15. LepenĂ

Report
Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5
EU peníze školám
registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.1026
Autor:
Jan Mihalík
zpracováno:
23.4.2013
ročník (obor)
Druhý
23-51-E/01 (strojírenské práce)
tematická oblast
Lepení kovů
Předmět
Technologie
Anotace:
Prezentace slouží k seznámení
žáků s technologií lepení a druhy
lepidel
Šablona
číslo materiálu
III/2-7-15
Lepení kovů
Lepení kovů je ekonomicky významný
a stále se vyvíjející způsob spojování.
V řadě případů nahrazuje:
- pájení,
- nýtování,
- svařování
Použití lepení
• Lepením se snadno spojují nejtenčí fólie,
připevňují břitové destičky k nástrojům, spojují se
součásti chladících zařízení a v elektrotechnice.
Vlastnosti lepidel
Jakost lepeného spoje závisí především na:
• Adhezi (přilnavosti) lepidla
• Kohezi (vnitřní soudržnosti) lepidla
Základní složky lepidel
Základní složky lepidel pro spojování kovů tvoří:
• Epoxidové pryskyřice
• Tvrdidla
• Plniva
Technologický postup lepení
• Při lepení se nejdříve spojovaný materiál čistí
mechanicky a chemicky.
• Na očištěné plochy se lepidlo nanáší: stěrkou,
štětcem, ponořením.
• Vrstva lepidla musí být v rozmezí 0,05 – 0,15
mm
Druhy lepidel
•
•
•
•
•
•
Sloviol
Duvilex
Umacol
Dentacryl
Kovofix
Resolvan
Otázky – odpovědi zapište do sešitu
Které způsoby spojování lepení nahrazuje
Použití lepení
Vlastnosti lepidel
Základní složky lepidel
Technologický postup lepení
Druhy lepidel
Odkazy
IMAGES.GOOGLE.COM/
BOTHE, Otakar. Strojírenská Technologie III.druhé.
Praha: SNTL, 1986.
cs.wikipedia.org

similar documents