Systémy se zachováním funkčnosti při požáru

Report
Systémy se zachováním funkčnosti při požáru
Systémy se zachováním funkčnosti při požáru
•
•
•
•
normové nosné konstrukce
nenormové nosné konstrukce
přesné návody montáže
certifikovaný systém se zachováním funkčnosti při
požáru dle: ZP 27/2008; DIN 4102-12; STN 92 0205
Stručné rozdělení norem
DIN 4102-12
- byla jednou z prvních norem v oblasti systémů se zachováním
funkčnosti při požáru- 1991
ZP 27/2008
- v ČR neexistuje norma pro oblast systému se zachováním
funkčnosti při požáru- nahrazuje ji zkušební předpis- v přípravě je norma
ČSN 73 0895- nyní vývoj stagnuje
STN 92 0205
- slovenská norma pro systémy se zachováním funkčnosti
aktualizovaná v únoru 2014 změna např. ve vícenásobných stoupajících lávkáchpříklad
KOPOS KOLÍN a.s.- má své kabelové nosné systémy certifikované podle všech
těchto norem- pro standardní i nestandardní konstrukce
Standardní nosná konstrukce
Standardní (normová) nosná konstrukce dle normy DIN 4102-12:
• Vzdálenost podpěr ≤ 1200 mm.
• Tloušťka materiálu kabelového žlabu = 1,5 mm.
• Max. zátěž kabelových žlabů 10 kg/m.
• Max. zatěž kabelovych lávek 20 kg/m.
• Max. šířka kabelového žlabu 300 mm (procento děrováni 15 ± 5 %).
• Max. šířka kabelových lávek = 400 mm.
• Vzdálenost příček lávek max. 150 mm.
• Výška kabelového žlabu je 60 mm.
• Konec držáku je zavěšen na závitové tyči+ nebo 100 mm od nich
• Spojovací desky jsou umístěny ve středu rozpětí (nejhorší případ).
• Žlaby se nevíkují
•Jednotlivé kabelové příchytky
•Třmenové příchytky na C profilech
Všechny ostatní konstrukce, které se vymykají provedením nebo rozměrem, jsou nestandardní.
Mnoha dalšími zkouškami byly vyzkoušeny i tyto systémy.
Zkouška požární odolnosti
Zkouška funkční odolnosti systému v případě požáru: zkouška nosného
systému s instalovanými kabely
Teplotní křivka- P 90
Normovaná teplotní křivka:
teploty v závislosti na čase musí
být dodržovány po celou dobu
trvání podle „normové teplotní
křivky“.
T = T0 + 345 log (8t + 1)
Značení dle ZP 27/2008:
P 90-R
normová
křivka
údaj v
minutách
třída požární
odolnosti nosných
konstrukcí
Teplotní křivka 842°C- PH 90
ustálení teploty v 30min
na 842°C
systémy vyzkoušené na
teplotu vyšší latí i pro teploty
nižší-při zachování ostatních
podmínek
Značení dle ZP 27/2008:
PH 90-R
teplotní scénář s
konstantní
teplotou 842°C
údaj v
minutách
třída požární
odolnosti nosných
konstrukcí
Zkouška požární odolnosti
Zákazník může zvolit i jiný teplotní scénář - 750°C , 660°C (např. tunelové
stavby, metro apod.) - libovolná může být teplota i její průběh v průběhu
zkoušky. KOPOS KOLÍN a.s. je se systémy schválen pro použití v pražském
metru. V březnu 2013 uskutečněna další úspěšná zjkouška
Značení dle ZP 27/2008:
P(750)/90-M pro použití v pražském metru
P750 90-R
teplotní scénář dle
požadavku investora
se specifikací teploty
údaj v
minutách
třída požární
odolnosti nosných
konstrukcí
Certifikace požární odolnosti
Zkouška systému
Systém před zkouškou
Dotížení pomocí řetězů
Počátek zkoušky
Pro různé typy zavěšení kabelových systémů a pro více výrobců kabelů bylo provedeno mnoho dalších
zkoušek. Systémy jsou certifikované i pro zahraniční trhy.
