ACV bouw – industrie & energie Ontslagregeling

Report
Nieuwe ontslagregels ten
gevolge van eenheidsstatuut
arbeiders & bedienden
UITVOERING VANAF 01 JANUARI 2014
Studiedienst
ACV-CSC BIE
Januari 2014
Samenvatting van het compromis
1.
2.
3.
4.
5.
Algemene principes
Verworven rechten
Ontslagcompensatievergoeding
Activering van de opzeg
Afwijkende ontslagregelingen
ACV bouw – industrie & energie
Samenvatting van het compromis
1.
2.
3.
4.
5.
Algemene principes
Verworven rechten
Ontslagcompensatievergoeding
Activering van de opzeg
Afwijkende ontslagregelingen
ACV bouw – industrie & energie
Algemene Principes
•
•
•
•
•
Nieuwe regeling geldt voor alle werknemers, ongeacht
hun statuut, zowel voor de lopende als voor de nieuwe
arbeidsovereenkomsten
Bestaande opzeggingsrechten van vóór 1 januari 2014
worden vastgeklikt (rugzakmodel) en verder opgebouwd
volgens nieuw stelsel vanaf 1 januari 2014 (geen
afwijking meer tijdens proeftijd)
Opzeggingstermijn wordt vanaf 1 januari 2014 uitgedrukt
in weken in plaats van kalenderdagen (arbeiders) of
maanden (bedienden)
Ingangsdatum van de opzeggingstermijn (zowel wgvr als
wknr) is maandag die volgt op de kennisgeving
Geen maximumtermijn
ACV bouw – industrie & energie
Vereenvoudiging
•
•
•
•
Oude ontslagregeling steunde op 5 criteria:
- statuut: arbeider of bediende
- anciënniteit
- aanwervingsdatum (< 01/01/2012)
- loon (bedienden)
- leeftijd (Claeys)
Vanaf nu nog slechts 1 criterium: anciënniteit
Geleidelijke opbouw opzegtermijn, gelijk voor A -B:
- iedereen start op 2 weken (zelfs na 1 dag anciënniteit)
- eerste 6 maanden → opbouw per kwartaal (2 weken/kw)
- vanaf 9e maand → opbouw per kwartaal (1 week/kw)
- vanaf 4e jaar → opbouw per jaar (3 weken/jaar)
- vanaf 20e jaar → kleinere opbouw per jaar (1 week/jaar)
Opbouw opzegrechten op kruissnelheid: 3 weken per dienstjaar (tot
20ste dienstjaar, dan 1 week per jaar)
ACV bouw – industrie & energie
Anciënniteit CAO75+15% Compromis
Bedienden
0
0 tot 7d
2w
13w/7d
3m
4w/7d
4w
13w/7d
6m
5,71w
6w
13w
9m
5,71w
7w
13w
12m = 1j
5,71w
8w
13w
15m
5,71w
9w
13w
18m
5,71w
10w
13w
21m
5,71w
11w
13w
2j
5,71w
12w
13w
3j
5,71w
13w
13w
4j
5,71w
15w
13w
5j
6,86w
18w
26w
6j
6,86w
21w
26w
7j
6,86w
24w
26w
Anciënniteit CAO75+15% Compromis
Bedienden
8j
6,86w
27w
26w
9j
6,86w
30w
26w
10j
9,14w
33w
39w
11j
9,14w
36w
39w
12j
9,14w
39w
39w
13j
9,14w
42w
39w
14j
9,14w
45w
39w
15j
13,86w
48w
52w
16j
13,86w
51w
52w
17j
13,86w
54w
52w
18j
13,86w
57w
52w
19j
13,86w
60w
52w
20j
18,43w
62w
65w
21j
18,43w
63w
65w
Anciënniteit CAO75+15% Compromis
Bedienden
22j
18,43w
64w
65w
23j
18,43w
65w
65w
24j
18,43w
66w
65w
25j
18,43w
67w
78w
26j
18,43w
68w
78w
27j
18,43w
69w
78w
28j
18,43w
70w
78w
29j
18,43w
71w
78w
30j
18,43w
72w
91w
31j
18,43w
73w
91w
32j
18,43w
74w
91w
33j
18,43w
75w
91w
34j
18,43w
76w
91w
35j
18,43w
77w
104w
Ontslagregeling
lagere bedienden
cao75+15% (arbeiders)
29dagen /jaar (bedienden)
compromis regering
140
120
opzegtermijn in weken
100
80
60
40
20
0
0
5
10
15
anciënniteit in jaren
20
25
30
Wie wint, wie verliest?
