VS-hoofdstuk 2-A

Report
Kenmerken van de VS sinds 1800
-Agrarische samenleving (in het Noorden zelfstandige
boeren, in het Zuiden plantages en slaven)
-Kolonisten (blank en vooral Brits) aan de Oostkust
-grote tegenstelling tussen noord en zuid (zuiden voor
vrijhandel, noorden voor invoerrechten voor opkomende
industrie
Loopt uit op een Burgeroorlog
Daarna een Industriële Revolutie en begin van de
Gilded Age (vergulde tijdperk)
-afzetmarkt (VS veel inwoners)
-grondstoffen (ijzererts, steenkool, olie)
-arbeiders (immigranten en negers)
-transport(spoorwegen)
-technische kennis (telegraaf, telefoon)
-ondernemerslust (Carnegie US Steel)
-liberaal politiek klimaat (alleen
tariefmuren tegen Europese concurrentie)
Ontstaan geïntegreerde nationale
economie
Ook ontstaan van moderne landbouw
(graan, vlees)
-Ontstaan grote corporaties (NV’s), kartels
en trusts (Rockefeller Standard Oil)
-massaproductie
-technologische vernieuwing(laboratoria)
-standaardisatie
-arbeidsdeling
-lopende band (Ford Detroit)
-in grote, snelgroeiende steden grote
sociale tegenstellingen
etnische tegenstellingen
-kleine zelfstandigen kapotgemaakt door
grote bedrijven
-corruptie en vriendjespolitiek
-arbeiders leven in zeer slechte omstandigheden
-boeren hebben het moeilijk (prijsdalingen
hoge vervoerskosten, hoge rentes op leningen)
1-arbeiders betogen en staken met veel
geweld (bv 1886 Chicago)
afkeer van socialisme en vakbonden
ontstaan van AFL olv Samuel Gompers
-alleen voor geschoolde arbeiders
-gematigd optreden
2-People’s Party (Populisten) 1891
Agrarische beweging die
-vasthoudt aan ideaal van conservatief,
kleinsteeds, agrarisch Amerika
-landbouw wil moderniseren
- Gouden Standaard wil loslaten(zilveren
dollar)
-nationalisatie van banken en spoorwegen
Beperkte invloed: verdwijnt 1896 (Dem.
Partij heeft veel idealen overgenomen)
3-Ontstaan van de Progressive Movement
(Progressive Era)
-steunt op stedelijke middenklasse
-tegen grote ondernemingen (wil ze
opvoeden)
-democratisering
-uit angst voor sociale chaos initiatieven
bv opvanghuizen voor armen (Hull
House Jane Adams in Chicago 1889)
-kritische onderzoeksjournalisten
(muckrakers) en schrijvers stellen pol., ec.
en soc. misstanden aan de orde
bv Ida Tarbell en Lincoln Steffens (Mc
Clure Magazine)
4-Presidenten proberen via de overheid
iets te doen bv
Theodore Roosevelt (1901-1909 Rep.)
bv trustbuster (Spoorwegtrust JP Morgan
ontbonden)
Woodrow Wilson (1913-1921 Dem)
bv Federal Trade Commission toezicht
op praktijken trusts
WO I (vanaf 1917 !)
-groeiende overheidsuitgaven
-overschakelen naar oorlogseconomie
met grote(re) overheidsbemoeiing
bv War Industries Board
-verdeelt grondstoffen
-stelt productiequota vast
‘De bazen achter de senaat’: spotprent van de progressive movement
Theodore Roosevelt
• Versterkt controle over
grote bedrijven en
neemt juridische stappen
• Bescherming van de
consument (Voedselwet
bijv.)
Woodrow Wilson
• Meer controle over
bedrijven en banken
• Beleid wordt verstoord
door uitbreken van WOI
Grotere rol voor de federale overheid:
oorlogseconomie onder de War Industries Board

similar documents