6. přednáška FCR- lázeňský Soubor je chráněn heslem

Report
Lázeňský cestovní ruch
Ing. Cinkánová Ľubica
Lázeňský cestovní ruch
• je součástí zdravotního cestovního ruchu
• hlavní motivací je zlepšování zdravotního stavu návštěvníků nejčastěji
pomocí kombinace zdravotní terapie a zdravotních služeb, pobytu v
prostředí s léčebnými účinky, změny životosprávy, tělesného cvičení, diety a
relaxačních programů a další zdravotně preventivní a léčebné činnosti pod
odborným dohledem
• realizuje se obvykle v oblasti přírodního léčivého zdroje (voda, plyny,
bahno, slatina, klima)
• v ČR je letitá tradice díky výborným léčebným výsledkům, stabilitě
lázeňských zařízení a kvalitě jejich prostředí
Historie lázeňství
Lázně a přírodní léčivé zdroje byly využívány pro své pozitivní zdravotní
účinky od nepaměti. Česká republika patří k zemím, které významně přispěly
k rozvoji a celosvětovému významu lázeňství.
• největší rozmach lázní na území Česka spadá do 18. až 20. století, mnohá
lázeňská místa získala zcela novou podobu, která je dnes pro české lázně
tak typická
• byla postavena řada novoklasicistních, novorenesančních a secesních
budov, především lázeňské domy a hotely
• byly zakládány parky, kolem vřídel vznikaly kolonády, altány a pavilony,
které přispívaly k celkově poklidné atmosféře lákající k odpočinku
• lázeňská místa se zároveň stala významnými centry společenského a
kulturního života a získala pojmenování „salony Evropy“
Historie lázeňství
Do českých lázní se v době jejich největšího rozkvětu sjížděly významné
osobnosti politického a kulturního života z celého světa.
Již na počátku 18. století přispěla k rozvoji lázeňství v Čechách návštěva cara
Petra Velikého v Karlových Varech.
Oblíbeným se mezi smetánkou stal především západočeský lázeňský
trojúhelník, který kromě Karlových Varů tvoří Františkovy a Mariánské
lázně.
V lázních se scházel výkvět vládnoucí aristokracie, byla zde vedena politická
a obchodní jednání, pořádaly se plesy, koncerty a divadelní vystoupení.
K nejvýznamnějším hostům českých lázní patřil např. básník dramatik J. W.
Goethe, hudební skladatelé L. van Beethoven a W. A. Mozart nebo italský
houslový virtuóz N. Paganini. Do českých lázní zavítal rovněž anglický král
Edward VII., z Američanů uchvátily české lázně vynálezce žárovky, T. A.
Edisona či Marka Twaina
Přírodní léčivé zdroje
• vody
•
•
•
•
•
•
termální
minerální
radonové
jodobromové
sirné
uhličité
• plyny
• peliody
• rašelina
• bahno
• slatina
• klima
Léčivé zdroje v balneoterapii
Minerální voda se používá v lázeňské léčbě (balneoterapii) v závislosti na
svém složení k mnoha účelům – k pitným kúrám, inhalacím, koupelím či
podvodním masážím.
Peloidy slouží k zábalům, obkladům a koupelím a mají blahodárný účinek na
pohybový aparát i pokožku.
Plyny se využívají k podkožní aplikaci pro uvolnění bolesti a k léčbě funkčních
poruch.
Nepostradatelnou součástí lázeňské léčby je také klima - krásná příroda,
čistý vzduch i nadmořská výška mohou mít totiž léčebný účinek.
Léčebné procedury
Balneoterapie nabízí širokou škálu procedur, které pacientům vždy
doporučí lékař s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav.
Léčebné procedury jsou také součástí relaxačních a wellness pobytů.
Léčebné procedury lze rozdělit do dvou skupin:
• unikátní procedury využívající místní přírodní léčivý zdroj - koupele,
zábaly, inhalace či pitné kúry
• doplňující procedury poskytované ve všech lázních - vodoléčba,
masáže, elektroléčba, magnetoterapie, kineziterapie,...
