Impressie “Duurzaam Transport 2.0” - VerDuS

Report
Kennisagenda
Transport & Logistiek
Verdus congres
Amsterdam, 19 November
Lóri Tavasszy (TU Delft / TNO)
Vragen
•
•
•
•
Prioriteiten voor fundamentele kennisagenda?
Welke onderwerpen minder relevant?
Belang bedrijfsleven? Hoe betrekken?
Kritische combinaties instituten, kennis?
 Kennisagenda van de toekomst
Topsector Logistiek
• Topconsortium innovatie (TKI)
– Bedrijven, branche-organisaties,
onderzoeksinstellingen, universiteiten
• TKI aansturing: SPL + Dinalog + TNO + NWO
• Inhoud op basis van 6 Roadmaps: dient als
vraagsturing voor academisch onderzoek
• Min I&M doet maatschappelijke vraagsturing
op het gebied Mobiliteit/Bereikbaarheid
Roadmaps TKI Logistiek
•
•
•
•
•
•
Douane
Synchromodaliteit
Cross-chain control centers (4C)
Supply chain finance
Service Logistics
Nationaal Logistiek Informatie Platform (NLIP)
• Cross-cutting voor I&M: duurzaam & bereikbaar
Organisatie onderzoek topsector
Logistiek
TOEGEPAST
ONDERZOEK
FUNDAMENTEEL
ONDERZOEK
TOEPASSING
MARKT & OVERHEID
Roadmaps TKI Logistiek
NLIP
Douane
Synchro
4C
1
NWO
2
Services
NWO programma
Duurzame Logistiek
Finance
Duurzaam & bereikbaar
Vraagsturing fundamenteel onderzoek
1. Topsector
2. Maatschappelijk
Uitsnede programmering NWO
•
•
•
•
•
•
DBR (2009-2014): 1 programma over logistiek
TOP subsidies (najaar 2012)
Douane (eind 2012)
Synchromodaliteit (2013)
Supply chain finance (2013)
VerDUS: Duurzame logistiek (2013)
• Andere programma’s (Service logistics bv.) volgen
later…
Programma Duurzame Logistiek i.o.
• Vergelijkbare* insteek (organisatie, budget) als
DBR, maar focus exclusief op logistiek
• Samenwerking met niet-universitaire partners
uit het bedrijfsleven, andere
kennisinstellingen en de overheid gewenst
• 3 programmalijnen: Hardware, Orgware en
Software
• Combinaties worden toegejuicht
• Voorziene start 2013
* disclaimer: aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend
Infrastructuur
• Aansluiting op roadmap Synchro
• Globale scope
– Strategische afwegings- en beleidsvraagstukken
(bv. scenario’s, robuuste investeringsstrategie)
– Netwerkontwerp: nieuwe eisen door o.a.
synchromodaliteit (bv. capaciteit, kwaliteit),
– Multimodaal netwerkmanagement (sturing van
netwerken i.c.m. logistiek bedrijven)
ICT
• Roadmaps: Douane, Synchro
• Globale scope
– ICT voor flexibel gebruik netwerk diverse
modaliteiten onder onzekerheid
– informatiesystemen en de nationale ICTinfrastructuur;
– ICT-systemen en infrastructuur ter
ondersteuning van de logistieke processen
Organisatie
• Aansluiting op roadmaps 4C, synchro, service
logistiek en finance
• Globale scope
– Logistieke processen (bv. optimalisatie, ontwerp,
synchronisatie, aansturing en coordinatie)
– Beslissingstructuren (bv. governance, gain
sharing)
– Implementatie (bv. trust, mental shift)
Topsector en duurzaamheid
Het Innovatiecontract over duurzaamheid
• verminderen negatieve effecten transport
• efficiënt gebruik publieke ruimte en infrastructuur
• hergebruik middelen, retourlogistiek en waste management
• meest effectieve en duurzame modaliteit
• bundelen van lading, minder onnodig leeg rijden en varen;
vermijden onnodige vervoerskilometers door betere afstemming
• klimaatvriendelijke op- en overslaglocaties (bv. magazijnen)
Bijdragen aan duurzame logistiek vanuit andere topsectoren!
• elektrisch vervoer
• voorziening biomassa
• substitutie brandstoffen
Duurzaamheid in
programma Duurzame Logistiek
• Niet: duurzaamheid als opdracht
• Wel: impact telt mee in beoordeling projecten
• Adresseer voor zover relevant:
– Economie
– Ecologie
– Sociaal
– Toekomstvastheid
– Rebound effecten
Tot slot
Stellingen
JA
NEE
Stelling: “verbinden”
en “duurzaam” gaan
prima samen
in de logistiek
JA
NEE
Stelling: duurzame logistiek levert een grote bijdrage
aan duurzame steden
JA
NEE
Stelling: logistiek bedrijfsleven heeft behoefte aan
fundamenteel onderzoek
JA
NEE
Stelling: co-financiering van bedrijven is nodig voor een
goede vraagsturing van het onderzoek

similar documents