educatieve principes en aanbod

Report
Europa in de klas
voor het basisonderwijs
Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap
Europa in de klas
Lesgeven over Europa…
Hoe begin ik er aan?...
En vermijd ik dit effect?…
Educatieve principes
1. Doelgroepgericht
 Rekening houden met:
 Leeftijd en voorkennis van de kinderen
 Leefwereld van de kinderen
Educatieve principes
1. Doelgroepgericht
 Ingebed in het curriculum:
4. Wereldoriëntatie – Maatschappij – politieke en juridische verschijnselen
ET 4.16 De leerlingen weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van het
federale België en dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Ze weten daarbij
dat elk een eigen bestuur heeft waar beslissingen worden genomen.
6. Wereldoriëntatie – Ruimte – Oriëntatie en kaartvaardigheid
ET 6.2 De leerlingen kunnen in een praktische toepassingssituatie op een gepaste
kaart en op de globe evenaar, de polen, de oceanen, de landen van de Europese Unie
en de werelddelen opzoeken en aanwijzen.
Sociale vaardigheden – leergebiedoverschrijdende vaardigheden – domein
relatiewijzen
ET 1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
Educatieve principes
1. Doelgroepgericht

Ingebed in het curriculum en vertaald in leerplan,
bv. GO!:
4. Wereldoriëntatie – Maatschappij – politieke en juridische verschijnselen
ET 4.16 De leerlingen weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van het
federale België en dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Ze weten daarbij dat elk
een eigen bestuur heeft waar beslissingen worden genomen.
Leerplan Go!
 Met eigen woorden omschrijven wat de Europese Unie is.
Concretisering van de inhoud:
• In West-Europa ontstaat een groeiende samenwerking tussen een aantal landen die
zal leiden tot de Europese Unie. België hoort bij de landen die er vanaf het prille begin
bij zijn.
• De Europese unie wordt steeds groter en wint aan belang. Sommige landen gaan
over op een gemeenschappelijke munt: de euro.
 Met voorbeelden illustreren hoe beslissingen van de overheden hun leven beïnvloeden.
Educatieve principes
1. Doelgroepgericht

Ingebed in het curriculum en vertaald in leerplan,
bv. GO!:
4. Wereldoriëntatie – Maatschappij – politieke en juridische verschijnselen
ET 4.16 De leerlingen weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van het
federale België en dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Ze weten daarbij dat elk
een eigen bestuur heeft waar beslissingen worden genomen.
Leerplan Go!
 Met eigen woorden omschrijven wat de Europese Unie is.
Concretisering van de inhoud:
• In West-Europa ontstaat een groeiende samenwerking tussen een aantal landen die
zal leiden tot de Europese Unie. België hoort bij de landen die er vanaf het prille begin
bij zijn.
• De Europese unie wordt steeds groter en wint aan belang. Sommige landen gaan
over op een gemeenschappelijke munt: de euro.
 Met voorbeelden illustreren hoe beslissingen van de overheden hun leven beïnvloeden.
Educatieve principes
1. Doelgroepgericht

