Презентация по термомодернизации жилого фонда

Report
Житловий фонд
м. Запоріжжя:
сучасний стан,
перспективи термосанації
Загальна характеристика м. Запоріжжя
Адміністративний центр
Запорізької області
Населення – 770 тис. мешканців
Площа – 240 кв. км.
Кількість районів міста - 7
Четвертий за величиною
індустріальний центр України
Порт на р. Дніпро, аеропорт, крупний
залізничний вузол
Характеристики житлового фонду м. Запоріжжя
Загальна площа житлового фонду
Кількість будинків комунального житлового фонду
Кількість будинків ЖБК та ОСББ
Кількість квартир
11 млн. кв. м.
3`903
452
213 тысяч
Кількість ліфтів
3`148
Рівень забезпеченості централізованим опаленням
90%
Житловий фонд м. Запоріжжя
по категоріям будинків
Категорії
Безліфтові малоповерхові
Безліфтові середньоповерхові
Будинків
1 906
1130
Ліфтові багатоповерхові
720
Ліфтові підвищеної поверховості
144
Висотні понад 16 поверхів
2
Житловий фонд м. Запоріжжя
за роками побудови
Возраст
Кол-во
Уд. вес
до 25 лет
172
4,4%
25-50 лет
1 581
40,5%
50-100 лет
1 812
46,4%
свыше 100 лет
338
8,7%
Всего
3 903
100,0%
Загальна потреба в фінансування ремонтів
житлового фонду
Зношеність
житлового фонду –
понад 70%
Вид ремонту
Потреба,
млн. грн.
Поточний
175,7
Капітальний
548,0
ВСЬОГО
723,7
Муніципальний енергетичний план м. Запоріжжя
Інвестиційний проект по термомодернізації
2 500 багатоповерхових будинків
2017
2020
2025
2030
Термомодернізація 20
пілотних житлових будинків
Термомодернізація 214
багатоповерхових житлових будинків
Термомодернізація 1 000
багатоповерхових житлових будинків
Термомодернізація 1 266
багатоповерхових житлових будинків
Фінансово-економічні показники проектів по
термомодернізації будинків
1 етап
Капітальні витрати - 107 632 тис. грн.
Економічний ефект на рік - 2 594 тис. грн.
Строк окупності - 41,5 років
2 етап
Капітальні витрати – 1 151 662 тис. грн.
Економічний ефект на рік – 27 751 тис. грн.
Строк окупності - 41,5 років
3 етап
Капітальні витрати – 5 381 600тис. грн.
Економічний ефект на рік – 129 677 тис. грн.
Строк окупності - 41,5 років
4 етап
Капітальні витрати – 6 813 106 тис. грн.
Економічний ефект на рік – 164 171 тис. грн.
Строк окупності - 41,5 років
Необхідна сума інвестицій – 13 454 млн. грн.
Реалізація пілотних проектів в рамках
Муніципального енергетичного плану
Розроблено ПКД на
утеплення фасадів 2
житлових будинків
Проведено енергоаудит 5
багатоквартирних будинків
A
B
Заплановано на 2015 рік розробка ПКД на
термомодернізацію 5 житлових будинків
C
Економічні проблеми
термомодернізації житлових будинків
Економічний
ефект
Штучно
занижений
рівень тарифів
на житловокомунальні
послуги
Інвестиції
Економічна
доцільність
Висока вартість
заходів з
термосанації
житлових
будинків
Термін окупності
проектів по
термосанації
будинків - понад
40 років
Юридичні проблеми
термомодернізації житлових будинків
Власність
Вигодонабувач
Багатоквартирний
будинок
належить на праві
сумісної
власності
власникам
квартир
Правові підстави
Економічний
ефект від
проведення
термомодернізації
належить
мешканцям
будинку
Відсутність
юридичних
підстав і
економічної
доцільності
інвестувати в
некомунальне
майно
Соціально-економічний ефект від реалізації
Муніципального енергетичного плану
Приватні партнери
Високий
рівень сервису
Держава
Висока якість
послуг
Мешканці
Доступні
тарифи
Комфортні
умови
Міська
влада
проживання
Дякуємо за увагу

similar documents