Průběh zkoušky a měření
Systém po zkoušce
Kabelové lávky po zkoušce
Kotevní materiál
•
kotevní prvky se v rámci zkoušky nezkouší, neboť jsou předmětem zkoušek jejich
výrobců
Výrobky certifikované pro požární odolnost
•
•
•
•
•
•
•
•
kabelové žlaby JUPITER- včetně provedení s integ. spojkou
kabelové žlaby MARS- včetně provedení s integ. spojkou
kabelové lávky
drátěné žlaby
elektroinstalační trubky
elektroinstalační lišty
samostatné kabelové příchytky
elektroinstalační krabice
Doba zachování funkčnosti je uvedena vždy u
jednotlivých výrobků a většinou činí 90 minut.
STANDARDNÍ NORMOVÉ KABELOVÉ SYSTÉMY
• graficky znázorněné
sestavy
• požární klasifikace sestavy
• technické parametry trasy
• slovní popis trasy
• seznam výrobků
potřebných pro jeden
montážní bod – specifikace
pro konkrétní počet pater,
možné varianty
Katalog:
• sestavy /návody/ str. 4 až 18
• výrobky str. 19 až 37
Bezpečné spojení tras
• pevný spoj pomocí normou stanovené spojky
• normové systémy = kabelové žlaby bez
integrované spojky
• tloušťka plechu spojky i žlabů 1,5mm
• pevný spoj pomocí normou
stanovené spojky
• normové systémy = kabelové
lávky se vzdáleností příček 150mm
• tloušťka plechu spojky, bočnice
lávky 1,5mm
Standardní normové zavěšení
Kabelové žlaby JUPITER - KZ
sestava na strop při použití stropního profilu SPL
• maximálně tři patra pod
sebou
• rozteč podpěr 1200mm
• možnost oboustranného
zavěšení
• standardní příslušenství
• použití různých kabelů
bez omezení
Klasifikace požární odolnosti sestavy:
P 90-R (silové i sdělovací kabely)
Standardní normové zavěšení
Kabelové žlaby JUPITER - KZ
sestava na strop při použití závitových tyčí a nosných profilů
• maximálně dvě patra
pod sebou
• rozteč podpěr 1200mm
• standardní příslušenství
• použití různých kabelů
bez omezení
Klasifikace požární odolnosti sestavy:
P 90-R (silové i sdělovací kabely)
Standardní normové zavěšení
Kabelové žlaby JUPITER - KZ
sestava na stěnu pomocí držáků DTBS
• maximálně dvě patra
pod sebou
• rozteč podpěr 1200mm
• standardní příslušenství
• použití různých kabelů
bez omezení
Klasifikace požární odolnosti sestavy:
P 90-R (silové i sdělovací kabely)
Standardní normové zavěšení
Kabelové lávky – KL 60… konfigurace PO
sestava na strop při použití stropního profilu SPL
• maximálně tři patra
pod sebou
• rozteč podpěr 1200mm
• použití různých kabelů
bez omezení
• možnost oboustranného
zavěšení
Klasifikace požární odolnosti sestavy:
P 90-R (silové kabely)
P 90-R (sdělovací kabely)
Standardní normové zavěšení
Kabelové lávky – KL 60… konfigurace PO
sestava na strop při použití závitových tyčí a nosných profilů
• maximálně dvě patra
pod sebou
• rozteč podpěr 1200mm
• použití různých kabelů
bez omezení
Klasifikace požární odolnosti sestavy:
P 90-R (silové kabely)
P 90-R (sdělovací kabely)
Standardní normové zavěšení
Kabelové lávky – KL 60… konfigurace PO
sestava na stěnu pomocí držáku DTBS
• maximálně dvě patra
pod sebou
• rozteč podpěr 1200mm
• použití různých kabelů
bez omezení
Klasifikace požární odolnosti
sestavy:
P 90-R (silové kabely)
P 90-R (sdělovací kabely)
Normové nosné konstrukce
Kabelové lávky
sestava kabelových lávek – svislé uložení, stoupající trasa
• vzdálenost příček 300mm
• pro výšku bočnice 60mm
• spojení pomocí jednoduché
spojky S 60x200
• nutnost kotvení kabelu ke každé
příčce
Klasifikace požární odolnosti:
P 90-R (silové kabely)
P 90-R (sdělovací kabely)
Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na trase ze které stoupající trasa vychází!!!