Voorbeelden, contracten vanaf 1/01/2014:
• Gemiddelde arbeider (ontslag na 2,9 jaar):
- van 40 dagen of 5,71weken (cao 75+ 15%) naar 12 weken (d.w.z.
+ 6,29 weken, meer dan dubbel!)
• Gemiddelde bediende (ontslag na 4 jaar):
- laagste lonen: van 13 weken (3m) naar 15 weken (+ 2 weken)
- loon > 32.254€ (= 14,5€/uur) : van 20,71weken (29d/j = 145d)
naar 15 weken (- 5,71 weken)
• Werknemer na 8 jaar anciënniteit:
- arbeider: van 6,86w (48d) naar 27 weken (+ 20,14w, t.t.z. x 4!)
- bediende laag loon: van 26w naar 27 weken (+ 1 week)
- bediende > 32,254€ : van 37,29w (261d) naar 27 weken (- 10,29
weken)
ACV bouw – industrie & energie
Anciënniteit
•
•
•
•
Verworven op moment waarop de opzeggingstermijn ingaat
(maandag)
Ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever
Periode als uitzendkracht telt mee indien:
- zelfde werkgever-gebruiker
- aansluitend, max. 7 kalenderdagen onderbreking
- zelfde functie
- ononderbroken uitzendperiode (max. 7 dagen)
- maximale periode van gelijkstelling: één jaar
Sectoren kunnen anciënniteit versoepelen, bijvoorbeeld:
ruimere onderbreking toestaan of onderbroken periode
samen tellen.
ACV bouw – industrie & energie
Ontslagregeling = maximum
•
•
•
•
•
•
Interprofessioneel vastgelegd maximum
Termijnen zijn vast (grendel): opzeggingstermijnen kunnen
niet verbeterd (of verminderd) worden door cao’s
afgesloten in P.C. of P. subcomité
Sanctie: niet algemeen bindend verklaring – dus ook niet
voor de verlenging van bestaande meer gunstige regelingen
(sectorale Claeys, bijvoorbeeld)
Cao’s op bedrijfsvlak of individuele overeenkomsten blijven
mogelijk (enkel verbetering)
Werkgevers vrezen opbod bij herstructurering
Cao’s werkzekerheid blijven mogelijk (o.a. beperking van
ontslagmotieven, regels/procedures bij meervoudig
ontslag, bijkomende vergoedingen)
ACV bouw – industrie & energie
Modaliteiten
•
Andere opzeggingsrechten van de werknemer (ook bedienden)
in geval van tijdelijke werkloosheid
Aanrekenen van gewaarborgd loon bij ziekte of ongeval (na
kennisgeving van ontslag) op de opzeggingsvergoeding
(verbreking na opzegging)
Sollicitatieverlof blijft behouden, voor alle werknemers:
•
•
Outplacement tijdens
opzeggingstermijn
opzeggingstermijn
sollicitatieverlof
neen
Laatste 26 weken
1 of 2 halve dagen/week
neen
Periode voor de laatste 26
weken
1 halve dag/week
ja
Volledige duur
1 of 2 halve dagen/week
ACV bouw – industrie & energie
Algemene afwijkingen
•
•
•
•
Wedertewerkstellingsprogramma’s, gesco’s, startbaanovereenkomsten: werknemers kunnen zelf opzeggen
met een korte opzeggingstermijn van 7 dagen
Bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd: maximum
opzeggingstermijn werkgever is 26 weken
Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering:
verkorting opzeggingstermijn in geval van SWT tot
minimum 26 weken (niet meer bij ‘gewoon’ SWT)
Opzegging (termijn 2 of 4 weken) wordt mogelijk voor
contracten bepaalde duur of bepaald werk:
- tijdens eerste helft van maximum 6 maanden
- geen schorsingsgronden
- zonder vergoeding : > 7 dagen arbeidsongeschikt
ACV bouw – industrie & energie
Opzegging door werknemer
•
•
•
•
•
Zelfde principe: vastklikken verleden per 31 december
2013 + nieuwe uniforme termijnen vanaf 1 januari 2014
Opzeggingstermijn voor arbeiders in verleden is
meestal: 14 dagen (<20j anc.) of 28 dagen (> 20j anc.)
