B2 T2 Bouwfunctie bloemen

Report
Thema 2 Planten
Basisstof 2
K4
-Bij geslachtelijke voortplanting spelen
bloemen een grote rol.
-Ze kunnen er verschillend uitzien.
-Toch zijn ze allemaal op vergelijkbare
manier gebouwd.
-De bloemkroon bestaat uit
kroonbladeren.
-Bij veel planten zijn de
kroonbladeren groot en
opvallend gekleurd.
-Dat is om insecten te
lokken.
-Bij andere planten zijn de kroonbladeren
klein en groen (bv bij grassen)
-Je ziet bijna niet dat ze
bloemen hebben.
-Bij sommige planten zitten de
kroonbladeren aan elkaar vast.
-Dat heet vergroeid.
-Bij andere planten zitten ze los van elkaar.
-De bloemkelk bestaat uit kelkbladeren.
-Die zijn meestal groen.
-De bloemkelk beschermt
(als bloem nog in de knop zit)
de rest van de bloem tegen
uitdrogen en kou.
-Als de bloem opengaat, vallen de
kelkbladeren er vaak af.
-Bij andere bloemen blijven ze langer zitten.
-Kelkbladeren kunnen vergroeid of los van
elkaar zitten.
Filmpje klaproos:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/200112
7_cndpclipsb36klapro
-Meeldraden zijn de mannelijke
voortplantingsorganen van planten.
-Een meeldraad bestaat uit:
-een helmdraad
-een helmknop
-In de helmknop ontstaat stuifmeel.
-Stuifmeel bestaat uit stuifmeelkorrels.
-Een stuifmeelkorrel is een mannelijke
geslachtscel.
-Tijdens de vorming van stuifmeelkorrels
ontstaan helmhokjes in de helmknop.
-Na een tijdje springen de helmhokjes open
en komen stuifmeelkorrels vrij.
-Stuifmeelkorrels hebben een stevige wand
die ze bv. tegen uitdrogen beschermt.
-Stampers zijn de vrouwelijke
voortplantingsorganen van planten.
-Sommige bloemen hebben 1 stamper,
andere meer.
-Een stamper heeft een stempel, een stijl
en een vruchtbeginsel.
-Er zijn ook stampers met meerdere
stempels
-Ook zijn er stampers zonder stijl, en
stampers met meer stijlen.
-In een vruchtbeginsel zijn 1 of meer
zaadbeginsels te vinden.
-In ieder zaadbeginsel ontstaat één eicel.
-Een eicel is een vrouwelijke geslachtscel.
-Bij sommige plantensoorten hebben bloemen
alleen meeldraden of stampers.
-Die noemen we eenslachtig.
-Bloemen met meeldraden en stampers,
noemen we tweeslachtig.
-Bloemen met alleen meeldraden, noemen we
mannelijke bloemen.
-Bloemen met alleen stampers, noemen we
vrouwelijke bloemen.
Huiswerk
-Maak opdr. 4, 5 en 8 in je werkboek.
-Maak opdr. 6 (practicum)

similar documents