Cena a zp*soby regulace cen

Report
Jan Brychta
Michaela Šťastná




Cena
Regulace
Orgány
Zákon
Cíl
 Co je to cenová regulace
 Kdo dohlíží na cenovou regulaci
 Jak tyto instituce regulují
Metodika
 Studium teoretických pramenů a internetu
1.
2.
3.
Úředně stanovené ceny
Věcné usměrňování cen
Cenové moratorium

ceny určeného druhu zboží stanovené
cenovými orgány jako
◦ maximální
◦ pevné
◦ minimální

Cenové orgány mohou stanovit u stejného
zboží souběžně maximální a minimální cenu


Usměrňování vývoje cen v návaznosti na
věcné podmínky
Spočívá ve stanovení podmínek :
◦ maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve
vymezeném období
◦ maximální podíl, v němž je možné promítnout do
ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném
období
◦ závazný postup při tvorbě ceny nebo při její
kalkulaci

časově omezený zákaz zvyšování cen nad
dosud platnou úroveň na trhu daného zboží
◦ cenové moratorium lze stanovit nejdéle na dobu
dvanácti měsíců
◦ Stanovuje ho vláda
1.
2.
Cenové orgány oprávněné k REGULACI a
KONTROLE cen
Cenové orgány oprávněné pouze ke
KONTROLE cen








Ministerstvo financí
Ministerstvo zdravotnictví
Český telekomunikační úřad
Energetický regulační úřad
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Celní úřad Kolín
Kraje
Obce

Specializovaný finanční úřad
◦ cenová kontrola právnických a fyzických osob

Státní energetická inspekce
◦ kontrola dodržování cenových předpisů v
energetice
Ministerstvo financí
a.
Pevné ceny

b.
Maximální ceny

c.
tabákové výrobky
Zdravotnictví (léčiva, lékařská péče),nemovitosti,
jejichž cena je plně nebo částečně hrazena ze
státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných
prostředků státu
Věcně usměrňované ceny


Železniční doprava, sběr svoz komunálního odpadu
Vodné stočné,
Energetický regulační úřad
a)Maximální ceny
•
◦
zemní plyn
elektrickou energii
b) Věcné usměrňování
◦
Tepelná energie
Český telekomunikační úřad

Maximální ceny
◦ telekomunikační a radiokomunikační služby
Místní orgány (kraje a obce)

Regulují na základě pověření Ministerstva financí
◦
◦
◦
◦
◦
Odtahová služba
Městská hromadná doprava
Taxislužba
Služba parkovišť
Služby krematorií
Celní úřad Kolín

reguluje formou pevných cen cigarety pro
účely odvodu spotřební daně





Hotovostní slevy – platba ihned
Množstevní slevy – nákup ve velkých
objemech
Funkční/obchodní slevy –je poskytována
distribučnímu článku, který na sebe
přebírá určité funkce, například reklamu
Sezónní slevy – mimo sezónní nákupy
Srážky – doprodej starších výrobků

Internetové stránky
◦ www.mfcr.cz
◦ http://portal.gov.cz
Děkujeme za pozornost

similar documents