Cévní mozková příhoda - Krajská nemocnice Liberec, as

Report
Neurocentrum
Iktová jednotka
srdečně zve lékaře, nelékaře, fyzioterapeuty a
ergoterapeuty na odborné sympozium pořádané u
příležitosti 4. výročí činnosti Iktové jednotky
Cévní mozková příhoda prvních 24 hodin
19. 2. 2015 od 13,30 do 18,30 hodin
v přednáškovém sále vědecké knihovny nemocnice,
pavilon P
Garant konference
MUDr. Sylva Klimošová
vedoucí lékařka IJ Neurocentra
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Informace
Milena Dudová, vrchní sestra centra
Tel: 602 544 367 nebo 485 312 707
Účast bez registračního poplatku, potvrzení o účasti s
kredity zajištěny
Odborný program
Zahájení - MUDr. Sylva Klimošová – vedoucí lékařka IJ
Přijetí tísňové výzvy - indikace cévní mozková příhoda
MUDr. Eva Tauchmanová, Petr Matějíčka, DiS.
Přednemocniční neodkladná péče u pacienta s cévní mozkovou příhodou
MUDr. Jan Lejsek, Michaela Vacková, DiS.
Zkracujeme door to needle time
Bc. Jan Král, Martin Petrement, MUDr. Sylva Klimošová
CMP – akutní léčba
Radka Weisserová, Kateřina Nechanická
Péče na IJ - nejen monitorace
Zdeňka Lenková, Mgr. Marianna Solenská
Dysfagie
Miluše Buchvaldová
Vývoj komplexního cerebrovaskulárního centra KNL - první 4 roky
MUDr. Sylva Klimošová
Vývoj akutní léčby CMP v KNL 2011-14
MUDr. Zuzana Eichlová
Závěr – MUDr. Sylva Klimošová

similar documents