Nieuwe termijnen vanaf 1 januari 2014: helft van de
termijn die werkgever moet naleven met max. 13 weken
(som van de twee delen)
Opzeggingstermijn door de bediende per 31 december
2013: 1,5 m per 5 jaar dienst met maxima ngl. loongrens
van 3; 4,5 of 6 maanden
Tegenopzegging (voortaan ook mogelijk voor arbeiders):
idem als voorgaande maar plafond van 4 weken
ACV bouw – industrie & energie
Anciënniteit
Opzeg
werkgever
Opzeg
werknemer
0
2w
1w
3m
4w
2w
6m
6w
3w
9m
7w
3w
12m = 1j
8w
4w
15m
9w
4w
18m
10w
5w
21m
11w
5w
2j
12w
6w
3j
13w
6w
4j
15w
7w
5j
18w
9w
6j
21w
10w
7j
24w
12w
Anciënniteit
Opzeg
werkgever
Opzeg
werknemer
8j
27w
13w
9j
30w
13w
10j
33w
13w
11j
36w
13w
12j
39w
13w
13j
42w
13w
14j
45w
13w
15j
48w
13w
16j
51w
13w
17j
54w
13w
18j
57w
13w
19j
60w
13w
20j
62w
13w
21j
63w
13w
Anciënniteit
Opzeg
werkgever
Opzeg
werknemer
22j
64w
13w
23j
65w
13w
24j
66w
13w
25j
67w
13w
26j
68w
13w
27j
69w
13w
28j
70w
13w
29j
71w
13w
30j
72w
13w
31j
73w
13w
32j
74w
13w
33j
75w
13w
34j
76w
13w
35j
77w
13w
Samenvatting van het compromis
1.
2.
3.
4.
5.
Algemene principes
Verworven rechten
Ontslagcompensatievergoeding
Activering van de opzeg
Afwijkende ontslagregelingen
ACV bouw – industrie & energie
Verworven rechten
•
•
•
•
•
•
Nieuwe regels gelden ook voor lopende contracten, niet
enkel voor contracten vanaf 1/1/2014
Op 31/12/2013 bekijkt men welke rechten reeds
opgebouwd werden volgens de bestaande regels
(sectoraal + bedrijfsakkoorden) = rugzak (T1)
Vanaf 1/1/2014 bouw je verder volgens nieuwe regels (T2)
(gelijk voor arbeiders en bedienden) per kwartaal/per jaar
(= teller op nul maar behoud van anciënniteit!)
Beide termijnen worden opgeteld: T1 + T2
Optelsom geldt ook voor opzegging door werknemer
Behoud verworven recht (T1) kan ook een ‘verkorte
opzeggingstermijn’ zijn wegens SWT (want bepaald bij KB)
ACV bouw – industrie & energie
Verworven rechten
•
•
Rugzak voor bedienden:
lagere bedienden (jaarloon < 32.254 euro): 3
maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit
hogere bedienden (jaarloon > 32.254 euro): 1
maand (≠ 29d) per begonnen jaar anciënniteit met een
minimum van 3 maanden.