Ingebed in het curriculum en vertaald in leerplan,
bv. GO!:
6. Wereldoriëntatie – Ruimte – Oriëntatie en kaartvaardigheid
ET 6.2 De leerlingen kunnen in een praktische toepassingssituatie op een gepaste kaart en
op de globe evenaar, de polen, de oceanen, de landen van de Europese Unie en de
werelddelen opzoeken en aanwijzen.
Leerplan Go!
 Plaatsen lokaliseren op de kaart van Europa
 Aangeven dat België in Europa ligt.
 De buurlanden van België opsommen en vlot situeren op een kaart en hun hoofdsteden
benoemen.
 Een tiental lidstaten van de Europese Unie vlot situeren op een kaart van Europa.
 De Noordzee en Middellandse Zee situeren op de kaart van Europa.
 De continenten/werelddelen situeren op een globe en kaart (Noord-Amerika, ZuidAmerika, Europa, Azië, Afrika, Oceanië en Antarctica).
Educatieve principes
1. Doelgroepgericht
 Rekening houden met:
 Leeftijd en voorkennis van de kinderen
 Leefwereld van de kinderen
 Inbedding in het curriculum / leerplan
 Op basis daarvan aanpak (vorm) en inhoud bepalen
Educatieve principes
2. Eigen EU-kennis
 Voldoende kennis resulteert in een enthousiasme
Educatieve principes
2. Eigen EU-kennis
 Beschikken over een basiskennis
van de EU
 Via websites:
 Europese Unie: http://europa.eu/about-eu/basicinformation/index_nl.htm
 Ministerraad: http://www.consilium.europa.eu/Council60-years?lang=nl
 Europese Beweging België: http://www.mouvementeuropeen.be/index.php?option=com_k2&view=item&layo
ut=item&id=88&Itemid=64&lang=nl
 SP Nederland: http://www.sp.nl/europa/klauwen/
 Europa Nu: europa-nu.nl
Educatieve principes
2. Eigen EU-kennis
 Via brochures/infopunten:
 Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België
 Europe Direct Antwerpen
 Europe Direct Limburg
 Europe Direct Oost-Vlaanderen
 Europe Direct Vlaams-Brabant
 Europe Direct West-Vlaanderen
 Informatiebureau van het Europees Parlement in België
Educatieve principes
2. Eigen EU-kennis
 Via brochures/infopunten:
http://ec.europa.eu/publications/index_nl.htm
Educatieve principes
3. Verlaag de drempel
 Imago van ‘Europa’ =
 Saai
 Moeilijk
 Ver-van-mijn-bed
Educatieve principes
3. Verlaag de drempel
 Hoe?
 Gebruik een ‘teaser’
 Een quiz: bv. ‘Ontdek Europa’: http://europa.eu/kidscorner/index_nl.htm
 Memoryspel: bv. ‘Memory’: http://europa.eu/kids-corner/index_nl.htm
 Puzzel: bv. 112:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/ho
me/index_en.htm
 Stripverhaal
 Filmpjes: bv. Muppets:
http://www.ryckevelde.be/nl/europa_begrijpen/over_de_eu/zeker_zien-148.html
 ….
Educatieve principes
3. Verlaag de drempel
 Hoe?
 Vereenvoudigen mag!
Wat is de EU?
buren
vrienden
Waarom de EU?
Samen!
Educatieve principes
3. Verlaag de drempel
 Hoe?
 Vb.: Werk eerst rond de
EU-landen
 Stickerkaart
 Landmarks:
‘In verscheidenheid
verenigd’
Educatieve principes
3. Verlaag de drempel
http://europa.eu/teachers-corner/0_9/index_en.htm
Educatieve principes
3. Verlaag de drempel
 Hoe?
 Werk eerst rond de landen van de EU
 Stickerkaart
 Landmarks: ‘In verscheidenheid verenigd’
 Werken rond culturele gebruiken: bv.
www.fastenseatbelts.eu/nl/continent/24/Europa
 Werken rond de talen, bv., Lingoland: http://www.lingoland.net/start.php
 Werken rond clichés/vooroordelen, bv. Kleine Europeanen
http://www.simonodil.com/ouders/producten/boeken/kleineeuropea
nen
 Verhalen
 ….
Educatieve principes
4. Eigentijds en creatief
 Kies de methodiek die bij jou en je leerlingen past
 Interactieve game: www.speurneus-webquest.be
Educatieve principes
4. Eigentijds en creatief
 Kies de methodiek die bij jou en je leerlingen past
 Brochure/werkboekje
Educatieve principes
4. Eigentijds en creatief
 Kies de methodiek die bij jou en je leerlingen past
 Educatief spel : Grensweg (CIS), speldoos
 Online spel: bv. Toporopa:
http://www.toporopa.eu/nl/index.html,
Kids’ corner: http://europa.eu/kidscorner/index_en.htm, webquest:
http://www.europa-webquest.be/, …
Grens-weg:
http://www.spelinfo.be/inde
x.php?spel=781
Educatieve principes
4. Eigentijds en creatief
 Kies de methodiek die bij jou en je leerlingen past
 Bezoek, bv. Parlamentarium
 ‘Gewone les’
 Koffer, bv. Europakoffer, …
 Workshops
Educatieve principes
4. Eigentijds en creatief
 Kies de methodiek die bij jou past
 Workshops
Educatieve principes
4. Eigentijds en creatief
 Kies de methodiek die bij jou past, via
 Teachers’ corner: http://europa.eu/teacherscorner/index_en.htm
 Databank ‘Europa in de klas’:
http://www.europaindeklas.be/
 Check of het materiaal up-to-date is
Educatieve principes
4. Eigentijds en creatief
Educatieve principes
5. Interactief
 Werk naast kennis, ook aan vaardigheden,
bv. Meningsvorming:
http://www.provant.be/bestuur/internationaal/euro
pa_direct/bezoekformules/
Educatieve principes
6. Concreet
 Linken aan leefwereld kinderen:
 De 24 uur van Europa
 EU-verwezenlijkingen:
http://www.ryckevelde.be/nl/europa_begrijpen/o
ver_de_eu/achtergrondinfo/eu_verwezenlijkingen
-379.html
Europa in de klas
www.europaindeklas.be
Ryckevelde vzw
www.ryckevelde.be
[email protected]
Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap

similar documents