PowerPoint-presentatie

Report
Cijfers en uitdagingen
Luc Hamelinck
te veel
te duur
te traag
…
dynamisch?
efficiënt?
modern?
klantgericht?
…
mensen zijn gehecht
aan openbare
diensten
RED JE BUS
EU 27
Bulgaria
Romania
Lithuania
Latvia
Poland
Estonia
Hungary
Slovakia
Czech Republic
Malta
Portugal
Slovenia
Cyprus
Greece
Spain
Italy
United Kingdom
Germany
Iceland
France
Belgium
Switzerland
Austria
Netherlands
Finland
Sweden
Ireland
Denmark
Norway
Luxembourg
Overheidsuitgaven per inwoner
€ 40,000
€ 35,000
€ 30,000
€ 25,000
€ 20,000
€ 15,000
€ 10,000
€ 5,000
€0
Eurostat – cijfers 2010
Evolutie tevredenheid burgers 2007-2010
Kinderopvang
28.5
-2.5
Huisvuil
-4.1
Bejaardenvoorzieningen
-3.7
-3.5
Culturele voorzieningen
3.2
0.6
0.3
-4
-1.6
-4.6-0.7
Sportvoorzieningen
Openbaar groen
Tevreden
-4.6-0.1
-5.6
0.8
-8.4
2.6
Onderwijs
Gezondheidsvoorziening
Openbaar vervoer
Begeleiding werklozen
-10.1
Fiets en voetpaden
-10.5
Ontevreden
1.8
6.8
Staat wegen -25.1
-30
Bron: VIA
25.6
-20
-10
0
10
20
30
40
niet individueel gewin
maar
een beter samenleving
= essentie
Aanpak?
• draagvlak & win-win
Aanpak?
• draagvlak & win-win
• betere structuren
Aanpak?
• draagvlak & win-win
• betere structuren
• goed beheer & imago
Aanpak?
• draagvlak & win-win
• betere structuren
• goed beheer & imago
• HR beleid
goed bestuur is even
essentieel als een vrije
markt en vrije handel
Prof. Paul De Grauwe

similar documents