Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Operační program Podnikání a inovace
2007 - 2013
Aktuální stav implementace
Ing. Zuzana Matějíčková
Odbor implementace strukturálních
fondů, MPO ČR
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
OPPI – Operační program Podnikání a inovace
Základní programový dokument resortu průmyslu a obchodu pro
čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU
v programovacím období 2007 – 2013.
Alokace OPPI:
3 671 400 782 EUR
94 123 701 848 Kč
kurz březen 25,637 CZK/EUR
Financování OPPI:
• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
• Státní rozpočet
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
85 %
15 %
OPPI pro podnikatele a firmy
• Start
• Finanční nástroje
• Eko-energie
1 - Vznik
firem
3 - Efektivní
energie
• Progres
• Záruka
• VC fond
• ICT v podnicích
• ICT a strategické
služby
• Rozvoj
• Inovace
• Potenciál
4 - Inovace
5 - Prostředí
pro podnikání
a inovace
• Poradenství
• Marketing
6 - Služby pro
rozvoj
podnikání
2 - Rozvoj
firem
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
• Prosperita
• Spolupráce
• Školicí střediska
• Nemovitosti
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Vyhlášené výzvy
K 31. 3. 2013 bylo vyhlášeno
v celkové alokaci
61 výzev
97,4 mld. Kč*
Prioritní osa
1. Vznik firem
2. Rozvoj firem
3. Eko-energie
4. Inovace
5. Prostředí pro podnikání a inovace
6. Služby pro rozvoj podnikání
OPPI celkem
Alokace výzev (CZK)*
252 000 000
25 731 720 000
12 700 000 000
27 486 792 000
29 520 000 000
1 750 000 000
97 440 512 000
* Nezahrnuje údaje za interní projekty. Včetně interních projektů činí celková
alokovaná částka 98,345 mld. Kč.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Otevřené výzvy OPPI a plán do konce letošního roku
Pro žadatele, kteří podali registrační žádost do programu
Inovace – Inovační projekt je otevřen příjem plných žádostí
Příjem PŽ: 8. 4. 2013 od 6.00 hod. – 22. 5. 2013 do 12.00 hod.
Dne 2. 4. 2013 vyhlášena 2. výzva projektu Czech EkoSystem
Alokace výzvy: 128 mil. Kč.
Příjem žádostí: 2. 4. 2013 - 31. 10. 2013
V letošním roce bude znovu ještě otevřen projekt Marketing Společná účast na speciálních výstavách a veletrzích
v zahraničí
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Zájem o OPPI 2007 – 2012
Dotační programy k 31. 3. 2013
Počet podaných registračních žádostí :
Hodnota podaných registračních žádostí :
21 362
243,3 mld. Kč
Počet podaných plných žádostí :
Hodnota podaných plných žádostí :
15 148
148,6 mld. Kč
Počet vydaných Rozhodnutí :
Hodnota podpory v Rozhodnutích :
8 291
72,6 mld. Kč
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Nejúspěšnější programy – podané plné žádosti - počet
1628
MARKETING
755
PORADENSTVÍ
1,231
NEMOVITOSTI
Celkem 15 148
projektů
851
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
SPOLUPRÁCE - TP
48
SPOLUPRÁCE - Klastry
78
PROSPERITA
164
1,102
POTENCIÁL
510
INOVACE - Patent
1,504
INOVACE - Inovační projekt
2,177
EKO-ENERGIE
2,649
ROZVOJ
678
ICT a strategické služby
1,773
ICT v podnicích
0
300
600
900
Data k 31. 3. 2013
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
1,200
1,500
1,800
2,100
2,400
2,700
3,000
Nejúspěšnější programy – podané plné žádosti – objem
1 328
MARKETING
231
PORADENSTVÍ
15,085
NEMOVITOSTI
8,136
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
Celkem
148,6 mld. Kč
217
SPOLUPRÁCE - TP
2 478
SPOLUPRÁCE - Klastry
16,098
PROSPERITA
20,521
POTENCIÁL
113
INOVACE - Patent
31,392
INOVACE - Inovační projekt
21,825
EKO-ENERGIE
16,750
ROZVOJ
10,443
ICT a strategické služby
4,024
ICT v podnicích
0
5,000
10,000
20,000
25,000
30,000
35,000
mil. Kč
Data k 31. 3. 2013
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
15,000
