelijke omgeving + positionering als basisfort van
de Brialmontfortengordel rond Antwerpen.
- realisatie bezoekers- en onthaalfunctie
- haalbaarheidsstudie ifv evt creatief bedrijvencentrum
- vergroting naambekendheid + werving bezoekers
- voorbereiding horeca + verblijfsaccomodatie
BUNKERS HOOGERHEIDE
BUNKERS HOOGERHEIDE
Herinrichten, herbestemmen en toegankelijk maken
van bunkers die verstopt of afgesloten waren of een
andere functie hadden + landschappelijke inpassing
ervan.
- herstel 7 bunkers
- aanleg ecozone en routes
- educatie, infopanelen, fiets/wandelroutes/promotie
stadsdonjon - belfort SLUIS
stadsdonjon - belfort SLUIS
. Via benutten van nog aanwezige cultuurhistorische
waarden attractiewaarde van de stad verbreden en
economisch draagvlak versterken.
. Representatieve functie van de stadsdonjon behouden
en versterken + relatie met de stad dynamiseren
- stadsdonjon als geheel presenteren (1 ingang)
- combinatie historisch infocentrum - horeca
- behoud en restauratie andere zalen
- film over geschiedenis donjon in relatie tot Sluis
en zijn verdedigingswerken
- objecten (informatief/interactief)
moerenpoort TONGEREN
moerenpoort TONGEREN
Instandhouding en herstel van enige overblijvende poort
tot een functionerend onderdeel van de stad:
als poort- en onthaalfunctie,
als door-verwijzings- en geleidingsfunctie
als ontsluitingsfunctie van militair verleden
- Restauratie poort
- Realisatie onthaal- en doorverwijspunt
- Infofolder, cd-rom, audiovisuele presentatie
herstel ravelijn OUDENAARDE
herstel ravelijn OUDENAARDE
toeristisch potentieel van Oudenaarde als geheel
uitbouwen + toeristisch onthaal en informatie
professionaliseren + beleving erfgoed verbeteren
- herstelling van het Ravelijn + duiding (in park)
- ontsluiting van het slagveld: themawandeling,
fietstraject, ruiterparcours,… + duiding
- digitale verwerking van de maquette > beleving
- film geschiedenis Oudenaarde
- tentoonstelling
- historische evocatie
TOEGANKELIJKHEID en BEZOEKERSMANAGEMENT
RELATIEBEMIDDELING
PRODUCT-MARKTCOMBINATIES VESTINGPROJECTEN
Product ?
Aanbod?
WIE/WAT BEN JE ?
WAT WIL JE BEREIKEN ?
?
?
Publiek ?
Markt ?
WIE IS JE (POTENTIEEL) PUBLIEK ?
WELKE POTENTIELE MARKT ?
WELK SOORT RELATIE WIL JE MET JE PUBLIEK?
VISIE EN STRATEGIE
Cruciaal is een sterke strategische visie en dito
ontwikkelingsplan voor het vestingproject en zijn
context.
Bv. Kasteel van Horst, Veere Anno
Kadert bij voorkeur in een breder algemeen beleid en
ontwikkelingsplan van gemeente, stad of regio + in
sectorspecifieke plannen (toerisme, innovatie, cultuur
en erfgoed, lokale economie,…).
Bv. Versterkt den Bosch, Veelzijdig Veere
PRODUCT-MARKTCOMBINATIES
Toeristisch-recreatieve positie en attractiewaarde
van uw gemeente/stad/regio (actueel/potentieel) ?
Brugge - Brussel - Amsterdam
Antwerpen - Gent - Maastricht - Delft Den Bosch
Leuven - Mechelen - Den Haag - Utrecht
Kust (Oostende , …)
nationaal/internationaal
Veere, Veerse Meer, Zeeland
regionaal/nationaal
Kempen - Westhoek - Hasselt
Lier - Breda - Alkmaar -
Tongeren, Haspengouw
Oudenaarde, Vlaamse Ardennen
regionaal/nationaal
lokaal/regionaal
Horst, Hageland
Sluis
Hoogerheide (?) – Valkenburg (?)
Mortsel
AANBODPIRAMIDE
Het ‘gewicht’ van het vestingproject in het totale
toeristisch-recreatief kernproduct gemeente/regio?
