NPÖ

Report
Regionalt införande av
Nationell
patientöversikt (NPÖ)
Annika Mortensen
[email protected]
0708 – 16 57 67
Agenda
13.00 Regionalt arbete med nya NPÖ
Niklas Engelhart och Jaana Halmetoja, SLL-HSf
Kaffepaus
14.00 NPÖ nu och framåt
Thomas Ahl, Inera och Lars Törnblom, SKL
16:00 Slut
Status
Antal slagningar juli - oktober
70
60
50
40
30
20
10
0
Jul
Aug
sep
okt
Trend Stockholm
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
sep
okt
Trend i landet
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Kommuner
Maj
Jun
Landsting
Jul
Privata
Aug
sep
okt

similar documents