*lenitost povrchu

Report
Tvary zemského povrchu
Obr. 1
2 zákl. způsoby členění ZP:
1) VERTIKÁLNÍ ČLENITOST (výšková)
- podle nadmořské výšky a rozdílu
nadmořských výšek
2) HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST (povrchová)
- podle členitosti pobřeží pevniny
1.) VERTIKÁLNÍ ČLENITOST
Členění dle nadmořské výšky
• Nížiny
– krajina o nadmořské výšce
do 200 metrů
– Převládají roviny a pahorkatiny.
– př. Polabská nížina
• Vysočiny
– krajina o nadmořské výšce
nad 200 metrů
– Převládají vrchoviny, hornatiny
a velehornatiny.
– př. Krkonoše, Šumava
Obr. 10
Členění dle rozdílu nadmoř. výšek
• Vysvětlení:
– Jde o rozdíl výšky nejvyššího a nejnižšího místa v krajině.
– Udává se vždy v metrech.
• roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny, velehornatiny
Obr. 2
Roviny
• Rozdíl výšky mezi dnem údolí
a okolními vyvýšeninami není
vyšší než 30 metrů.
– Půdy jsou většinou úrodné.
• častý výskyt zemědělských
oblastí
• př. Východoevropská rovina
Obr. 3
Pahorkatiny
• Výškové rozdíly mezi údolími a vrcholky
pahorků nejvýše 150 metrů
– Údolí mají většinou mírné svahy.
– Tvoří většinu povrchu ČR.
– př. Plzeňská nebo Středočeská pahorkatina
Obr. 4
Obr. 6
Obr. 5
Vrchoviny
• Výškové rozdíly mezi údolími
a vrcholky do 300 metrů
– Svahy údolí jsou většinou
zalesněné.
– Pole se často vyskytují
na plošinách mezi údolími.
– př. Českomoravská vrchovina
Obr. 7
Hornatiny
• Výškové rozdíly mezi dny údolí
a vrcholky hor až 600 metrů
– často hluboká údolí
– U nás je většina hornatin
zalesněna.
– př. Hrubý Jeseník
Velehornatiny
• Výškové rozdíly mezi dny údolí
a vrcholky hor přesahují 600 metrů
– většinou skalnaté hřebeny a strmé svahy
– př. Alpy, Himaláje , Kordillery aj.
Obr. 8
Poznáš slovo podle nápovědy?
• Systém soutěže:
– Na úvod žákům přečteme nápovědu
k pojmu.
– Poté žákům postupně odkrýváme
písmena z pojmu.
– Žák, který první správně odhalí, slovo
získává bod.
– Na závěr soutěž vyhodnotíme a udělíme
plusy nebo malé jedničky.
Hrajeme si!
Obr. 9
Pálí vám to?
• Výš a ještě výš, ale ne zas tak vysoko.
HO R N A T I N A
• Je největší u nás a kde pramení?
K R K O N O Š E
Pálí vám to?
• Smrků je tam mnoho a jeden je dokonce nejvyšší.
J I Z E R S KÉ
HORY
• Brambory, kam se jen podíváš.
Č E S K O M O R A V S K Á
V R CH O V I
N A
• Rozhlížím se po krajině evropské a nikde nikdo vyšší.
M T.
B L A N C
• Francouz, Ital, Němec všichni jsou tu doma na lyžích.
A L P Y
Pálí vám to?
• Italové z Pompejí ve zlém na něj vzpomínají.
V E S U V
• Nemůžu již stoupat výš, hlava má je nade vším.
M T.
E V E R E S T
• Rozhlížím se po krajině africké a nikde nikdo vyšší.
KI L I M A N D Ž ÁRO
• Třesu se, vždyť to práská a padá.
Pálí vám to?
Z E MĚT Ř E S E N Í
• Rozhlížím se po krajině americké a nikde nikdo vyšší.
ACO N C A G U A
• Kolem mě jsou hluboká údolí a skalnaté hřebeny hor.
V E L E HO RN AT INA
Použité zdroje informací
Obr. 1 – [cit. 2011-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: BARÁNEK, Daniel.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metylovick%C3%A1_pahorkatina,_v%C3%BDchod.jpg>
Obr. 2 – [cit. 2011-02-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: DEZIDOR.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poho%C5%99%C3%AD_Godeanu.jpg?uselang=cs>
Obr. 3 – [cit. 2011-03-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: MIAOW MIAOW.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brodce_Dretovice_CZ_from_SE_026.jpg?uselang=cs>
Obr. 4 – [cit. 2011-03-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: P.MATEL
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hradisko-Litencicka_pahorkatina.jpg?uselang=cs>
Obr. 5 – [cit. 2011-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: DODONI.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerov%C3%A1_vrchovina_(Slovakia).jpg?uselang=cs >
Obr. 6 – [cit. 2011-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: BARÁNEK, Daniel.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vysokokamensk%C3%A1_vrchovina,_z_Land%C5%A1tejna_01.jpg?uselang=cs>
Obr. 7 – [cit. 2011-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: DINGOA.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zelnavska_hornatina.jpg?uselang=cs>
Obr. 8 – [cit. 2011-03-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: PETR DRÁPALÍK.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wallisk%C3%A9_Alpy.jpg?uselang=cs>
Obr. 9 – [cit. 2011-03-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: AUDE.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sports_and_games.png?uselang=cs>
Obr. 10 – [cit. 2011-03-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: NPS.
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grand_Teton_in_Winter-NPS.jpg?uselang=cs>

similar documents