Vestingen Den Bosch
Stadswallen Veere
Middeleeuws Tongeren
autonome aantrekkingskracht
semi-autonome kracht
Westelijke stadsentree Den Bosch
Kasteel van Valkenburg / van Horst
Belfort/donjon Sluis
Oudenaarde, i.c. slag bij Oudenaarde
Fort 4 Mortsel
semi-autonome aantrekkingskracht
Bunkers Hoogerheide
nauwelijks autonome aantrekkingskracht
Moerenpoort Tongeren
Herstel Ravelijn Oudenaarde
PRODUCT-MARKTCOMBINATIES
Toeristisch-recreatieve positie en attractiewaarde
van uw vestingproject op zich (actueel/potentieel) ?
nationaal/internationaal
regionaal/nationaal
Vestigingswerken Den Bosch
Veerse wallen
regionaal/nationaal
Horst, Hageland
Ravelijn/Slag Oudenaarde
lokaal/regionaal
Belfort Sluis – Kasteel Valkenburg
Bunkers Hoogerheide
Fort4 Mortsel
Moerenpoort Tongeren
RELATIEBEMIDDELING
PRODUCT-MARKTCOMBINATIES
VEERE
VEERSE MEER
VEERSE WALLEN
KASTEEL VAN HORST
HAGELAND
WIE/WAT BEN JE ?
WAT WIL JE BEREIKEN ?
publiek / markt ?
publiek / markt ?
WIE IS JE (POTENTIEEL) PUBLIEK ?
WELKE INTERESSES-BEHOEFTEN ?
WIE WIL + KAN JE BEREIKEN ?
Bewust beperkt of zo breed mogelijk ?
Welk doelpubliek? welke doelgroepen? welke markt?
. Geografisch: lokaal, regionaal, nationaal, buurland(en), andere
. Soort uitstap: dagje uit, city trip, weekendje weg, groepsuitstap,
nav vrienden- of familiebezoek, nav zakentrip, inwoner, student, ..
. Interesses/motieven: erfgoed-cultuur, combi natuur-cultuur,
combi stad-eten-shoppen-cultuur, combi fietsen-natuur-cultuur,…
actief ontdekken, iets opsteken of bijleren, genieten, ontspannen
. Naar leeftijd, herkomst, …
VELE PUBLIEKEN
niet-participanten
hot prospects
occasioneel
frequent
Fietsers/wandelaars
kern
Kinderen/families
Scholen/jeugdwerk
City trippers
WIE WIL + KAN JE BEREIKEN ?
Wat leren we uit onderzoek ?
Kans op participatie groter indien…
. Hoger opgeleid
. Ouderlijk milieu + vrienden/kennissen/familie
. Sociale netwerken
. In groepsverband (vereniging, klas, club,…)
. Met vrienden/kennissen/familie
. Dichterbij
EEN PRODUCT MET VEEL LAGEN
kernproduct
presentatie
inhoudelijke omkadering
publieksservices
directe omgeving
kern
PRODUCTLAGEN
KERNPRODUCT:
- soort restauratie (bv. kwetsuren zichtbaar laten, authenticiteit,…)
- ruimtelijke organisatie en soort bezoekersparcours: rust, vrijheid, ruimte..
- bv. doorkijkjes vloer/muren, verlichting, passerelle, toren,…
- bv. fysieke toegankelijkheid voor diverse publieksgroepen (lift,…)
PRESENTATIE op locatie zelf :
- informatie inhoudelijk toegankelijk (kort-helder-eenvoudig, evt gelaagd)
- evt. verhaallijn
- combinatie tekst-beelden; audiovisuele middelen film/pc/…)
- vitrines, maquettes, expo-uitsparingen in vloer of wand, …
INHOUDELIJKE OMKADERING
. print: bezoekersgids/brochure/folder (light/intens)
. audioguide, pda, …
. gidsen
. doelgroepspecifiek: educatief materiaal, kindergids/parcours,…
. website: downloadbaar materiaal, achtergrondinfo, webcam, …
PRODUCTLAGEN
PRESENTATIE en OMKADERING in een afzonderlijke ruimte
- bezoekerscentrum, veelal combi met onthaal, horeca en services
- aanvullend op presentatie op locatie zelf + inhoudelijke omkadering
PRODUCTONTWIKKELING
- aanbod op aanvraag: bv. thematische activiteiten voor kinderen, bv.
verjaardagsfeestjes voor kinderen, bv. thematisch aanbod voor
volwassenen,… + groepen (“velen zouden anders niet komen”)
- toeristische en bedrijfsarrangementen
- tickets (op naam) één week/maand geldig ? kortingen?
combitickets? gratis voor kinderen/jongeren? ...
- merchandising
EVENEMENTEN
- evenementen die aansluiten bij kernproduct (bv evocatie, expo, …)
- evenementen die beleving aanvullen en verrijken (bv expo, concert)
- activiteiten/evenementen met monument louter als locatie/decor
PRODUCTLAGEN
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN (1)
- publieksrelevante, toeristische ontsluiting zonder dat
het saai wordt ervaren en zonder dat de kwetsbaarheid
geweld wordt aangedaan ?
- welke attitude t.a.v. bezoekers (“gast” of “consument”) ?
- welke visie t.a.v. restauratie, presentatie/omkadering:
vrijheidsmarge? interactie? prikkels en stimuli tot beleving
en toe-eigening?… (“wat zou jij doen?”)