Normové nosné konstrukce
Kabelové lávky
sestava dvou kabelových lávek– svislé uložení, stoupající trasa
•
•
•
•
umístění na výložníky DT
vzdálenost příček 300mm
pro výšku bočnice 60mm
spojení pomocí jednoduché
spojky S 60x200
• nutnost kotvení kabelu ke každé
příčce
Klasifikace požární odolnosti:
P 90-R (silové kabely)
P 90-R (sdělovací kabely)
Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na trase ze které stoupající trasa vychází!!!
Normové nosné konstrukce
Kabelové lávky
kryt kabelových příchytek KPS- náhrada odlehčovacího oblouku
• odpadá nutnost vytvoření
odlehčovacího oblouku
• zabrání vniknutí plamene ke
kabelům
• montuje se vždy na střed jedné
příčky
• nutné je dotěsnit kabely tmelem,
který je součástí dodávky
Klasifikace požární odolnosti:
P 60-R (silové, datové kabely)
Standardní normové zavěšení
Samostatné kabelové příchytky- jednostranné, dvoustranné
sestava kabelových příchytek – montáž na betonový podklad,
přírodní kámen, plné zdivo
• rozteč příchytek 300mm
• rychlá montáž pomocí
šroubu do betonu
• jednostranné a
oboustranné provedení
• povrchová úprava
Sendzimir a GMT
• použití různých kabelů
bez omezení
Klasifikace požární odolnosti sestavy:
P 90-R (silové kabely)
P 90-R (sdělovací kabely)
Standardní normové zavěšení
Samostatné kabelové příchytky- typ OMEGA
sestava kabelových příchytek – montáž na betonový podklad,
přírodní kámen, plné zdivo
• rozteč příchytek 300mm
• rychlá montáž pomocí
šroubu do betonu
• použití různých kabelů
bez omezení
• možnost vložení více
kabelů do jedné
příchytky
Klasifikace požární odolnosti sestavy:
P 90-R (silové kabely)
P 90-R (sdělovací kabely)
Skupinový držák kabelů
SD 2- skupinový držák kabelů
montáž na stěnu i strop
• normová nosná konstrukce
• 300 mm vzdálenost držáků
• šíře 20 mm
• použití kabelů bez omezení
• 5 kg/m silové kabely
• 2,5 kg/m datové kabely
• dodání v rozevřeném stavu
Klasifikace požární odolnosti sestavy:
P 90-R (silové kabely)
P 90-R (sdělovací kabely)
Normové nosné konstrukce
Vedení na NP profilech
•
•
•
•
snadná možnost instalace silových kabelů
nosné lišty po 300 mm
kotvení vlastní lišty každých 250 mm
normová konstrukce
Klasifikace požární odolnosti P90-R,E90,PS 90
Normové nosné konstrukce
Elektroinstalační krabice s požární odolností
• možnost instalace kabelu s vodiči o průřezu
1,5 až 16mm2
• kvalitní keramická svorkovnice
• bezhalogenové provedení
• normová konstrukce v případě osazení ve
standardní normové trase
• v případě použití s nestandardními systémy je
nutné použít pouze kabely, které byly součástí
zkoušky.
