PowerPoint-presentatie

Report
*
Ondernemendheid in het vmbo
* Waarom heeft u voor deze workshop gekozen?
* Waar bent u nieuwsgierig naar?
*
*
Wat betekent dit voor het vmbo-groen?
* Ondernemers hebben een sterke interne locus of
control
* Rond elfjarige leeftijd neemt de interne locus of
control toe , dit biedt kansen voor hen als
werknemers en werkgevers van de toekomst in de
regio
* Wat betekent deze interne locus of control voor alle
actoren in de school? ( leerlingen, docenten,
leidinggevenden, bestuurders) en voor andere
betrokkenen zoals ouders, bedrijfsleven,
instellingen?
*
* Wat zie je een ondernemend kind tot 3 jaar
doen?
* Wat zie je de ouder/verzorger doen bij een
ondernemend kind?
* Hoe ziet de omgeving eruit voor een
ondernemend kind?
* Welk speelgoed/prikkels wordt een
ondernemend kind aangeboden?
*
* Wat betekent ondernemendheid voor:
* docent,
* leerling,
* leermaterialen,
* leeromgeving voor binnen- en buitenschools
leren?
*
* Professionaliteit
*
*
*
*
m.b.t. ondernemendheid:
Informed:
*
Hebben ze aan competenties gewonnen?.
Intentionality:
*
*
Hebben ze een kritische houding t.a.v. de eigen keuzes in het werk
ontwikkeld?
Kan men gemaakte keuzes (nu beter) onderbouwen?
Impermanence:
*
*
Roept het onderzoeken/ondernemendheid steeds weer nieuwe vragen
op?
Realiseert men zich dat het onderzoek/ondernemendheid nooit af is?
Inheritable:
*
Kan men een transparant verhaal vertellen over eigen
onderzoek/ondernemendheid , het proces en de resultaten?
*
*
Van
Individu
*
Van
Incidenteel
*
Van
Tijdelijk
(Wierdsma, Senge, Verbiest)
naar
*
Van
Biesta)
Moeten weten naar
Willen weten
*
Van
Regels
naar
Ruimte
naar
Waarden
naar
Groep
(Weggeman, Biesta)
naar
Systematisch
(Verdonschot/Smit)
Duurzaam
(Hargreaves,
(Boonstra)
*
Van
Wetten
(Biesta)
*
*
*
*
*
*
*
“rolvaste conceptdragers” met methodieken voor collegiale coaching(b.v. rubrics)
inbedding in HRM-beleid(b.v. nieuwe docentrollen)
kennisdoorstroom in en buiten de organisatie, o.a. in de regio
Bevorderen van eigenaarschap en ondernemend gedrag van alle actoren op alle lagen
naar “actoren in the lead op alle lagen” met ondersteuningsmethodieken
Kwaliteitsborging in lerende organisatie door de ontwikkeling van monitoringstools
voor de continue bijsturing en verbetering van de cyclische processen in ondernemend
leren/ regioleren, praktijkleren
Zichtbaarheid en uitwisselbaarheid door middel van toolbox ‘ondernemendheid
vmbogroen noodzaak ’op groen kennisnet
*
*
http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/Ondernemendheid-vmbo.aspx
http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/ondernemendheid-vmbo-BizNizklas.aspx
*
*
* Accountmanager
* Begeleider leerlingopdracht/coach
* Beoordelaar
* Vakexpert
* Projectleider
* Actor
* Lerende in lerend netwerk
*
* Moet je de praktijk als uitgangspunt nemen?
* Moet je bij regioleren meer en andere dingen leren?
* Kan iemand die klassikaal, frontaal lesgeeft ook de
beschrijvingen van de rollen bij regioleren gebruiken?
* Wat doe je anders bij stagebegeleiding dan bij regioleren?
* Is elke rol een aparte persoon?
* Welke rollen zijn handig te combineren?
* Welke rollen zijn niet te splitsen?
*
*
* Marlies Scherers
* [email protected]
* 0773981620
* Dimph Rubbens
* [email protected]
* 0625051950

similar documents