Slovesné třídy a vzory - Stránky Základní školy v Domažlicích

Report
Název školy
Číslo projektu
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_16_02_06
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Slovesné třídy a vzory
Třída
9.A
Mgr. Eva Dékányová
Předmět
Český jazyk
Datum vytvoření
15.1.2013
Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Tematický okruh: Jazyková výchova
Určeno: pro 9. ročník ZŠ
Anotace : žáci se pomocí prezentace seznámí
s pojmem slovesné třídy a vzory
-procvičí si zařazení slovesa k slovesné
třídě a vzoru
- cvičení na utvoření 3.os.č.j.zp.ozn. u sloves
-využita v hodině mluvnice kompetence k učení
časová dotace 25 minut
Slovesné třídy a vzory
Třídění sloves podle kmene přítomného
5 tříd podle tvaru 3.os. č .j .přít. zp. ozn.
slovesná třída
1.
2.
3.
4.
5.
zakončení
-e
-ne
-je
-í
-á
vzory
nese,bere,maže,peče,tře
tiskne,mine,začne
kryje,kupuje
prosí,trpí,sází
dělá
Slovesné třídy a vzory
Urči u sloves slovesnou třídu a vzor,nejprve infinitiv
převedˇdo 3.os.č.j.zp.ozn.
užívatobjevit –
pochopitmlčet –
organizovatnajmoutpsát-
Slovesné třídy a vzory
Urči slovesné třídy a vzory-řešení
Infinitiv 3.os.č.j.zp.ozn. třída vzor
užívat – užívá
objevit - objeví
pochopit- pochopí
mlčet mlčí
organizovat-organizuje
najmout- najme
psát píše
V.
IV.
IV.
IV.
III.
II.
I.
dělá
prosí
prosí .
prosí
kupuje
mine
bere
Zdroje
ANIMACE zdroj Microsoft office_2010, licence
zakoupena školou v roce 2011
Vlastní zdroje autorky prezentace

similar documents