Označení krabic: 8135 PO, KSK 100 PO, KSK
125 PO 10, KSK 175 PO16
Klasifikace 90 minut
Klasifikace požární odolnosti v případě použití s nestandardními systémy závisí na
použitých kabelech!!!
Normové nosné konstrukce
Elektroinstalační krabice KSK xxx PO s dvojitou svorkou
• snadná možnost instalace silových kabelů s
vodiči o průřezu 1,5 až 10mm2
• krytí IP 66
• dvouvstřiková technologie, nerezové šrouby
• kvalitní keramická svorkovnice
• bezhalogenové provedení
• normová konstrukce v případě osazení ve
standardní normové trase
Klasifikace požární odolnosti P30-R,E30,PS 30
Klasifikace požární odolnosti v případě použití s nestandardními systémy závisí na
použitých kabelech!!!
Normové nosné konstrukce
Elektroinstalační krabice KSK xxx PO s pojistkou
• pro připojení vedlejších větví instalací- ochrana
hlavní trasy pojistkou
•snadná možnost instalace silových kabelů s
vodiči o průřezu 1,5 až 10mm2
• krytí IP 66
• dvouvstřiková technologie, nerezové šrouby
• kvalitní keramická svorkovnice
• bezhalogenové provedení
• normová konstrukce v případě osazení ve
standardní normové trase
Typy: KSK 125 PO6P, KSK 175 PO10P
Klasifikace požární odolnosti P90-R, E 90,PS 90
Klasifikace požární odolnosti v případě použití s nestandardními systémy závisí na
použitých kabelech!!!
Normové nosné konstrukce
Elektroinstalační krabice KSK xxx DPO s požární odolností
• možnost instalace datového kabelu s vodiči o
průřezu 0,5 až 4mm2
• kvalitní keramická svorkovnice- 8 a 14 pólů
• bezhalogenové provedení
• normová konstrukce v případě osazení ve
standardní normové trase
Typy KSK 125 DPO, KSK 175 DPO
Klasifikace požární odolnosti P90-R,E90,PS 90
Klasifikace požární odolnosti v případě použití s nestandardními systémy závisí na
použitých kabelech!!!
NESTANDARDNÍ (NENORMOVÉ) NOSNÉ SYSTÉMY
•
•
•
•
•
graficky znázorněné sestavy
požární klasifikace sestavy
technické parametry trasy
slovní popis trasy
seznam výrobků potřebných pro
jeden montážní bod – specifikace
pro konkrétní počet pater, možné
varianty
• soupis použitých kabelů
Katalog:
• sestavy /návody/ str. 38 až 71
• výrobky str. 72 až 93
NESTANDARDNÍ (NENORMOVÉ) NOSNÉ KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ
ODOLNOSTÍ S VYUŽITÍM INTEGROVANÉ SPOJKY
Nenormové konstrukce kabelových lávek a žlabů JUPITER a MARS
• tloušťka plechu 1,25mm
• integrovaná spojka na jednom konci
kabelového žlabu
• odpadá potřeba samostatné spojky na
spojení – ekonomičtější řešení
• oproti normovému spojení
méně šroubů
• úspora času při montáži
• možnost víkování tras
• nutnost použití kabelů,
se kterými
proběhla zkouška
požární odolnosti
Nenormové nosné konstrukce
Kabelové žlaby JUPITER
jednostranná sestava na strop s použitím stropního závěsu SPS
• maximálně dvě patra
pod sebou
• pro výšku bočnice 60mm
• rozteč podpěr 1500mm
• použití pouze schválených
kabelů s touto konstrukcí
Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!
Nenormové nosné konstrukce
Kabelové žlaby MARS
sestava kabelových žlabů na stěnu
• maximálně tři patra
pod sebou
• pro výšku bočnice 50 a 100mm
• rozteč podpěr 1500mm
• použití pouze schválených
kabelů s touto konstrukcí
Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!
