презентацию

Report
Організація самоосвітньої
діяльності вчителя
Навчаючи інших, ми навчаємося самі…
Сенека
Хто хоче зрушити світ,
той нехай почне із себе…
Сократ
Самоосвіта – це безперервний процес
саморозвитку та самовдосконалення
педагогів.
Самоосвіта вчителя є основною
формою підвищення професійної
педагогічної компетентності, яка
складається з удосконалення знань та
узагальнення педагогічного досвіду
шляхом цілеспрямованої самоосвітньої
роботи.
Основні компоненти
самоосвітньої діяльності
Мотиви формування
безперервної освіти
Стартовий
інтелектуальний
потенціал
самоосвіта
Уміння
розумової
діяльності
Навички
самостійного
оволодіння
знаннями
Уміння
самоорганізації
пізнавальної
діяльності
Система самоосвітньої роботи
педагога передбачає:




поточне та перспективне планування;
відбір раціональних форм та засобів
засвоєння і збереження інформації;
оволодіння методикою аналізу та
засобами узагальнення свого й
колективного педагогічного досвіду;
поступове оволодіння методами
дослідницької та експериментальної
діяльності.
Модель самоосвітньої діяльності вчителя
І блок – підготовчий (1 рік)
Визначення тем, над якими працюють
школа та місто.
 Визначення актуальної теми
самоосвітньої діяльності – найближчої та
віддаленої.
 Цілепокладання.
 Прогнозування результатів самоосвітньої
роботи.
 Вибір об'єктів моніторингу та
обґрунтування цього вибору.

Модель самоосвітньої діяльності вчителя
І блок – підготовчий (1 рік)
Самодіагностика професійних утруднень.
 Вхідна діагностика навчальних досягнень
учнів.
 Самостійний пошук інформації з метою
саморозвитку.
 Вивчення наукової, методичної та
навчальної літератури.
 Вивчення перспективного педагогічного
досвіду.
 Вивчення досвіду колег.

Модель самоосвітньої діяльності вчителя
І блок – підготовчий (1 рік)
Планування самоосвіти з урахуванням у
змісті самоосвіти власного рівня
профкомпетентності
 Визначення термінів виконання
запланованих заходів.
 Визначення форм і терміну
самоконтролю.
 Визначення типів оформлення
узагальнених матеріалів.

Модель самоосвітньої діяльності вчителя
ІІ блок – практичний (2-3 роки)






Експериментальна робота з використання
отриманих знань на практиці.
Взаємовідвідування уроків та позакласних
заходів.
Проведення відкритих уроків, позакласних
заходів.
Цілеспрямоване відвідування методичних
заходів за спорідненою темою.
Виступи на методичних заходах.
Науково-дослідницька робота за напрямками
роботи навчального закладу, міськими та
регіональними програмами.
Модель самоосвітньої діяльності вчителя
ІІ блок – практичний (2-3 роки)
Діагностика параметрів, які необхідно
відкоригувати.
 Проміжна корекція особистісного росту.
 Отримання корекційних рекомендацій
від методиста з предмета, адміністрації,
керівника ШМО.
 Визначення подальших шляхів
самовдосконалення та самореалізації.
 Робота з удосконалення рівня
педагогічної компетентності.

Модель самоосвітньої діяльності вчителя
ІІІ блок – узагальнюючий (4 рік)




Рефлексія особистісної діяльності.
Проведення моніторингу розвитку
професійної педагогічної компетентності
згідно з критеріями МППКВ (методики
розвитку професійної педагогічної
компетентності).
Контрольна самодіагностика.
Узагальнення особистого досвіду роботи.
Модель самоосвітньої діяльності вчителя
ІІІ блок – узагальнюючий (4 рік)






Виступи на методичних заходах.
Розробка методичних продуктів.
Підготовка публікацій.
Випуск друкованих матеріалів.
Діагностика параметрів, які необхідно
піддати корекції.
Визначення особистісних корекційних
завдань.
Модель самоосвітньої діяльності вчителя
ІІІ блок – узагальнюючий (5 рік)





Експертне оцінювання рівня педагогічної
компетентності.
Заповнення методичної картки моніторингу
педагогічної активності.
Проведення моніторингу якості знань учнів.
Підсумкова демонстрація рівня професійної
майстерності (творчий звіт, відкриті уроки,
презентація досвіду, поширення досвіду та
ін.).
Аналіз виконання запланованих завдань.
Модель самоосвітньої діяльності вчителя
ІІІ блок – узагальнюючий (5 рік)





Заповнення візитної картки вчителя.
Систематизація шкільних документів, у яких
відображено рівень професійної
педагогічної компетентності вчителя.
Участь в атестації педагогічних працівників.
Визначення подальших шляхів
самовдосконалення та самореалізації.
Визначення теми самоосвітньої діяльності
на найближчий рік та на наступні 5 років.
Бажаємо успіху на шляху
самовдосконалення та
професійного зростання!

similar documents