Vastklikken geldt niet voor arbeiders in sectoren met
opzeggingstermijnen lager dan cao 75. Hiervoor geldt
tijdelijke afwijking (bepaalde duur tot 31/12/2017) of
structurele afwijking (onbepaalde duur = bouwvakkers in
sector P.C. 124). Ook wanneer arbeider zelf ontslag geeft.
→ ZIE VERDER
ACV bouw – industrie & energie
Verworven rechten
Voorbeeld 1: bediende met 30 jaar dienst, krijgt een vastgeklikte
opzegtermijn (T1) van 18 (3x6) maanden (= 78 weken) en bouwt
vanaf 1/1/2014 op volgens compromis (= min. 2 weken)
Voorbeeld 2: arbeider met 15 jaar dienst die in het oude regime
onder de toepassing valt van cao 75 +15%. Hij heeft een
vastgeklikte opzeggingstermijn (T1) van 97 kalenderdagen (=
13,86 weken) en bouwt vanaf 1/1/2014 op in het nieuwe regime
Opgelet: onderscheid maken tussen verplichting van de
werkgever (opzeggingstermijn toestaan /opzeggingsvergoeding
betalen) en de verplichting van de RVA (= compensatievergoeding voor historische achterstand → ZIE VERDER)
ACV bouw – industrie & energie
Samenvatting van het compromis
1.
2.
3.
4.
5.
Algemene principes
Verworven rechten
Ontslagcompensatievergoeding
Activering van de opzeg
Afwijkende ontslagregelingen
ACV bouw – industrie & energie
Ontslagcompensatievergoeding
•
•
•
•
Compensatie voor arbeiders aangeworven vóór 1/1/2014
Opgebouwde rechten geringer dan voor bedienden
(want rugzaksysteem blijft nadeliger!)
Geleidelijke invoering compensatieregeling:
- 1/1/2014: minstens 20 jaar dienst
- 1/1/2015: minstens 15 jaar dienst
- 1/1/2016: minstens 10 jaar dienst
- 1/1/2017: alle voormalige arbeiders
Compensatie = verschil tussen wat arbeider zou moeten
krijgen (alsof nieuwe regeling voor alle dienstjaren zou
gelden) en wat toegekend zal worden op basis van de
nieuwe regeling (vastgeklikt op 31/12/ 2013 + opbouw
vanaf 01.01.2014)
ACV bouw – industrie & energie
Ontslagcompensatievergoeding
•
•
•
•
•
•
Vastklikken van rechten op 31 december 2013 + nieuwe
termijnen vanaf 1/01/2014 betekent nog altijd een
‘historische’ achterstand voor de arbeiders
De ‘ontslagcompensatievergoeding’ voor arbeiders is een
netto-uitkering met het karakter van een verbrekingsvergoeding (maandelijks of in één keer betaald )
Geen cumul met werkloosheidsuitkeringen
(= uitstel uitkering gedurende een aantal weken)
Financiering op budget RVA, betaald door UI (o.a. ACV)
Gelijkstelling in sociale zekerheid
Geldt niet voor de opbouw van vakantiegeld
ACV bouw – industrie & energie
Ontslagcompensatievergoeding
•
Bedrag ontslagcompensatievergoeding =
(A-B1-B2) X [(BML X 0,8693) + Bonus – BV]/30
•
A = duur van de opzegtermijn op basis van de totale
anciënniteit berekend alsof deze zou volledig liggen na
01/01/2014 (Tx) – uitgedrukt in kalenderdagen
B1 = duur van de opzegtermijn op basis van de anciënniteit
