Klik hier (powerpoint)

Report
Het belang van cleanrooms voor
medische hulpmiddelen en
pharma;
Wat interesseert een auditor
Definities
 Pharma:




Producten met medische claim
Chemische componenten
Actieve grondstof (API) & hulpstoffen (excipients)
Diverse toedieningsvormen (tabletten, crème’s, injectie,
inhalatie)
 Medische hulpmiddelen:
 Producten met medische claim
 Grote varieteit
Definities – 2
HHS/FDA/CDRH
Risico op contaminatie
 Semi:
 Deeltjes
 Medische hulpmiddelen:
 Deeltjes
 Micro-organismen (m.n. bacterien)
 Pharma:
 Deeltjes
 Micro-organismen (bacterien, schimmels, virussen)
 Specifieke chemicalien (cross-contamination)
Pharma – orale producten
 Vaak verschillende producten (API) in naastgelegen
ruimten
 Deel van de processen: poeder
 Constructie: clean corridor
Buiten-milieu
P=0
Sluis
Corridor
Productie-kamer
ΔP = 30 Pa
ΔP = 10 Pa
(Tov buiten)
 Doorgaans ISO 8 (droge vormen), geen wettelijke eis
Pharma – crèmes & zalven
 Risico’s vergelijkbaar met droge orale vormen
 Ivm water  hoger risico op uitgroei MO’s
 Doorgaans ISO 7, geen wettelijke eis
Pharma – speciale stoffen
 Aantal groepen API eisen speciale aandacht:
 Hoge werkzaamheid (bv “Pil” is 40,000 meer potent dan
pijnstiller)
 Hormonale producten
 Toxische producten (bv cytostatica)
 Sensitiserende producten (allergie, bv penicilline)
 Additionele eisen:
 Bescherming operator tegen product
 Toegewijde fabrieken
Pharma/MD – steriele producten
(terminaal)
 Terminale sterilisatie: sterilisatie van eindproduct
 Stoom
 Bestraling (bv γ)
 Ethyleen Oxide begassing
 Controle op bioburden
 Productie in ISO 7 / class C
Pharma/MD – aseptische productie
 Voor producten die steriel moeten zijn, maar die niet
terminaal gesteriliseerd kunnen worden
Product
Filtreren
Flacon
Droge hitte
Stopper
Stoom / γ
Aseptische assemblage
Pharma/MD – aseptische productie
Pharma/MD – aseptische productie
Pharma/MD – aseptische productie
 ISO 13408-1: 2008 Aseptic processing of healthcare
products – Part 1: General requirements







Omgeving & cleanrooms
Flow van materiaal en personeel
HVAC en kwalificatie
Monitoring programma (omgeving en personeel)
Training, kleding
Schoonmaak
Validatie van aseptische proces
Pharma/MD – aseptische productie
 Microbiologische eisen aan omgeving
 Niet in ISO 13408-1, verwijst naar ISO 14644-1 (geen eisen tav
microbiologische deeltjes)
 ISO 14968-1: 2003 Cleanrooms and associated controlled
environments – Biocontamination control – Part 1: General
principles and methods
 ISO 14968-2: 2003 …– Part 2: Evaluation and interpretation of
biocontamination data
 ISO/DIS 14968-3 … - Part 3: Measurement of the efficiency of
processes of cleaning and/or disinfection of inert surfaces
bearing biocontaminated wet soiling or biofilms
Pharma/MD – aseptische productie
 Microbiologische eisen aan omgeving
 Wel in Pharma-standaarden, bv Annex 1 EU-GMP
Algemeen
 Constructie van cleanrooms is niet anders
 Ondersteunende processes op orde:
omkleedprocedures, sterilisatie van kleding, pest
control
 Schoonmaak met desinfectantia  316
 Monitoring op particles en viables
 Goed process voor detecteren van trends & excursies,
en reactie daarop
Interessant voor auditor
 Audit = tijdgebrek  keuzes
 Onderwerpen (prio hoog  laag):






Aseptische productie  proces validatie
Microbiologische monitoring
Reactie op trends & excursies
Product bioburden
Microbiologische testen / laboratorium
Deeltjes monitoring
Interessant voor auditor
 Onderwerpen-2 (prio hoog  laag):
 (Her) kwalificatie van cleanrooms, mn filter-testen en
luchtstromen (LAF)
 Calibratie sensoren (druk, temperatuur, vochtigheid)
 Kwalificatie automatische systemen (alarmen)
 Evacuatie-procedures, impact op product
 Effectiviteit desinfectantia  huisflora
Dank U & Vragen
 Rob de Raaij
 RoQaS: Services in Quality for
Pharmaceutical and Medical Device
Industries
 [email protected]
 06-502 859 88

similar documents