Slaapmedicatie - Slapen als een roos

Report
Slaapmedicatie
1.Geschiedenis
2.Middelen
3.Werking
4.Bijwerkingen
5.Gewenning/verslaving
6.Ontwenning
Slaapmedicatie, geschiedenis
De eerste chemische verbinding die versuffend werkte
is in 1864 ontdekt.
Barbituurzuur, daarvoor werden alleen
plantenextracten gebruikt. Bv Valeriaan.
Barbituraten zijn ontwikkeld als anti-epilepticum maar
omdat ze zo versuffend werkte in zwang geraakt als
slaapmiddel.
Groot nadeel was de onderdrukking van de
ademhaling bij hoge doseringen.
Worden nu alleen nog gebruikt bij therapieresistente
epilepsie en als inleiding bij euthanasie.
Slaapmedicatie, geschiedenis
• Daarna kwamen de benzodiazepines
(Valium, Librium, Seresta, Temesta enz).
Deze middelen zijn veiliger maar het
probleem van afhankelijkheid is niet
opgelost.
• Meest recent maar ook al weer ruim 10
jaar verkrijgbaar: Zolpidem en Zopiclon
Slaapmiddelen
•
•
•
•
•
(Barbituraten)
Benzodiazepines
Zolpidem en zopiclon
(promethazine, hydroxyzine)
Melatonine, (tryptofaan)
Benzodiazepines
• Namen: diazepam, oxazepam, midazolam,
bromazepam, Alprazolam, chloordiazepoxide,
flurazepam, flunitrazepam, lorazepam,
lormetazepam, loprazolam, nitrazepam,
temazepam,
• Merknamen: Valium, Librium, Seresta,
Temesta, Dormicum, Mogadon, Normison,
Dormonoct, Xanax
Werking
• Benzodiazepines werken op de GABA
receptor in de hersenen. Stimulering van
deze receptor leidt tot:
–
–
–
–
–
1. sedatie, slaapbevordering
2. angstreductie
3. spierverslapping
4. geheugenverlies
5. anti-epileptische activiteit
• Per middel zijn er accent verschillen die
gebruikt worden bij specifieke indicaties.
• Ook varieert werkingsduur per middel.
Bijwerkingen
•
•
•
•
•
•
•
Spierverslapping
Geheugenverlies
Afvlakking emoties
Hoger valrisico
Rijvaardigheidsproblemen
Duizeligheid
Paradoxale reacties
Gewenning
• Voor de sedatieve effecten treedt al na 1 tot
enkele weken gewenning op.
• Voor de angstverminderende werking,
spierverslapping en emotionele afvlakking
treedt geen/nauwelijks gewenning op.
• Gewenning te verminderen door niet elke
dag te slikken (bv om de drie dagen). Een zo
laag mogelijke dosering te kiezen.
Ontwenning
• Omdat er bij staken ontwenningsverschijnselen optreden. (rebound
slapeloosheid, angst, spanning) dient
medicatie langzaam afgebouwd te worden.
• Ook kan een psychische afhankelijkheid
ontstaan.
• Medicatie omzetten naar equipotente
dosering diazepam en dit middel in 4 weken
afbouwen met 25% per week.
Zolpidem en Zopiclon
• “Moderne” benzodiazepines, die de
slaaparchitectuur minder beïnvloeden maar
met:
• dezelfde effecten
• dezelfde bijwerkingen
• dezelfde afhankelijkheid
Dus niet echt een verbetering.
Melatonine
• Melatonine is een lichaamseigen stof die
aangemaakt wordt als het donker wordt.
• Melatonine helpt om in te slapen
– Wordt ook gebruikt bij jetlag
– Kinderen met Ritalin, autisme

similar documents