Presentatie Maarten de Keijzer

Report
Windenergie in de regio
Mei 2014
Pleij BV
Programma
 Introductie van de avond;
• Carla Weber; energieke manager en mediator
 Wat is wind energie?;
• Jaap Olthof; wind expert
 Toelichting burgerwindinitiatief Arnhem;
• Maarten de Keijzer; Directeur Outsmart
 Rol energie coöperatie (REIJEC);
• Jan de Wit; Voorzitter
 Wat te onderzoeken;
• Input aanwezigen
 Afsluiting;
• Carla Weber
Even voorstellen
 Maarten de Keijzer
 Arnhemmer
 15 jaar werkzaam in wind energie
• m.n. Offshore wind in Europa
 Drijfveer; als er dan wind in Arnhem komt, dan
wel een goed project!
Naam, datum
Inhoud










Naam, datum
Waarom wind in NL?
Waarom wind in Arnhem?
Historie Arnhem
Rijn en IJssel Wind
Rijn en IJssel Wind; hoe?
Voorkeursgebied
Uitgangspositie
Opinie Nederlandse Burger
Participatie
Planning
Waarom wind: Nederland
Groene stroom = goed voor het milieu!
Economische onafhankelijkheid
Europese doelstellingen
Nationale doelstellingen
Naam, datum
Waarom wind: Arnhem
Groene stroom = goed voor milieu!
Gemeentelijke klimaat/milieubeleid (toen en nu)
gemeente:
Visitekaartje voor burgers, bedrijven en
Nemen van onze eigen duurzame verantwoordelijkheid!
Eigen stroom opwekken ((on)afhankelijkheid)
Werkgelegenheid
Naam, datum
Historie
 Meer dan 10 jaar geleden diverse wind ideeën
 O.a. Landtong in nieuwe haven
 2005 eerste beweging bij gemeente
 2010; Intentieverklaring Arnhem Energiestad
 Doel; nieuwe technologieën, bedrijvigheid, werkgelegenheid en een
beter, schoner (leef)milieu in Arnhem.
 2011; Convenant Energy made in Arnhem (EMIA)
 doel het verder vorm geven van de samenwerking op het terrein van
energie, nieuwe bedrijvigheid en duurzaamheid.
 Instelling Energieadviesraad
Naam, datum
Historie
 2011; Eerste aanzet energie coöperatie
 2011; Presentatie Quickscan Bureau Waardenburg BV
 effecten op natuur van windpark in gemeente Arnhem.
 2011; Presentatie eindrapport Kema
 Haalbaarheidsstudie windenergie voor vier zoekgebieden in de
gemeente Arnhem
Naam, datum
Historie
 2012; oprichting Energie Coöperatie
 Q1 2013; uitspraak raad voor faciliteren proces wind
energie
 Q3 2013; Oprichting Pleij BV & Intentieovereenkomst met
Gemeente
Pleij BV
 Maart 2014 gemeenteraad verkiezingen;
 Nieuw coalitieakkoord; Met de stad’ wordt ruimte gegeven aan
windmolens.
Naam, datum
Rijn en IJssel Wind
het doel van Pleij BV is om ernaar te streven dat een eventueel
windpark binnen de gemeente grenzen van Arnhem een
“100% streekproduct is”
Rijn en IJssel wind; hoe?
Zoveel mogelijk local content & actieve deelname










Fundaties en wegen;
E-infra;
Turbines;
Torens;
Transport Heavy lift;
Energie levering;
Bouwbegeleiding en beheer;
Crowd-funding;
Participatie/eigenaren;
Samenwerking HAN
Aannemer uit de regio
Liandon/Liander (Duiven)
Lagerweij (Barneveld)
Smulders Groep (Rheden)
Ter Linden (Doetinchem)
RIJEC
OutSmart (Velp)
Greenspread (Arnhem)
Burgers en bedrijven uit regio
(Lagerweij, OutSmart, etc)
Voorkeursgebied
Naam, datum
kaartje gemeente
Voorkeursgebied
Naam, datum
kaartje gemeente
Voorkeursgebied
Naam, datum
google earth
Voorkeursgebied
partijen
Koningspleij
 Pleij BV
 Rijn en Ijssel Energie Cooperatie
Kleefsewaard
 Industrie Park Kleefse Waard (IPKW)
 Readthuys
Ijsseloord 2
 Giesbers gebiedsontwikkeling
 Ballast Nedam
Naam, datum
Uitgangspositie;
Windenergie
“Voor, door en van ons!”
Naam, datum
Opinie Nederlandse burger
 Slechts 13% tegen windenergie
 Algemene randvoorwaarden:
 “Goed dat ze er komen, maar graag passend in de omgeving.”
 “Ik wil er zelf ook profijt van hebben.”
 “Ze moeten niet alleen over ons, maar ook met ons praten.”
Daarom informatie, transparantie en actieve deelname
Naam, datum
Participatie
 Definitie = Actieve Deelname
 Actief;
 Middels het geven van zienswijzen, onderzoeksdoelstellingen,
inpassing ideeën, feedback, financieel, etc
 Deelname;
(Mits uiteindelijk bestemmingsplan wijziging is
goedgekeurd)
 Middels stroomafname, obligaties, winddelen, leningen,
investeringen, etc
Naam, datum
Planning
 Q2 2014; windconsultaties, inbreng te onderzoeken items
 Q3 2014; presentatie onderzoeksresultaten
Indien positieve business case;
 Q1 2015; voorbereiding vergunningsaanvraag en wijziging
bestemmingsplan
 Q2/3 2015; aanvraag vergunning en wijziging bestemmingsplan
 Q4 2015?; verlening vergunning en bestemmingsplan wijziging
goedgekeurd.
 2016; bufferperiode voor eventuele raad van state procedures &
optuigen participatie modellen
 Q2 2017; contracteren diverse partijen
 Q3 2017; start bouw
 Q2 2018; energie levering turbines
Windenergie
“Voor, door en van ons!”
Naam, datum

similar documents