Nenormové nosné konstrukce
Kabelové žlaby MARS
Sestava na strop při použití závěsu vnitřního ZVNI – jedna závitová tyč
•
•
•
•
pouze jedno patro
pro výšku bočnice 50mm
rozteč podpěr 1200mm
použití pouze schválených
kabelů s touto konstrukcí
• pouze pro šířku žlabu 62 a 125mm
• max. 5kg na metr
• pro kabely o max. průřezu 16mm2
Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!
Nenormové nosné konstrukce
Kabelové žlaby MARS
Sestava na strop při použití závitových tyčí a montážních profilů
• maximálně tři patra
pod sebou
• pro výšku bočnice 50mm
• rozteč podpěr 1200mm
• použití pouze schválených
kabelů s touto konstrukcí
• neděrované provedení s
integrovanou spojkou
Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!
Nenormové nosné konstrukce
Kabelové lávky
sestava kabelových lávek přímo na stěnu
• vzdálenost příček 300mm
• pro výšku bočnice 60mm
• spojení pomocí jednoduché
spojky S 60x200
• použití pouze schválených
kabelů s touto konstrukcí
• nutnost kotvení kabelu ke každé
příčce
Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!
NESTANDARDNÍ (NENORMOVÉ) NOSNÉ KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ
ODOLNOSTÍ
Nenormové konstrukce drátěných žlabů DZ
•
•
•
•
•
•
podélně profilovaný drát s vyšší tuhostí
lehká konstrukce
úspora času při montáži
odpadá potřeba použití tvarovek
zavěšení na strop i na stěnu
nutnost použití kabelů, se kterými
proběhla zkouška požární odolnosti
NESTANDARDNÍ (NENORMOVÉ) NOSNÉ KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ
ODOLNOSTÍ
Nenormové konstrukce drátěných žlabů DZ
•
•
•
•
•
•
podélně profilovaný drát s vyšší tuhostí
lehká konstrukce
úspora času při montáži
odpadá potřeba použití tvarovek
zavěšení na strop i na stěnu
nutnost použití kabelů, se kterými
proběhla zkouška požární odolnosti
Nenormové nosné konstrukce
Ocelové trubky
sestava ocelových trubek – vodorovné umístění na strop a stěnu
•
•
•
•
•
možnost instalace pouze jednoho kabelu
pro trubky řady EN i ČSN
ocelové spojky i u ČSN trubek
použití pouze schválených kabelů s touto konstrukcí
nelze použít jako stoupající trasu
Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na
použitých kabelech!!!
Nenormové nosné konstrukce
plastové trubky bezhalogenové
sestava ocelových trubek – vodorovné umístění na strop a stěnu
•
•
•
•
•
možnost instalace pouze jednoho kabelu
trubky řady 15xx
omega příchytky po 600 mm
použití pouze schválených kabelů s touto konstrukcí
nelze použít jako stoupající trasu
Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na
použitých kabelech!!!
Nenormové nosné konstrukce
Kovová nosná lišta
sestava nosné lišty a nerezové pásky
•
•
•
•
•
možnost instalace pouze jednoho kabelu
nerezové stahovací pásky
možnost použít ji jako stoupající trasu
pro jeden kabel o maximálním průměru 16mm
použití pouze schválených kabelů s touto
konstrukcí
• rychlá montáž pomocí šroubů do betonu,
kotvící body po 600mm
• snadná a levná montáž
Klasifikace požární odolnosti se mění v závislosti na použitých kabelech!!!
