taalwetenschap

Report
INLEIDING
TAALWETENSCHAP
[email protected]
college 2, week 3
Bespreking huiswerk

Vragen over hoofdstuk 1 en 2
(probeer je vragen zo specifiek mogelijk te formuleren)

bespreken huiswerk
 hfst.
1: opdracht 1 t/m 9
 hfst. 2: opdracht 1 t/m 10
Onderzoek

Verschillen tussen Nederlands en Zweeds
 Kirsten
 Katie
 Danny
 Lotte
Hoofdstuk 3: Taalverwerving
Hoe leren kinderen taal?

Drie belangrijke visies op taalverwerving:
 Taalleren
is vooral gebaseerd op imiteren.
 Chomsky: kinderen hebben een aangeboren
taalvermogen.
 Zowel aangeboren taalvermogen als taalomgeving zijn
van belang bij taalverwerving.
Volgorde taalverwerving


voortalige periode
brabbelen: vanaf 0;8 jaar
http://www.youtube.com/watch?v=b9d2RpQHP5E
 http://www.youtube.com/watch?v=D_hF6AnkWGU&featur
e=related


vroegtalige periode: 1;0 – 2;6 jaar


differentiatiefase: 2;6 – 5 jaar


http://www.youtube.com/watch?v=D_hF6AnkWGU&featur
e=related
http://www.youtube.com/watch?v=KkBOLsK5Vbw
voltooiingsfase: vanaf 5 jaar

http://www.youtube.com/watch?v=59maZB4BGaI
Kenmerkende afwijkingen

weglatingen
 woordniveau:
mama boos
 klankniveau: ik wil sommele

vervangingen
 klankniveau:

lode tiets
overextensie: betreft betekenis
 eend
in bad (alle wateroppervlaktes worden bad
genoemd)

overgeneralisatie: betreft grammaticale regel
 jij
loopte hard, ik heb twee beers
Afwijkende ontwikkeling

Ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld ten gevolge
van ziekte of taalarm milieu. De volgorde van de
taalontwikkeling verloopt normaal
 spraakontwikkelingsachterstand
 taalontwikkelingsachterstand

Ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld door
neurologische problemen of gehoorproblemen
 spraakontwikkelingsstoornis
 taalontwikkelingsstoornis
Tweede-taalverwerving

stimulerende en/of belemmerende omstandigheden:
 eerste
taal: moedertaal
 leeftijd: kritische periode
 contact met de doeltaal
 motivatie en attitude
 taalaanleg en intelligentie
 rol van het onderwijs
Tweede-taalverwerving

Volgorde tweede-taalverwerving
 korte
zinnetjes, a.h.w. formules
 korte zinnetjes met vaste structuur
 overgangsstructuren
 zinnen
worden langer
 experimenten
 ontbrekende
elementen worden toegevoegd
 tussentaal/tussentaalstadia

Fossilisatie
Tweede-taalverwerving

verwervingsvolgorde
 volgorde
tweede-taalverwerving globaal hetzelfde als
de verwervingsvolgorde van deze taal als eerste taal

overgeneralisatie
 algemene

regel wordt ook toegepast bij uitzonderingen
positieve transfer
 regel
uit de moedertaal kan ook worden toegepast in
tweede taal

negatieve transfer
 regel
uit de moedertaal wordt toegepast in tweede
taal, maar deze leidt tot een fout
Tweetalige ontwikkeling

Voor kinderen met een normale intelligentie blijkt
het heel goed mogelijk om twee talen tegelijk te
leren
Huiswerk



hfst. 3: opdracht 1 t/m 7
Onderzoeksgroepje 2: onderzoek
uitvoeren en presentatie voorbereiden
Bestuderen hfst. 4

similar documents