Sociale psychologie

Report
Naam: Lydia Schaap
Studentnummer: 123456
Blok: 1 Sociale Psychologie
Onderwijsgroep: 130
Nabespreking probleem: 2
Tutor: Karen Mansfield
De OER (onderwijs- en
examenregeling)
1. De concept map vormt 1
samenhangend geheel
Afwezig met geldige reden,
goedgekeurd door tutor
1. Inhaalopdracht aanvragen
via PsyWeb: MyDossier
Wat is een concept map
en hoe maak ik er een?
Stappen
Conceptmap: grafische samenvatting
van gemiste bespreking
dan
2. Goedkeuring van tutor
afwachten
dan
3. Concept map maken en
uploaden via PsyWeb
dan
4. Goedkeuring van tutor
afwachten
Vorm
2. De concept map is op minstens
2 bronnen gebaseerd
en
3. De concept map geeft een volledig
overzicht van de relevante literatuur
1. Leren relevante punten te
identificeren in tekst
en
en
4. Relaties tussen concepten
worden benoemd
2. Relevante punten te zien
als samenhangend geheel
en
3. Integreren van bronnen en
begrippen
1. Leerdoelen beantwoorden en
vignetten verklaren
en
2. Begrippen uitleggen (zoals bij
“conceptmap”)
en
3. Alle verbanden noemen
(woorden naast de lijnen)
en
4. Minimaal twee bronnen
integreren
Aantal concepten OER: 20, 100%
en
1. De studiebronnen worden
duidelijk vermeld
en
2. Concepten bestaan uit niet meer
dan 7 woorden
en
3. De voertaal is Nederlands
en
etc.

similar documents