- co-ontwikkeling en pre-testen van presentaties, parcours,
producten
PRODUCTLAGEN
INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN (2)
- interpretatie-ondersteuning best zo dicht mogelijk bij
de plaats zelf
- restauratie ook zelf zichtbaar/beleefbaar maken
- relevantie en kostprijs van sommige ‘middelen’
- gastvriendelijk onthaal + bemiddeling
- openingsuren/dagen
- spanningsveld culturele vs commerciële ontsluiting
- evaluatie, monitoring, effectmeting
PRODUCTLAGEN
VERHUUR
- voor mice-activiteiten, private evenementen, culturele activiteiten
- voor schoolklassen, jeugdkampen, …
PUBLIEKSSERVICES
- algemeen onthaal: balie/telefonisch/digitaal (één loket-functie)
- ticketing- en reservering (wachttijden…)
- verkoop: eigen publicaties + publicaties van derden,
- merchandising, streekproducten, eerstelijnsproducten,…
- vestiaire, lockers, sanitair, …
- services groepen, gezinnen met kleine kinderen, gehandicapten
- horeca (!) binnen/buiten + evt picknick/lunchplaats
- parking auto’s, fietsen, … / bereikbaarheid openbaar vervoer
- verhuur: fietsen, audio, …
- signalisatie/bewegwijzering + visibiliteit in straatbeeld
PRODUCTLAGEN
DIRECTE OMGEVING
. Inhoudelijke linken (historische context): fiets- en wandelpaden,
uitkijkpunten, infopanelen, brochures, bewegwijzering, productontwikkeling, evenementen, evocaties, jeugdkampen,…
. Andere toeristische of recreatieve combinaties: met
fietsen/wandelen in de natuurlijke omgeving, met
wandelen/shoppen in de stad, met bezoek aan andere
bezienswaardigheden in de omgeving, …
PRODUCTLAGEN
TOTAALPRODUCT > TOTAALERVARING / TOTAALBELEVING
kernproduct
presentatie
inhoudelijke omkadering
publieksservices
directe omgeving
kern
BEZOEKERSCENTRA
. Niet altijd en overal relevant; soms meerdere ook
. Kostprijs investering én exploitatie !
. Openingsdagen/uren !
. Locatie van cruciaal belang
. Globale korte intro + evt context > beleving
. Gelaagde informatie (in tijd en diepgang)
. Bij voorkeur ingang én uitgang
. Combinatie met onthaal/horeca/services
. Deels of geheel gratis toegankelijk (itt monument)
. Ook informatie over de omgeving
. Evt combinatie met toeristisch infopunt
COMMUNICATIE - PROMOTIE
. Eenvormige huisstijl, consequent toegepast
. Strategische communicatie: product-marktcombinaties
. Matrix communicatiemiddelen-doelgroepen
. Stijgend belang van internet: website als onthaal-,
educatief en promotioneel instrument + interactief
. Goede verwijzingsstrategie heen/terug
. Belang van lokale/regionale bevolking + lokale en
regionale media
. Belang van ‘tell a friend’ (mond à mond, communities,
ambassadeurs,…)
. Belang van integratie in communicatie- en
promotiestrategieën van o.a. toeristische actoren
. Kracht van free publicity en joint-promotions
ECONOMISCH RENDABEL ?
Hoe deze historische verdedigingswerken op een
innovatieve en duurzame manier ontwikkelen en zo het
toerisme en de economische structuur verbeteren ?
. “verdubbeling werkgelegenheid, bezoekersstijging van 20%”
. “alle projecten zullen vernieuwend en economisch rendabel zijn”
Direct: quasi onmogelijk, tenzij uitverkoop.
Indirect: wel potenties.
Visie en concept > < haalbaarheid investering/exploitatie
ECONOMISCH RENDABEL ?
Investeringen: subsidies diverse overheden, partnerships
met overheid en/of privé, gedeeltelijke privatisering, fiscaal
relevante structuur, …
Exploitatie:
- projectsubsidies, subsidies onderhoud,…
- verkoop tickets, gidsen, publicaties, producten, gadgets,…
- verhuur (delen) gebouw, audio, fietsen,…
- horeca/catering (concessie of in eigen beheer)
- voordelige tewerkstellingstatuten, personeelsdetachering,
vrijwilligers,…
- sponsoring (natura/cash/media)
- ledenbijdragen
Directe, maar vooral indirecte inkomsten en effecten
INDIRECTE inkomsten en effecten
DE AUTOMATISCHE ERFGOEDSCANNER
42% heeft geknikkebold
17% met mobieltje aan de slag geweest
95% vond het veel te lang en te saai
88% wou meer beeldmateriaal
24% wilde het wel wat interactiever
31% had totaal wat anders verwacht
100% is dringend aan de koffie toe

similar documents