Delf examen B1 - Lyceum Sancta Maria

Report
Delf examen B1
Delf junior scolaire
•
•
•
•
25 pt production écrite
25 pt production orale
25 pt compréhension écrite
25 pt compréhension orale
• Je moet in totaal 50 pt of meer halen en
minimaal 5pt per vaardigheid.
Production écrite
Schrijfvaardigheid: opdracht van 160 - 180 woorden (45 minuten)
• Voldoet aan de opdracht (bv reactie op voorstel van vrienden om in de
zomervakantie naar Frankrijk te komen).
• Kan vertellen over feiten, gebeurtenissen.
• Kan ideeën, gevoelens en meningen weergeven.
• Kan verbanden leggen en zich helder uitdrukken.
Woordenschat en grammatica:
• Heeft genoeg woordenschat om over dagelijkse dingen te schrijven.
• Heeft nog moeite om een complexere gedachte tot uitdrukking te
brengen.
• Kan correcte korte zinnen maken en soms een samengestelde zin.
• Beheerst basisgrammatica als ev-mv/vnw: bez-aanw-bijv/ww-tijden:
présent/p.c./futur.
Production orale
Spreekvaardigheid: 3 onderdelen (15 min + 10 min voorbereiding)
• Onderdeel 1 = geleid gesprek (entretien dirigé).
- Kan redelijk vloeiend een aantal basisdingen over zichzelf vertellen.
- Kan reageren op spontane vragen over eigen situatie.
• Onderdeel 2 = interactie. Je moet je inleven in een beschreven situatie en
een rollenspel doen, bv in Parijs is uit je hotelkamer een horloge gestolen
en je verdenkt het kamermeisje. Je gaat naar de receptie. De examinator
speelt de receptionist.
- Kan spontaan een dergelijk gesprek aangaan.
- Gebruikt het juiste taalgebruik voor de situatie (bv ‘u’ gebruiken)
- Kan reageren op de vragen van de ander.
Vervolg production orale
• Onderdeel 3 = je mening geven. Je krijgt een kort stukje tekst waarover je
je mening gaat geven, bv moet moederdag afgeschaft worden of op
vakantie zonder of met je ouders, etc.
- Kan het onderwerp uitleggen.
- Kan met een paar argumenten een mening geven over het onderwerp.
- Gebruikt verbindingswoorden, waardoor een helder verhaal ontstaat. (bv
mais, et, parce que)
-
Woordenschat en grammatica: zie schrijfvaardigheid.
Compréhension écrite
Luistervaardigheid: ongeveer 25 minuten.
• Je krijgt 3 documenten te horen van 2-6 minuten. Na het luisteren van een
fragment krijg je een paar minuten om de vragen te beantwoorden. Dan
hoor je het fragment nog eens en daarna vul je je antwoorden aan.
• Fragmenten nog niet helemaal authentiek.
• Ook open vragen.
• Onderwerpen hebben te maken met het leven van alledag.
Compréhension orale
Leesvaardigheid: 2 teksten met vragen, 35 minuten.
• Tekst 1: de juiste informatie halen uit een overzicht/gids oid.
• Tekst 2: een tekst over een alledaags onderwerp met vragen.
• Ook open vragen.
• Authentieke teksten.
Voorbeelden bekijken
•
•
•
•
•
2 teksten met vragen
3 luisterfragmenten met vragen
1 briefopdracht met uitwerking
1 opdracht ‘interactie’ (spreekvh)
1 opdracht ‘je mening geven’ (spreekvh)
Examen in juni 2013 (7-10?)
• Betalen in maart; factuur volgt.
• Vanaf nu echt iedere week een uur Delf thuis;
wissel vaardigheden af, lever
schrijfopdrachten in.
• Delf-bijeenkomsten: oefenen voor het
examen, vooral spreek- en luistervaardigheid.
BONNE CHANCE

similar documents