File - Toegepaste statistiek voor de

Report
INLEIDING IN DE STATISTIEK VOOR
DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN
1
HOOFDSTUK II AAN DE SLAG MET
SPSS
DOELSTELLINGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
De student kan SPSS opstarten en afsluiten;
De student kan op een correcte wijze een SPSS datafile maken;
De student kent het verschil tussen Data View, Variable View en
de Viewer;
De student kan navigeren tussen Data View, Variable View en de
Viewer;
De student kan SPSS data bestanden manipuleren: openen en
bewaren;
De studen kan de eigenschappen van een variabele
manipuleren;
De student kan variabelen/cases invoegen, verplaatsen,
deleten;
De student kent het onderscheid tussen system en user missing
values.
HOE KUN JE STARTEN MET
SPSS?
HOE KUN JE STARTEN MET
SPSS?
SPSS: Statistical Package for the Social Science
• Twee windows:
- Data Editor
- Viewer
• Twee tabs in Data Editor:
- Variable View
- Data View
SPSS. DATA VIEW
SPSS. VARIABLE VIEW
SPSS. VARIABLE VIEW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Name: naam van de variabele; dit gegeven komt in de data file boven de
kolom van de variabele staan; tal van beperkingen (bv. geen spaties,…);
Type: kies standaard voor ‘numeriek’ en je kunt voor deze variabele
getallen invoeren. Je kunt voor ‘string’ kiezen, om bv. de namen van de
proefpersonen in te geven, of om bemerkingen te noteren, bv. persoon
geeuwde vaak, vermoeidheid?
Width: hoeveel posities heb je nodig voor deze variabele? Standaard is 8.
Decimals: indien je geen gebruik maakt van decimale getallen kies je voor
nul;
Label: de naam van de variabele die je nu ingeeft zal gebruikt worden als
titel boven een tabel, grafiek…; minder beperkingen dan bij name;
Values: hier geef je aan welke getallen voor welke groepen staan (niet te
gebruiken bij scale metingen), bv. 1 is man en 2 staat voor vrouw
Missing value: op welke wijze geef je aan dat een persoon dit niet ingevuld
heeft? Je gebruikt hiervoor een getal dat onmogelijk als waarde gescoord
kan worden.
Measure: welk is het niveau van meting: nominal, ordinal, scale?
Role: input niveau.
Begin ALTIJD met het aanmaken van de Variable View
SPSS. VARIABLE TYPE
SPSS. VALUE LABELS
SPSS. MISSING VALUES
System missing value
SPSS. MISSING VALUES
SPSS. MISSING VALUES
User Missing Value
SPSS. MEETNIVEAUS
SPSS. VARIABLE VIEW
SPSS. DATA VIEW
Gegevens van persoon nr. 3
Gegevens over leeftijd
SPSS. DATA VIEW
SPSS. DATA VIEW
• Resultaten van één proefpersoon vinden we in één
en slechts één rij. Alle gegevens van één persoon
staan in één rij. In één rij vinden we de gegevens
van slechts één proefpersoon.
• Resultaten van één variabele vinden we in één en
slechts één kolom. Alle gegevens van één
variabele vinden we in één kolom en de gegevens
in één kolom hebben betrekking op slechts één
variabele.
SPSS. ANALYZE
Via Analyze kunnen we een
opdracht geven aan SPSS
SPSS. FREQUENCIES
SPSS. VIEWER
OPSLAAN VAN GEGEVENS IN SPSS
Gegevens kunnen bewaard worden via
File, Save as…
Datafile krijgt automatisch extensie .sav
Bv. busters.sav
Output gegevens krijgen een extensie .spv
Bv. busters.spv
Gegevens kunnen opgevraagd worden via
File, Open, Data…
OPGAVEN UIT HET HANDBOEK
INLEIDING IN DE STATISTIEK VOOR
DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN
24

similar documents