Wetenschappelijk taalgebruik - BIM

Report
Wetenschappelijk taalgebruik
Tips en enkele oefeningen
Titel en ondertitel
• Titel bakent onderwerp af
• Ondertitel geeft onderzoeksvraag aan
• FOUT:
Het scheenbeen: opbouw en onderdelen
Filmgeschiedenis: paper
• GOED:
Shinsplints: oorzaak en behandeling van
scheenbeenblessures
Film noir in de seventies: de vrouw als femme
fatale
Tekstopbouw van klein naar groot
• Zin
 Drukt een gedachte uit
 Begint met een hoofdletter, eindigt op een punt
• Alinea
 Vormt een redenering
 Bestaat uit zinnen
 Witregel ertussen of inspringen
• Paragraaf
 Vormt een betekenisgeheel (zie structuur)
 Bestaat uit alinea’s
 Witregel ertussen
Structuur van een tekst
• Inleiding
▫ Teaser, reden om onderwerp te schrijven,
interessante actua of cijfergegevens
▫ Herformuleren van de vraag die je onderzocht
hebt
▫ Bij een langere tekst vermeld je hier ook de
verdere opbouw
• Kern
▫ Hier geef je de verschillende argumenten, logisch
geordend!
Structuur van een tekst
• Besluit
▫
▫
▫
▫
Het directe antwoord op je vraagstelling
Een besluit mag geen nieuwe elementen bevatten!
Moet apart kunnen gelezen worden!
= zo kernachtig mogelijk
Versies
• JE KAN NIET GENOEG KLADVERSIES HEBBEN!
• SCHRIJVEN = HERSCHRIJVEN
• Notities  schematisch antwoord  klad 1  klad 2  … 
klad x  eindversie
• Kritisch nalezen / kritisch laten nalezen
• Schrijven is ook schrappen: vat bronnen samen, vat teksten
samen, schrap wat geen meerwaarde biedt.
• Herwerk tot een tekst in je eigen woorden
Spinschema
Signaalwoorden
•
•
•
•
•
Cruciaal
Essentieel
Onmisbaar
Expliciteren opbouw van de tekst
Bv. opsommingen (ten eerste, ten tweede,
vervolgens, …)
• Bv. tekststructuur (de conclusie luidt …, de term
betekent, …)
• Bv. logische verbanden (het gevolg was …, de
oorzaken zijn …, …)
• Eerste (of laatste) zin van een alinea bevat de
essentie
Strikt verboden
• Persoonlijke stijl; de auteur en lezer zijn afwezig
• Ik, wij, ons, me, je, jullie, … = NO NO!
FOUT: Eerst vertel ik jullie wat film noir is,
dan bespreek ik een bekende film,
vervolgens lezen we het script van een film
en dan zal je wel snappen wat de rol van
de vrouw erin is.
• GOED: Eerst komt een definitie van het
genre, geïllustreerd met een klassieker.
Dan volgt een analyse van het script om
tot slot tot een beter begrip van de rol van
de vrouw te komen.
Te vermijden
• Passiefzinnen (lang, verwarrend, onduidelijk)
 FOUT: Het onderzoek werd uitgevoerd op twaalf
proefpersonen door prof. Taeleman.
 GOED: Twaalf proefpersonen namen deel aan het
onderzoek van prof. Taeleman.
• Men (niet specifiek, onduidelijk)
 FOUT: Men vond de film de allerbeste oorlogsfilm van
de jaren negentig.
 GOED: De studenten van het college vonden de film de
allerbeste oorlogsfilm van de jaren negentig.
• Wat je niet kan specificeren, is te mijden!
Citeren
• Meerwaarde?
• Duidelijk aangeven (cursief of inspringen)
• Bronvermelding in voetnoot
• Beperken per bladzijde
• Nooit meer dan 20% van het hele werk!
Voetnoten
• Vanaf moment 1!
• Termverklaring
• Citaten
• Bronaanduiding
• VANAF MOMENT 1!
• Hoe? Zie brochure, p. 12
• VEEL SUCCES!

similar documents