vóór 01/01/2014 (T1) – uitgedrukt in kalenderdagen
B2 = duur van de opzegtermijn op basis van de anciënniteit
na 01/01/2014 (T2) – uitgedrukt in kalenderdagen
BML = bruto maandloon (uurloon X wekelijkse arbeidsduur
X 4,3333)
•
•
•
ACV bouw – industrie & energie
Ontslagcompensatievergoeding
•
Bedrag ontslagcompensatievergoeding =
(A-B1-B2) X [(BML X 0,8693) + Bonus – BV]/30
•
Bonus = bedrag van de werkbonus (vermindering RSZbijdragen werknemers)
BV = bedrag van bedrijfsvoorheffing zonder de vermindering
wegens gezinslast
berekening wordt aangepast aan deeltijds werk, onder meer
i.g.v landingsbaan (= Q/S)
•
•
ACV bouw – industrie & energie
Ontslagcompensatievergoeding
Voorbeeld:
- Arbeider heeft 30 jaar anciënniteit (1990 –2020)
- Hypothese: welke opzeg de werknemer zou hebben met
30 jaar anciënniteit in nieuwe regeling (Tx = 72 weken)
- ‘Foto maken’ op 31/12/2013
- Periode 1990 – 31/12/2013
 oude regeling (T1 =18,43 weken)
- Periode 31/12/2013 – 2020
 nieuwe regeling (T2 =24 weken)
- Uitkomst (Tx-T1-T2):72 – 18,43 – 24 = 29,57w te betalen
=> compensatie ongeacht verbreking of prestatie
ACV bouw – industrie & energie
Ontslagcompensatievergoeding
Voorbeeld:
-
Uurloon = 15 €
Arbeidsregime 40 uren
A = 72 weken of 504 kalenderdagen
B1 = 18,43 weken of 129 kalenderdagen
B2 = 24 weken of 168 kalenderdagen
BML = 15 € X 40 X 4,3333 = 2.599,98 €
Bonus = 0 €
BV = 777,09 € Schaal I BV op 01/01/2014
ACV bouw – industrie & energie
Ontslagcompensatievergoeding
•
OCV = (A-B1-B2) X [(BML X 0,8693) + Bonus – BV]/30
•
OCV = (504-129-168) X [(2.599,98 € X 0,8693) + 0 €
– 777,09 €]/30
OCV = (207) X [(2.260,16 €) + 0 € – 777,09 €]/30
OCV = 207 X (1.483,07 €)/30
OCV = 207 X 49,44 €
OCV = 207 kalenderdagen X dagvergoeding van 49,44 €
OCV = 207 X 6/7 X 49,44 € = 8.772,07 €
•
•
•
•
•
ACV bouw – industrie & energie
Ontslagcompensatievergoeding
•
•
•
•
Bestaande ontslaguitkering wordt behouden zolang de
ontslagcompensatieregeling voor de betrokken arbeider
niet van toepassing is:
1250 euro tot 5 jaar anciënniteit.
2500 euro tot 10 jaar anciënniteit
3750 euro vanaf 10 jaar anciënniteit
Ontslaguitkering blijft behouden voor cao’s afgesloten in
het kader van een herstructurering, neergelegd voor
1 januari 2014
Ook ontslagcompensatievergoeding i.g.v. SWT
Geen ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders in
overgangsregelingen, d.w.z. behoud cao 75
ACV bouw – industrie & energie
Ontslagregeling: schema
Opzeggingstermijnen
Contracten vanaf
01/01/2014
Contracten voor
01/01/2014
Nieuwe termijnen
T1+T2(A/B) + C(A)
Zelfde opbouw voor
arbeider en bediende
T1=Vastgeklikt recht (tot
31/12/2013) + T2=nieuwe
termijnen
Uitzondering voor
bepaalde sectoren:
tijdelijk of definitief
(bouw)
C= Compensatie (alleen voor
arbeiders) d.m.v.