Typy lázeňské péče dle úhrady ZP
• ambulantní léčba - pacient dochází na procedury (koupele, masáže apod.)
na předpis svého lékaře, obvykle cca 10 procedur plně hrazených ZP
• komplexní lázeňská léčba - doporučuje pacientovi jeho lékař, zpravidla
specialista, odešle lékařskou zprávu spolu s návrhem na komplexní léčbu do
příslušné zdravotní pojišťovny, po schválení pacient obdrží „umístěnku“ do
příslušného zařízení, ZP hradí náklady na léčení, ubytování a stravování na
standardní úrovni
• příspěvková lázeňská léčba - léčbu navrhuje ošetřující lékař, který zasílá
lékařskou zprávu s návrhem na lázeňskou léčbu zdravotní pojišťovně a po
schválení si pacient vybere zdravotní zařízení a domluví podrobnosti včetně
dalších podrobností
Důvody návštěvy ČR 2012
Náklady turistů na lázeňské a léčebné pobyty
(průměrná délka pobytu 11,7 dnů)
Náklady na 1 den pobytu v ČR
před odjezdem
44 USD
během pobytu
78 USD
za dopravu
6 USD
za ubytování
38 USD
za stravování
14 USD
za nákupy
12 USD
za služby
5 USD
za kulturu
3 USD
za sport
0 USD
jiné výdaje
0 USD
celkem za pobyt
122 USD
Vývoj počtu pacientů (dospělí, dorost, děti) z
hlediska hrazení nákladů v porevolučních letech
Vývoj počtu pacientů (dospělí, dorost, děti) z
hlediska hrazení nákladů 2006-2012
Svaz léčebnách lázní ČR
Svaz léčebných lázní České republiky (SLL) vznikl jako zájmové profesní
sdružení léčebných lázní v roce 1995 s cílem udržet a garantovat léčebnou
úroveň těchto lázeňských společností. V současnosti sdružuje 41 členů, z
toho 39 léčebných lázní, které tvoří více než dvě třetiny všech lázeňských
lůžek v ČR
Všechny lázně sdružené v SLL jsou akreditovanými léčebnými lázněmi včetně
napojení na veřejný zdravotní systém a musí tudíž splňovat přísná kritéria pro
léčbu, stravování i ubytování.
Svaz léčebných lázní ČR je členem Evropského svazu lázní se sídlem v
Bruselu, jehož hlavním krédem je udržet léčebné lázeňství napříč Evropou a
garantovat jeho kvalitu. Na domácí půdě je pak SLL platným partnerem i
oponentem.
Svaz léčebnách lázní ČR
Posláním Svazu je kultivovat prostředí a vytvářet podmínky pro udržení a
rozvoj léčebného lázeňství v České republice a hájit společné i individuální
zájmy členů.
Léčebné lázně, ať už státní či soukromé, jsou registrovanými zdravotnickými
zařízeními, která navíc od ostatních lázní nebo ubytovacích zařízení
umístěných v lázeňských místech odlišuje fakt, že k léčbě využívají místní
přírodní léčivý zdroj, schválený ministerstvem zdravotnictví.
Má-li být lázeňské zařízení uznáno za léčebné lázně, musí splnit řadu přísných
legislativních podmínek.
Svaz léčebnách lázní ČR
Udržet léčebný charakter lázní je v době tržního hospodářství velmi obtížné.
Avšak právě důraz na léčebný aspekt lázní je tím, co vydobylo českým lázním
celosvětový věhlas.
Lázně České republiky
Významná lázeňská střediska
• severozápadní Čechy - Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně,
Jáchymov, Lázně Kynžvart, Konstantinovy Lázně.
• severovýchodní Čechy - Teplice, Lázně Kundratice, Jánské Lázně,
Velichovky, Poděbrady, Lázně Libverda, Lázně Bělohrad
• jižní Čechy - Bechyně, Třeboň.
• Jesenicko - Jeseník, Karlova Studánka, Velké Losiny.
• severovýchodní Morava a Slezsko - Lázně Darkov, Klimkovice, Teplice nad
Bečvou.
• jihovýchodní Morava - Kostelec, Luhačovice, Ostrožská Nová Ves, Hodonín.
Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé,
děti a dorost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemoci onkologické
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci trávicího ústrojí
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci nervové
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci ústrojí močového
Duševní poruchy
Nemoci kožní
Nemoci ženské
Podíl pacientů na typu onemocnění dle
jednotlivých skupin
Skupina
Typ onemocnění
Dospělí
pohybové ústrojí
38,0%
oběhové ústrojí
13,3%
nervová onemocnění
13,2%
gynekologická onemocnění 21,4%
pohybové ústrojí
20,2%
poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
dýchací ústrojí
44,0%
nervová onemocnění
17,2%
gynekologická onemocnění 9,1%
pohybové ústrojí
58,7%
trávicí ústrojí
23,1%
oběhové ústrojí
7,1%
Dorost
Děti
Cizinci
Podíl pacientů
18,7%
Trendy lázeňství v ČR v „porevolučních letech“
Největší rozsah kapacit lázeňských
zařízení se nachází v tradiční lázeňské
oblasti - v Karlovarském kraji - v
Karlových Varech, Mariánských Lázních,
Františkových Lázních, Jáchymově a v
Lázních Kynžvart - kde je situováno
zhruba 44% lázeňských zařízení z
celostátního počtu. Na dalším místě - co
do rozsahu lázeňských kapacit je kraj
Olomoucký, následován krajem
Ostravským.
Trendy lázeňství v ČR v „porevolučních letech“
Období transformace mělo výrazný vliv na počet léčených pacientů - za deset
let od roku 1985 do roku 1995 poklesl počet léčených pacientů o 30 %
(největší propad se projevil v roce 1993), od roku 1995 se počet léčených
pacientů trvale zvyšuje, i když zdaleka zatím nedosáhl rozsahu, který byl v
osmdesátých létech.
Změny v systému zdravotního a sociálního pojištění spolu s dalšími faktory se
projevily v prvé polovině devadesátých let snížením počtu lázeňských
pacientů a ovlivnily tak ekonomickou situaci lázeňských společností.
Trendy lázeňství v ČR v „porevolučních letech“
• Stagnace počtu domácích klientů je kompenzována zvýšeným počtem
zahraničních hostů, který má od roku 1991 trvale vzestupnou tendenci.
Trendy lázeňství v ČR v „porevolučních letech“
Státní příslušnost hostů v lázeňských zařízeních z Německa - 57,2 %, dále
následují (podle pořadí) Rusko - 11 %, Rakousko - 3,5 %, Slovensko 3,3 %,
Izrael - 2,8 %, Spojené státy americké - 2,5 %, Polsko - 2,3 %, Itálie 2 %,
Nizozemsko - 1,7 % a Velká Británie - 1 %
„Zóna lázeňského cestovního ruchu„ zahrnuje lázeňská města a místa s
poskytováním lázeňské péče (jde o širší okruh ubytovacích zařízení než jsou
lázeňská zařízení).
Návštěvnost cizinců v zóně lázeňského cestovního ruchu je, měřeno počtem
návštěvníků, zhruba trojnásobkem počtu hostů v lázeňských zařízeních.
Vývoj počtu dětských pacientů a dorostu
v lázeňských zařízeních (bez cizinců
Vzájemný vliv lázeňství, cestovního ruchu a
wellness
Trendy v oblasti komerčních programů a pobytů v lázních:
Rozšiřování nabídky víkendových pobytů (včetně prodloužených
víkendů) v souvislosti s omezeným rozsahem volného času klientů
Pobyty pro seniory – populace stárne, ale prodlužuje se doba tělesné
aktivity i ekonomické soběstačnosti
Pobyty pro ženy – ženy si uvědomují potřebu pečovat o své tělo
Pobyty pro manažery – tvrdě pracují, potřebují intenzivní relaxaci
Silvestrovské pobyty – řada lidí tráví Silvestr mimo místo svého trvalého
bydliště
Vzájemný vliv lázeňství, cestovního ruchu a
wellness
České lázně nabízejí relaxační, antistresové, sportovní, redukční, beauty
či wellness programy. Pobyt v lázních přispívá k celkovému regeneraci,
dokáže ulevit od akutních problémů, díky profesionálním radám
personálu pomůže upravit nevhodné návyky, změnit jídelníček a zařadit
do života pravidelný pohyb.
Pobytové balíčky pro relaxaci o odpočinek jsou většinou bez lékařské
konzultace. Mají lázeňskými odborníky předem navržené kombinace
lázeňských, relaxačních a wellness procedur. Z bohaté nabídky lázní si
vyberte pobyt, který vám nejvíc vyhovuje a můžete jeho procedury
čerpat bez zdravotního rizika.
Welness resort mimo SLL

similar documents