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Objem přiznané dotace ve vydaných Rozhodnutích již
dosahuje 72,6 mld. Kč
mil. Kč
35,000
Objem přiznané dotace ve vydaných Rozhodnutích
v mil. Kč
30,000
Požadovaná částka dotace v podaných plných
žádostech v mil. Kč
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
V jednotlivých krajích proplaceno již 34,9 mld. Kč
mil. Kč
6,000
5 522,0
5,210.1
5,000
4 446,7
4,000
3 609,1
3,000
2,259.5
1 963,3
2,000
1,000
1,469.8
1,499.4
2,555.7
1 971,3
1 684,8
1,936.7
781.4
0
Data k 31. 3. 2013
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Proplatili jsme již skoro 1/2 alokace programu
Proplacená podpora dosáhla 43,5 mld. Kč
Dotace*:
Úvěry a záruky:
Technická asistence:
35,4 mld. Kč
6,5 mld. Kč
1,6 mld. Kč
Stav k 31. 3. 2013
*Včetně podpory proplacené v rámci interních projektů
Průměrné měsíční čerpání převyšuje 1 miliardu korun
Cíl pro letošní rok: proplatit minimálně 18,5 mld. korun
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
V loňském roce jsme českým podnikatelům proplatili
14,7 miliard korun
16
14.7
14
12
10.7
10
8
7
5.1
6
4
2
1.3
2.5
2.2
0
2007
2008
2009
CELKEM: 43,5 mld. Kč
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
2010
2011
2012
31.3.2013
Úspěšný projekt v programu INOVACE
COMTES FHT a.s. - Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace
Aktuální stav projektu: Monitorování
projektu
Popis projektu: Zavedení výroby
nanostrukturních
titanových
polotovarů a polotovarů z jiných
materiálů společnosti COMTES FHT
a.s. pro použití v lékařských aplikacích
(dentální a kostní implantáty).
Po úspěšném zavedení – celosvětově
první
průmyslový
dodavatel
nanostrukturního titanu.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Celkové způsobilé výdaje:
15 000 000 Kč
Přiznaná výše podpory:
8 400 000 Kč
Podpora transferu znalostí – projekt, který se osvědčil
Podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické
sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge
Transfer Partnership
Přímá
aplikace
výzkumných
poznatků a znalostí v podniku,
které mají strategický význam pro
jeho další rozvoj, za účasti
jednoho či více kvalifikovaných
odborníků (např. absolventů,
doktorandů) a za odborného
dohledu univerzitního pracoviště
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Podpora transferu znalostí – projekt, který se osvědčil
V pilotní výzvě podpořeno 6 projektů (ukončení v březnu 2012), nyní
v realizaci dalších 9 projektů
Dle dosažených výsledků byl pilotní projekt vyhodnocen jako úspěšný
s doporučením pro spuštění programu v České republice.
Podniky jsou schopny pojmenovat i vyčíslit ekonomické přínosy
projektů znalostního transferu (nové zakázky, snížení výrobních
nákladů, zrychlení vývojových procesů a jejich přenos do výroby
apod.)
Příští programovací období:
Samostatná aktivita (program) v operačním
programu MPO OP PIK
Zvýšení maximální míry podpory
Zachování podpory menším projektům (MSP bez předchozí
zkušenosti spolupráce s univerzitou) s měřitelným strategickým
přínosem
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Klíčové oblasti v roce 2013
Seed fond - spuštění
Vyhlašování posledních výzev do vyčerpání alokace OPPI
Ukončování vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Přijímání Žádostí o platbu a proplácení finančních prostředků
Maximální snaha o urychlení proplácení dotací v rámci OPPI
Příprava na nové programovací období – příprava nového OP
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Zdroje informací
www.mpo-oppi.cz
www.mpo.cz
www.czechinvest.org
Zelená linka: 800 800 777
Děkuji za Vaši pozornost
Ing. Zuzana Matějíčková
e-mail: [email protected]
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

similar documents