ontslaguitkering of
compensatievergoeding
ACV bouw – industrie & energie
Ontslagregeling: schema
Datum indiensttreding
X
Datum ontslag
Y
T = Hypothetische termijn voor de berekening van de ontslagcompensatievergoeding
31/12/2013
T 1 (vastklikken)
T 2 (nieuw)
31/12/2017
-Y
T 3 (= cao 75): overgangsregeling
Ontslagregeling
Specifieke afwijkingen:
•
Bij ziekte of ongeval: aftrek gewaarborgd loon
van de opzeggingsvergoeding
•
SWT: uitzondering enkel nog bij herstructurering of
bedrijven in moeilijkheden met minimum 26 weken
•
Pensioen (65 jaar): gewone termijnen maar
maximum 26 weken voor werkgever
•
Sociaal plan (cao tot 31/12/2013)
•
Individuele verhoging opzeggingstermijnen is
mogelijk maar verlagen kan niet (tenzij akkoorden
uit verleden o.a. voor kaderleden?)
ACV bouw – industrie & energie
Samenvatting van het compromis
1.
2.
3.
4.
5.
Algemene principes
Verworven rechten
Ontslagcompensatievergoeding
Activering van de opzeg
Afwijkende ontslagregelingen
ACV bouw – industrie & energie
Activering van de opzeg
•
•
•
•
•
•
•
Opzegtermijn of -vergoeding moet voor 1/3 actief gebruikt
worden ten voordele van de ‘inzetbaarheid’ van de
werknemer (= inkorting termijn!)
Resterend gedeelte (2/3) nooit lager dan 26 weken (6 m)
Sectorale invulling vereist (tegen 31 december 2018)
Parafiscale gunstmaatregelen (of bestraffing na 2018)
nieuw recht op outplacement voor ontslagen werknemers
met minimum 30 weken globale opzeg (> 9 jaar na 2014)
Outplacement 45 plussers en tewerkstellingscellen blijven
Outplacementpakket mag afgetrokken worden van
opzeggingstermijn of -vergoeding ten belope van 4 weken
ACV bouw – industrie & energie
Activering van de opzeg
•
•
Outplacement vandaag blijft bestaan:
- recht voor 45 plussers met één jaar dienst en bij
collectief ontslag (tewerkstellingscellen)
- betaald door werkgever (enkel privésector)
Nieuw recht op outplacement:
- ongeacht de leeftijd, bij een opzeggingstermijn van
minstens 30 weken
- outplacementpakket begroot op 4 weken loon
- deel van de opzeggingstermijn moet verplicht gebruikt
worden (sollicitatieverlof)
- deel verbrekingsvergoeding verplicht te besteden aan
outplacement (RVA moet dit aanrekenen, d.w.z. uitkering
vervroegen? )
ACV bouw – industrie & energie
Activering van de opzeg
•
•
•
•
Tot 31 december 2015 is het nieuwe recht op outplacement
facultatief: d.w.z. werknemer kan outplacementaanbod
weigeren (= 4 weken extra termijn of opzeggingsvergoeding). Oude sectorale rechten blijven gelden
opgelet: aanvraagtermijn bij verbreking is 6 maanden!
Outplacement zou 1/12e van het jaarloon kosten
- minimum 1800 euro
- maximum 5500 euro
- pro rata voor deeltijdse werknemers
Sectorale invulling tegen 31.12.2018 maar stil zitten wordt
parafiscaal afgestraft: 3% patronale en 1% persoonlijke
bijdrage op ontslagbedrag dat 26 weken overschrijdt.
ACV bouw – industrie & energie
Samenvatting van het compromis
1.
2.
3.
4.
5.
