P*íklady zp*sobu stanovení ceny

Report
PŘÍKLADY ZPŮSOBU STANOVENÍ CENY
Nákladový přístup
 Marketingový přístup
 DPH
 Kombinace nákladového a marketingového přístupu
 Negativní postup

Zdroj: Petr Kinský a kol.: Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol. Praha.
Národní ústav odborného vzdělání, 2008
PŘÍKLADY ZPŮSOBU STANOVENÍ CENY
NÁKLADOVÝ PŘÍSTUP

Mám truhlářskou dílnu,
tři zaměstnance a
vyrábím obývací stěnu
pro obchod s nábytkem.
Musím nakoupit dřevo
lak, použít koupené
stroje (opotřebení),
zaplatit energie
(elektřina – stroje,
světlo) uhradit mzdy a
stanovit si ziskovou
přirážku
Druh nákladů
Cena
Spotřeba materiálu
15 000,- Kč
Odpisy (opotřebení
zařízení dílny)
1 500,- Kč
Mzdové náklady
6 000,- Kč
Energie a další
platby
dodavatelům
500,- Kč
Náklady celkem
23 000,- Kč
Zisk (př. 10 %)
2 300,- Kč
Prodejní cena
25 300,- Kč
PŘÍKLADY ZPŮSOBU STANOVENÍ CENY
MARKETINGOVÝ PŘÍSTUP





Použijme příklad z předchozích vyučovacích hodin
Otevřu si obchod s potravinami a nevím za jakou cenu
prodávat např. jogurty, chléb, těstoviny atd. Co dál ?
Obejdu si obchody v nejbližším okolí a zjistím jejich
ceny
Protože jsem nový, nasadím ceny níže, než je průměr
okolních obchodů, abych přetáhl jejich zákazníky
Pokud bych měl větší firmu, hledal bych konkurenční
ceny na internetu, v inzerátech, v televizních
reklamních spotech atd.
PŘÍKLADY ZPŮSOBU STANOVENÍ CENY
DPH






K prodejní ceně se
připočítává daň z přidané
hodnoty - pro rok 2011
platí tyto sazby:
20 % základní sazba –
většina výrobků a služeb
10 % potraviny, léky, knihy,
časopisy
Konečná kalkulace :
cena+náklady+DPH
Od roku 2012 má dojít ke
změnám DPH
Prodejní cena
bez daně
DPH 20%
Prodejní
cena s daní
25 300,- Kč
5 060,- Kč
30 360,- Kč
PŘÍKLADY ZPŮSOBU STANOVENÍ CENY
KOMBINACE NÁKLADOVÉHO A
MARKETINGOVÉHO PŘÍSTUPU
Zároveň jako výrobce obývací stěny musím
počítat s tím, že obchod s nábytkem nebude
chtít respektovat takto vypočtenou cenu – 25
300,- Kč bez DPH
 Souhlasil by s cenou nižší o 1 000,- Kč
 V tom případě bych musel hledat úsporu v
nákladech
 Levnější materiál, snížení mezd, snížení zisku ?

PŘÍKLADY ZPŮSOBU STANOVENÍ CENY
NEGATIVNÍ POSTUP




Obchodník může nutit výrobce do radikálního
snížení ceny
V praxi takový způsob uplatňují supermarkety, které
mají silné postavení na trhu
Výrobce je v takovém případě tlačen v nákladech
do radikálního snížení materiálu a tím k značnému
snížení kvality výrobku
Kupříkladu řeznické firmě je obchodníkem
stanovena cena párků. Výrobce pak sníží poměr
masa a jako náhražku požije např. levnější sóju
atd.

similar documents