nenormové nosné konstrukce
Parapetní kanál PK 110x70 HF
• snadná možnost instalace silových kabelů s
vodiči o průřezu 1,5 až 10mm2
• montáž na kovovou přepážku
• bezhalogenové provedení
• certifikované s kabely Prakab
Klasifikace požární odolnosti P30-R,E30,PS 30
Kabelové žlaby JUPITER
kabelové žlaby JUPITER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nová technologie v mateřské společnosti KOPOS
propracovaný systém pro mechanické uložení kabelů
v roce 2010 získává spolu s kabelovými žlaby MARS
ocenění ČESKÁ KVALITA
certifikovaný systém se zachováním funkčnosti při požáru
integrovaná spojka
děrování s embosováním
výšky bočnic 35, 42, 60, 85, 110 mm
šířky žlabů 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600mm
tloušťky plechu 0,75-1,25 u PO 1,5 a 1,25
Výška bočnice 35mm
KZI 35X…
tl. plechu 0,75-1,25 mm
1 řada děrování v bočnici
Výška bočnice 60mm
KZI 60X… výška 60 i pro požární odolnost
tl. plechu 0,75-1,25 mm
2 řady děrování v bočnici
Výška bočnice 85mm
KZI 85X…
tl. plechu 0,75-1,25 mm
3 řady děrování v bočnici
Výška bočnice 110mm
KZI 110X…
tl. plechu 1,00-1,25
4 řady děrování bočnice
Příslušenství
O 90
T
SR
V
K
OH
KR
SO 90
SK
UP
KO 90
MDS
P
Montážní díly
nový
katalog
kabelových
nosných
systémů
Kabelové žlaby MARS
kabelové žlaby MARS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nová technologie v mateřské společnosti KOPOS
propracovaný systém pro mechanické uložení kabelů
V roce 2010 získává spolu s kabelovými žlaby JUPITER
ocenění ČESKÁ KVALITA
certifikovaný systém se zachováním funkčnosti při požáru
standardně integrovaná spojka
děrování s embosováním
výšky bočnic 50 a 100mm – obě výšky jsou certifikované
na požární odolnost
šířky žlabů 62, 125, 250, 500mm
tloušťky plechu 0,7-1,25 u PO 1,5mm 1,25mm a nižší
Výška bočnice 50mm
NKZI 50X…
• tl. plechu 0,7-1 mm
• integrovaná spojka
• zaoblený horní lem bočnice
• embosování dna kabelového žlabu
Výška bočnice 100mm
NKZI 100X…
•
•
•
•
tl. plechu 0,8-1,25 mm
integrovaná spojka
zaoblený horní lem bočnice
embosování dna kabelového žlabu
příslušenství
• kompatibilita příslušenství
• bezpečné zavádění kabelů
• odpadá nutnost spojek
Kabelové lávky
Kabelové lávky KL
Kabelové lávky vyráběné v KOPOSU
• výšky bočnic 60, 85, 110 mm
• šířky 150, 200, 300, 400, 500, 600
• tloušťka plechu 1,5 mm
• příčky po 300 mm u PO 150 mm- certifikovány také s roztečí
po 300 mm
nová technologie protlačování
• ochrana proti korozi
• děrování příčky a bočnice
Kabelové lávky a příslušenství
KL 110
KL 85
KL 60
KLOBSI
V
KLOBH
KLT
KLKR
PKC 1
SUP
KLDI
Možnost použít
příslušenství JUPITER
Povrchová úprava
Příloha certifikátu stanoví:
Povrchová úprava nemá vliv na stanovenou
požární odolnost.
www.pozarniodolnost.cz
Montáž krabic na a do stavebních hmot
Elektroinstalační krabice do dutých stěn uspěly při zkoušce žhavou smyčkou 850°C a
následně byly klasifikovány podle ČSN EN 60 670-1 v kategorii 7.2.1.3 jako
zapuštěné, polozapuštěné nebo uložené v dutých stěnách, dutých stropech,
dutých podlahách a nábytku a zároveň v kategorii 7.2.1.2 jako zapuštěné,
polozapuštěné nebo uložené v hořlavých stěnách, hořlavých stropech nebo
hořlavých podlahách.
Elektroinstalační krabice výrobce KOPOS KOLÍN a.s. do dutých stěn lze tedy
instalovat na a do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1-F.
Stejným způsobem lze instalovat i systémy do zateplení, tedy na a do stavebních
hmot třídy reakce na oheň A1-F.
Děkuji za pozornost

similar documents