Bowel obstruction.ppt

Report
МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨСӨЛ
Хөнгөвчлөх эмчилгээний
сургалт / EPEC-O /
Education in Palliative and End-of-life
Care – Oncology. EPEC-O Project
1
Модул 3е
Гэдэсний түгжрэл
2
Гэдэсний түгжрэл…
Тодорхойлолт: Ходоод гэдэсний
замаар хоол болон шингэн зүйл
боловсрох үйл явцын механик
болон үйл ажиллагааны саатал
юм.
Гэдэсний түгжрэл…
Нөлөө: дотор муухайрах,
бөөлжих, хэвлийгээр өвдөх
зэргээс шалтгаалан өвчтөн
тавгүйтэх
…. Гэдэсний түгжрэл
Тархвар зүй
Тархалт
Хүндэрсэн хорт хавдрын 3%
Өндгөвчний хавдрын 11-42 %
Шулуун, бүдүүн гэдэсний 5-24 %
Тавилан- 64 хоногийн дотор мэс
засал хийхгүй бол тавилан муутай
Түлхүүр ойлголт
Эмгэг жам
Үнэлгээ
Менежмент
Эмгэг жам
Гэдэсний доторх агуулагдахуун
Шууд шүүдэс үүсэх
Гаднаас дарагдах
Карциноматоз
Наалдах
Бусад
Эмгэг жам
2 л/өдөр амаар
8л/өдөр ходоод гэдэсний
шүүүрэл
Бөглөрөл нь хуримтлалыг
үүсгэнэ
Гүрвэлзэх хөдөлгөөн нь суналт,
өвдөлт, дотор муухай оргилт
болон бөөлжилт зэрэг
шинжүүдийг нөхцөлдүүлнэ
Үнэлгээ
Шинж тэмдэг
Үргэлжилсэн тэлсэн өвдөлт 92%
Гэдэсний колик өвдөлт 72-76%
Дотор муухайрах/бөөлжих 68-1009
Хэвлийн рентген
Сунасан гогцоонууд, агаар шингэний
түвшин
КТГ
Эмчилгээний төлөвлөгөө
Жижиг, том гэдэсний
түгжрэлийн ялган оношлогоо
S/sx
Жижиг-их
Жижиг-бага
Том
Үүсэлт
Хурц, хүнд
Хурц, хүнд
Давшингуй
Хэвлийн
өвдөлт
янз бүр
янз бүр
Хөнгөн,
тогтвортой
Гэдэсний
чимээ
буурсан
Идэвхжисэн; Идэвхжисэн;
буурсан
буурсан
өтгөнийн
гарц
богино
хугацааны
богино
хугацааны
өтгөн хаталт
Бөөлжилт
Хүнд
Дунд зэрэг
Хүнд; үгүй
Менежмент эмийн
Унтуулах, мансууруулах бодис
Морфин-89% хяналт
Бөөлжилтийн эсрэг эм
Проклрперазин-13% хяналт
Стеройдууд
Дексаметазон
Менежмент – мэс заслын
Мэс заслын үнэлгээ хийх
Стандарт
Судсаар шингэн хийх
Ходоодны гуурс
Мэс засал хийх боломжгүй
Стент тавих
Гастростоми
Шүүрлийн эсрэг эмүүд
Эм
Тун
Тэмдэглэл
Октреотид
10 мкг/цаг SQ/IV эсвэл Гаж
нөлөө
100 мкг дуслаар 100 мкг бага,
SQ q 8 цагаар
Скополамин
10 мкг/цаг SQ/IV эсвэл Антихолинерк эффект
100 мкг дуслаар 0.1 мг
SQ q 6 цагаар
Гликопиролит
0.3-0.4 мг SQ q 2-4 цаг
хамгийн
Антихолинерк эффект
илэрч болзошгүй
Антихолинэргүүд
Агшилтын болон шүүрлийн
эсрэг
Скополамин
10-100 мкг/цаг SC/IV
0.1 мг sc q 6 цаг
Гликопиролит
0.2-0.4 мг sc q 2-4 цагаар
Сомастатин
14 амин хүчил полипептид
Сийвэнгийн хагас задрал 3 мин
Төвийн үйчлэл
Ходоод гэдэсний замын гормон
болон тиретропины ялгаралтыг
саатуулна
Захын үйлчлэл
Булчирхайн шүүрлийг саатуулна
Нойр булчирхай, ходоод гэдэсний
зам
Октритид
Соматостатины полипептид
аналог
Сийвэнгийн хагас задралын
хугацаа 2 цаг
Түгжрэлийн үеийн шинж
тэмдгийг бууруулна
Октритид
Октреотид 10 мкг/цаг дуслаар
n/v хянах зорилгоор титрлэх
хамар ходоодны гуурс тавьсан
үед хэрэв эзлэхүүн 100 сс хүртэл
буурвал гуурсыг сайн бэхлэх, n/v
байхгүй бол гуурсыг авах
тасалдсан sc рүү шилжүүлэх
Октритид
Гаж нөлөө
Бараг байхгүй
Ам хуурайших
Цөсний чулуу
Хөнгөвчлөх эмчилгээний
талаарх бусад судалгаа
Арьсан доорх тарилга
Дүгнэлт
Шинж тэмдгүүдийг хянах
Тохиромжтой үед мэс засал
хийх
Эмийн эмчилгээ нь олон
өвчтөнд үр дүнтэй
Шүүрлийн эсрэг эм мөн үр
дүнтэй
Дүгнэлт
Шалтгааныг эмчилж өвчтний
байдлыг сайжруулахын тулд
эмгэг жамд суурилсан эмчилгээ
хийж нэгдсэн цогц байдлаар
үнэлэх

similar documents