Algemene principes
Verworven rechten
Ontslagcompensatievergoeding
Activering van de opzeg
Afwijkende ontslagregelingen
ACV bouw – industrie & energie
Afwijkende ontslagregelingen
Tijdelijke uitzondering
•
•
•
•
•
Voorwaarde: sectoraal KB voorziet opzeggingstermijnen
die lager liggen dan cao 75 (= o.a. in P.C. 124; 126;
128.01 en 128.02)
Rugzakmodel niet van toepassing voor arbeiders in
dienst vóór 1/1/2014 (per anciënniteitsschijf )
Vanaf 1/1/2014: niet lager dan de grens van cao 75 te
rekenen vanaf oorspronkelijke aanwervingsdatum
Uitzondering geldt voor opzegging (werkgever of
werknemer)betekend tussen 1/1/2014 en
31/12/2017 maar sectoren mogen ‘sneller’ evolueren;
Geen recht op nieuw outplacement, geen recht op
ontslagcompensatievergoeding
ACV bouw – industrie & energie
Afwijkende ontslagregelingen
CAO 75 wordt ingeschreven in de wet en geldt vanaf
1/1/2014 als interprofessioneel minimum:
Anciënniteit
Opzeggingstermijn
werkgever
Opzeggingstermijn
werknemer
Minder dan 3 maand
2 weken (14 dagen)
1 week
3 tot 6 maanden
4 weken (28 dagen)
2 weken
6 maanden tot 5 jaar
5 weken (35 dagen)
2 weken
5 jaar tot 10 jaar
6 weken (42 dagen)
3 weken
10 jaar tot 15 jaar
8 weken (56 dagen)
4 weken
15 jaar tot 20 jaar
12 weken (84 dagen)
6 weken
20 jaar en meer
16 weken (112 dagen)
8 weken
ACV bouw – industrie & energie
Afwijkende ontslagregelingen
Definitieve uitzondering
•
•
Structurele uitzondering, geen beperking van de termijn,
Voorwaarden zoals bij tijdelijke uitzondering maar
bijkomend ook:
- geen vaste plaats van tewerkstelling
- gewoonlijk tewerkgesteld op tijdelijke en mobiele
werkplaatsen
- oefent bepaalde wel omschreven activiteiten uit die
onmiskenbaar te maken hebben met de ‘bouwsector’
•
Geen recht op nieuw outplacement, geen
ontslagcompensatievergoeding
= behoud van het onderscheid arbeider/ bediende in de
bouwsector + nieuw onderscheid tussen arbeiders onderling
ACV bouw – industrie & energie
Afwijkende ontslagregelingen
voor bouwvakkers
Bediende binnendienst
Bediende buitendienst
Arbeider binnendienst
Arbeider buitendienst
Aangeworven voor
01/01/2014
Kliksysteem T1+T2:
3 m/ 5 jaar OF
één maand / jaar +
nieuwe termijnen
Kliksysteem T1+T2
3 m/ 5 jaar OF
één maand / jaar +
nieuwe termijnen
cao 75 met groeipad (?)
naar compromis
Uiterlijk 2018
Aangeworven na
01/01/2014
Opbouw volgens
compromis
vanaf 2 weken
cao 75
cao 75
Opbouw volgens
compromis
vanaf 2 weken
cao 75 met groeipad (?)
naar compromis
Uiterlijk 2018
ACV bouw – industrie & energie
Discriminatie bij ontslag van
werknemers bouw wordt nog groter!
•
•
Discriminatie tussen arbeiders en bedienden blijft bestaan
NIEUWE DISCRIMINATIE TUSSEN ARBEIDERS IN ATELIERS
EN ARBEIDERS OP WERVEN!
•
NIEUWE discriminatie tussen arbeiders en technisch
bedienden op werven
Voorbeeld van nieuwe discriminatie onder arbeiders aangeworven na 1
janauri 2014:
Vandaag
Arbeider op werf
(nieuwe regeling)
Arbeider in atelier
(nieuwe regeling)
10 jaar dienst
4 weken
8 weken
8 weken in 2014
33 weken vanaf 2018
15 jaar dienst
4 weken
12 weken
12 weken in 2014
48 weken vanaf 2018
ACV bouw – industrie & energie

similar documents